3. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2003

Neprípustná snaha o klerikalizáciu Slovenska

Kresťanstvo je jedným z viacerých hodnotových a duchovných pilierov Slovenskej republiky. Jednotlivé cirkvi, vykonávajúce svoju činnosť v rámci ústavou zaručenej slobody náboženského vyznania a viery, sú dôležitou súčasťou spoločnosti. Napriek tomu však nie je možné mlčky ignorovať sústavné snahy niektorých politických predstaviteľov -- predovšetkým Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) -- jednostranne presadzovať cirkevné hľadisko, najmä hľadisko katolíckej cirkvi, do všetkých oblastí života vrátane právneho systému.

Takáto aktivita je vlastne pokusom postupne zaviesť na Slovensku štátnu ideológiu, čo je v rozpore s článkom 1 ústavy, podľa ktorého sa SR neviaže na nijakú ideológiu, ani na nijaké náboženstvo. Najmä návrh na uzavretie zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia a návrh na uzavretie zmluvy týkajúcej sa katolíckej výchovy a vzdelávania, ktoré pochádzajú z dielne kresťanskodemokratických ministrov Daniela Lipšica a Martina Fronca, sú pokusom o zneužitie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou na úzke stranícke záujmy. Prekvapujúco vo vládnej koalícii takéto pokusy zatiaľ toleruje aj liberálna Aliancia nového občana. Ktovie prečo?

Už pri prijímaní základnej zmluvy, ktorá je akýmsi rámcom pre poslanie a pôsobenie katolíckej cirkvi na Slovensku a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, niektorí politici i novinári upozorňovali na jej neštandardnosť a na nepredvídateľné dôsledky, ktoré vyplývajú z nej samotnej alebo z ďalších osobitných medzinárodných zmlúv, ktoré majú byť prijaté na jej základe. Na ilustráciu: základná zmluva napríklad uzákoňuje nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a v rámci neho aj právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi. Ďalej umožňuje, že príjmy získané z kostolných zbierok nepodliehajú zdaneniu ani povinnosti verejného vyúčtovania, čo je samo osebe diskutabilné a ľahko zneužiteľné právo. Kritické predpoklady sa najnovšie potvrdzujú aj návrhmi osobitných zmlúv, predovšetkým o výhrade svedomia a o katolíckej výchove.

Naša legislatíva už problém výhrady svedomia v niektorých oblastiach rieši, no na rozdiel od návrhov KDH sú to riešenia systémové, ktoré nevnášajú do právneho poriadku chaos (napríklad už niekoľko rokov je umožnené tým, ktorí z hľadiska svojho svedomia odmietajú vojenskú základnú službu, absolvovať náhradnú civilnú službu). Pri bližšom pohľade na návrh zmluvy, ktorá sa týka uplatňovania výhrady svedomia, sa ukazuje, ako ďaleko KDH navrhuje rozpracovať konkrétny článok Základnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Svätou stolicou. Napriek tomu, že väčšina slovenskej verejnosti má v otázke interrupcií celkom opačný názor, ako prezentuje KDH, je možné si predstaviť, že lekár z hľadiska svojho svedomia odmietne vykonať interrupciu a potom ju vykoná nejaký iný lekár. Nikdy sa však nedá súhlasiť so zmenou právneho stavu, ktorý na Slovensku v tejto oblasti existuje. Vnášať do základnej zmluvy, nadradenej našej legislatíve, prvok, prostredníctvom ktorého lekár bude môcť odmietnuť z dôvodu svedomia napríklad umelé alebo asistované oplodnenie, je iba ťažko prijateľné.

V celej záležitosti teda nejde o nič iné ako o jednostranný prístup štátu preferujúci záujmy jednej cirkvi a budovanie výsadného postavenia jednej konfesie. V praktickom živote môže napríklad uplatňovanie práva výhrady svedomia jedného občana znamenať obmedzenie práv inak zmýšľajúcich občanov, ktorí budú odkázaní na jeho zdravotnícke, právne, vzdelávacie či zamestnanecké služby. Na druhej strane, ak sa v predkladanom návrhu zmluvy o uplatňovaní výhrady svedomia tvrdí, že každý by mal mať prirodzené právo na uplatnenie výhrady svojho svedomia, predkladatelia tým sami priznávajú aj iným skupinám obyvateľstva právo žiadať pre seba rôzne výnimky narúšajúce rovnaký a spravodlivý prístup k všeobecne platnému právnemu poriadku. Takto vzniká nebezpečný precedens umožňujúci nadradiť skupinové záujmy nad univerzálne a ústavou zaručené práva a slobody.

                 
Obsah vydání       3. 6. 2003
3. 6. 2003 Začíná hon - Blažek zatroubil halali Štěpán  Kotrba
3. 6. 2003 Balení řetězů Jaroslav  Hutka
3. 6. 2003 Bolest bolí, aneb kapesní průvodce po marasmu života Eduard  Vacek
3. 6. 2003 Snaží se některé české komunální úřady vytvořit ze severních Čech romské ghetto? Jan  Čulík
3. 6. 2003 Úřední šiml Jan  Čulík
2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
2. 6. 2003 Helsinský výbor amerického Kongresu znovu žádal zrušení českých zákonů o difamaci
2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
3. 6. 2003 Amerika "k vlastní škodě popírá, že je impérium"
3. 6. 2003 Nový "zázračný" lék proti rakovině
3. 6. 2003 Na Timoru končím Jaroslav  Kováříček
3. 6. 2003 Sen ministra dopravy... Štěpán  Kotrba
2. 6. 2003 EU: Co ještě české firmy neumějí
3. 6. 2003 Byt nie je tovar!? Marián  Repa
3. 6. 2003 Európska integrácia sa vymkla z rúk atlantického partnera Lucia  Waldnerová
3. 6. 2003 Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa
3. 6. 2003 Neprípustná snaha o klerikalizáciu Slovenska Martin  Roth
1. 6. 2003 Bývalá britská ministryně: "Blair nás ohledně Iráku podvedl"
31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
2. 6. 2003 Tisková konference primátora Béma a dalších zastupitelů k výsledkům šetření příčin zatopení metra
2. 6. 2003 Orchestr hluchého dirigenta opustil přecitlivělý sólista Josef  Trnka
2. 6. 2003 Za úniky chloru ze Spolany nebude nikdo potrestán Štěpán  Kotrba
2. 6. 2003 Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky Michal  Rusek
2. 6. 2003 Irák zaplaven tříštivými bombami
1. 6. 2003 Summit G8: bohatí hodují za astronomické částky
31. 5. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi: Je důležité v ČR udělovat milosti
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2003 Neprípustná snaha o klerikalizáciu Slovenska Martin  Roth
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
16. 1. 2003 O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi Martin  Muránsky
22. 11. 2002 Pedofilie, prezervativy a katolická církev   
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
25. 4. 2002 Papež Jan Pavel II. konečně konstatoval, že zneužívání dětí je trestný čin