2. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2003

"Povedať NIE je európske"

Právo na spravodlivé a demokratické referendum vychádza z medzinárodných záväzkov o ľudských právach a práv občana štátu. Právo na spravodlivé a demokratické referendum zahŕňa spravodlivosť pri príprave referenda. Najdôležitejším pravidlom je, že žiadna zúčastnená strana referenda nesmie mať privilégia. Referendové pravidlá dané vládou nesmú predurčovať výsledok a favorizovať jeden referendovú odpoveď. Občania majú právo na plnú informovanosť o referendovom návrhu a o možných dôsledkoch jeho prijatia, či odmietnutia. Majú právo získavať a šíriť informácie, tak ako to je dané v Európskom dohovore o ľudských právach (čl. 10) a to sa týka aj referenda. Bohužiaľ u nás uplatňovaný zákon o vykonaní referenda nie je v súlade s týmto dohovorom.

Autor je ze slovenské organizace Priama demokracia.

Nezmarené referendum si vyžaduje, aby vlády nevyužívali štátne zdroje na presadzovanie názory jednej strany. V spravodlivom a demokratickom referende nemôže byť jedna strana uprednostňovaná proti inej iba z dôvodu že stúpenci jedného názoru mali šťastie že sú teraz pri moci. Neexistuje referendová odpoveď predurčená pre "správne mysliacich ľudí", obidve odpovede sú normálne.

Prostriedky nesmú byť použité iba podľa želania vedenia politickej strany. Názor vedenia býva často odlišný od mienky ich radových členov. Stáva sa to i vo Švajčiarsku.

Z prirodzeného práva občanov na spravodlivé demokratické referendum a práva získať a šíriť informácie o výhodách a nevýhodách, je nutné aby verejné prostriedky vyčlenené na referendum boli poskytované rovnomerne obidvom referendovým stranám. Inak nemožno hovoriť o referende.

V prístupových referendách do EÚ občania rozhodujú o tom či súhlasia alebo nesúhlasia s podriadením národnej legislatívy, výkonnej a súdnej moci inštitúciám EÚ v podstate neobmedzene a bez možnosti odvolania. Sú to mimoriadne dôležité rozhodnutia. O to viac by sa mali vlády postarať o to aby referendové pravidlá boli spravodlivé a do slova a do písmena ich plnili. Nevedomosť ani tu neospravedlňuje.

Otázka v referende by mala dať predstavu o tom o čom sa má rozhodnúť. Na otázku "Ste za vstup do EÚ?" dostávame inú odpoveď ako na otázku "Ste za vstup do EÚ a za všeobecné nadradenie práva EÚ nad slovenský zákon?". Slovenská otázka je prvého typu. Tvorba otázky na Slovensku bola v rukách iba pro-EÚ orientovanej skupiny.

Je dostatok času na posúdenie výhod a nevýhod? Majú občania primerané informácie? Vo väčšine krajín, ktoré mali referendum, oficiálny čas začal po rozhodnutí o jeho konaní. Medzinárodná skúsenosť hovorí o 8 týždňoch kamapane. Na Slovensku je oficiálna referendová kampaň 12 dňová. Neexistuje reálny prístup k médiám na prezentovanie iných poznatkov o únii. Ani pre eurorealistické, či jemne eurokritické postoje. Občania nemajú informácie a najväčší tromf je zrejme ten, nech vládne Brusel, keďže ho občania nepoznajú a svoju vládu v Bratislave už poznajú. Nevie prečo by sa mal rozhodovať.

Dvojdňové referendum na Slovensku (stačí aj deň) by malo dať dosť času na cestu do refrendovej miestnosti. Či ľudia budú vedieť o čom budú hlasovať je otázné. Vyhlasovania o náhradných riešeniach (čl. 7 ústavy) v prípade neúspechu referenda a o nezáväznosti jeho výsledku, nezdvihne chuť občanov postaviť sa na nohy ísť rozhodnúť to o čom už bolo, resp. bude niekým iným rozhodnuté. Je to neetické a nehodné referenda moderného štátu hlásiaceho sa k "euroatlantickým hodnotám".

Verejné financie umožňujú v referendovej kampani vystúpenia v rádiu a televízii. Má byť zabezpečené právo na rovný prístup pre zástancov na Áno a Nie. Spravodlivosť si žiada aby obidve strany mali poskytnutý rovnaký čas vo verejnoprávnom rozhlase a v televízii.

Jednofarebnosť informácií na Slovensku vyvoláva nezáujem o referendum samotné. Opakované referendá v Dánsku spôsobili, že Dáni sa rátajú medzi najlepšie informovaných o podstate EÚ. Čo sa u nás vie o dopade ústavného dokument EÚ na Slovensko a kto ho pozná a kto čítal prístupovú zmluvu?

V referendách o EÚ sa vonkajšie subjekty ako Európska komisia a Európsky parlament mali vyhnúť ovplyvňovaniu výsledku. Ich zasahovanie je porušením práva EÚ, ktoré požaduje že zmluvy o EÚ sú prijímané v súlade s ústavným poriadkom každého štátu. Nezasahovanie do vnútorných záležitostí je základným princípom dobrého medzinárodného správania. Cudzie vlády nemajú zasahovať do domácich referend. Zahraniční politici nemajú robiť vyhlásenia na ovplyvnenie hlasovania občanov inej krajiny.

Slovenské referendum sa byť v zásade príliš podobné poslednému úspešnému ešte zo 17. 6. 1951 o mierovej zmluve piatich veľmocí či iným bežným prednovembrovým voľbám. Existujúci právny stav nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenska a s garantovanými ľudskými právami občana. Oprávňuje preto podať sťažnosť na ústavný súd a prípadne aj na súd pre ľudské práva do Štrasburgu. Pomôžeme tak budúcim referendám a aj občanom.

                 
Obsah vydání       2. 5. 2003
2. 5. 2003 Nuda v Brně je vynikající film Jan  Čulík
2. 5. 2003 Britské komunální volby: své postavení posílila radikální levice i pravice
2. 5. 2003 V Belgii je dnes také státní svátek Jan  Čulík
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
2. 5. 2003 Kartel politických stran Tomáš  Jarmara
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
2. 5. 2003 Giscardovo dvojité prekvapenie Lucia  Waldnerová
2. 5. 2003 Million Marijuana March 2003 - legálně a beze strachu
1. 5. 2003 Colin Powell: "Přišel čas, abychom se usmířili. My jsme nezničili Irák, my ho osvobozujeme."
2. 5. 2003 Baťovské 1. máje ve Zlíně Jiří  Bakala
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
2. 5. 2003 Náš společný cíl: Dodržování národní jednoty
1. 5. 2014 Máj Karel Hynek Mácha
1. 5. 2003 Svatý Josef Dělník a May Day Štěpán  Kotrba
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2003 Kartel politických stran Tomáš  Jarmara
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
2. 5. 2003 Giscardovo dvojité prekvapenie Lucia  Waldnerová
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
28. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
Elifas Levi, Faustův dům a seznamy agentů StB
Hugo  Schreiber
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
27. 4. 2003 Knihovny a jejich lidé? Zbytkový resort státu? Ivo V. Fencl
25. 4. 2003 Británie má skandál: nechal labouristický poslanec částečně financovat svou charitativní organizaci Saddámem Husajnem? Jan  Čulík

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"   
23. 4. 2003 Memento 3.
Jen o jedné přesvědčivé minutě
Miloš  Dokulil
10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
10. 4. 2003 Rozšírenie Európskej únie je konečne predo dverami: Cieľ na dosah -- a ďalej? Lucia  Waldnerová
9. 4. 2003 Konvent na vedľajšej koľaji? Lucia  Waldnerová
9. 4. 2003 Bezpohlavná únia Ivan  Rončák
13. 3. 2003 DOKUMENT: Draft Ústavy Evropské unie   
12. 3. 2003 DOKUMENT: Ústava EU podle Valéry Giscard d'Estainga   
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
24. 2. 2003 O agentúre rozhodne dotazník Jana  Matúšová
24. 2. 2003 Slovenské referendum o EU: "Nemôžeme chodiť do každého domu" Jana  Matúšová
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
18. 3. 2003 Referendum o NATO: Nechcené dieťa Radovan  Geist
18. 3. 2003 Prečo podporujem referendum o vstupe Slovenska do NATO Radoslav  Kovács