8. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2003

Míľniky KDH: Salámová metóda a antidiskriminačný zákon

Marián Repa
Hovorí sa tomu salámová metóda: najprv odkrojíte prvý kúsok, potom druhý, tretí, x-tý a napokon vám nezostane nič. Podobne postupuje Kresťanskodemokratické hnutie s návrhom antidiskriminačného zákona.

Svojsky slovenský prístup k ochrane práv menšín nám už minulý rok predviedli poslanci národnej rady. Keď bol na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky antidiskriminačný zákon v skrátenom legislatívnom konaní prvý raz predložený do parlamentu, naši zákonodarcovia o ňom ani nerokovali a vyradili ho z programu. Podnet k tomu dal Vladimír Palko, ktorý ho doslova zmietol zo stola, pretože návrh "obsahuje mätúci pojem sexuálna orientácia, ktorý podľa mňa vôbec nepatrí na rokovanie parlamentu, ale niekde do súkromia a nie do politiky. Keby sme to schválili, tak to by bol prvý míľnik na ceste, kde druhým míľnikom by bolo to, že by sa tu schválilo právo homosexuálnych párov adoptovať deti". Palkove obavy našli pozitívnu odozvu aj u poslancov HZDS-ĽS a SNS. Poslanca Cupera za HZDS vtedy pobúrilo, že sa zákon vzťahuje na "homosexuálov a podobné spoločenstvá, ktoré sa mali legalizovať de facto aj de iure", a tak mal anitiskriminačný zákon za sebou svoj prvý "míľnik".

Člen KDH a hlavný vyjednávač v prístupovom procese do Európskej únie Ján Figeľ vtedy v rozhovore pre rádio Twist uviedol, že "vážne veci potrebujú vážnu prípravu a samozrejme pozitívnu, dobrú politickú vôľu". Postavil sa za to, aby sa diskrimináciou zaoberalo "hneď počiatočné obdobie budúcej parlamentnej a vládnej reprezentácie".

* * *

Dvanásteho marca tohto roku, keď vláda posudzovala novelu Zákonníka práce, mala šancu na reparát. Avšak návrh na zákaz diskriminácie zamestnancov na základe sexuálnej orientácie opäť neprešiel. Znovu chýbala dobrá politická vôľa. Minister Kaník oznámil, že "na základe zásadnej pripomienky, ktorá vzišla z koaličnej rady a ktorá pochádza od KDH, sme vypustili túto otázku". "Túto otázku" mal riešiť iný osobitný zákon.

Minulý týždeň podpredseda vlády Pál Csáky opäť predložil antidiskriminačný zákon na rokovanie koaličnej rady. V jeho treťom paragrafe sa uvádza: "Diskriminácia sa zakazuje na základe akéhokoľvek dôvodu, najmä pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a rodu." A čuduj sa svete, teraz, keď nový zákon vyšiel na svetlo božie, KDH znovu hovorí, že nie je potrebný. Kde sa teda stala chyba? Podľa Pavla Hrušovkého treba ďalej hľadať nedostatky v súčasných zákonoch a keď v nich "zistíme čo len jeden prvok diskriminácie, sme pripravení schváliť novelu na jeho odstránenie". Dá sa očakávať, že kresťanskí demokrati prejavia enormný záujem o hľadanie nedostatkov a celý problém "odpálkujú" do stratena, alebo prijmú oklieštenú formu zákona, z ktorého vypadnú dve slová: sexuálna orientácia. Potom to však nebude zákon uplatňujúci zásadu rovnakého zaobchádzania, ale kádehácky paškvil. Pritom všetci, i odporcovia termínu sexuálna orientácia, určite vedia, že antidiskriminačné opatrenia neviedli a ani nevedú k zavedeniu registrovaného partnerstva, či dokonca adopcie detí. Priama súvislosť medzi týmito dvomi vecami neexistuje a ide o zámerné miešanie hrušiek s jablkami. Ide o odstránenie diskriminácie pri pracovno-právnych vzťahoch, o nič viac a nič menej.

* * *

O čo teda vlastne ide kresťanským demokratom? Boja sa o svoju "zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach"? Alebo sa chodením okolo horúcej kaše usilujú zakryť svoje pravé dôvody, pre ktoré sú proti? Zdá sa, že posledná otázka je k pravde najbližšie. Poslankyňa Anna Záborská svojou úprimnosťou (či nedopatrením) prelomila jazyk kádeháckeho "newspeaku". Homosexuáli podľa nej nie sú spôsobilí vykonávať niektoré povolania, napríklad učiť deti. Bum a je to tu! "Nechceme nikoho diskriminovať, ale u týchto ľudí je potenciálna možnosť, že by svoje nazeranie na život v zásadných otázkach rodiny, správania muža a ženy mohli preniesť aj na deti," povedala Záborská pre denník Pravda. Aj keď ostatní nepredpojatí občania tohto štátu sa s takýmto tvrdením asi len veľmi ťažko stotožnia, o zákone budú rozhodovať ľudia ako poslankyňa Záborská. A nebudú brať na vedomie názory, že "sexuálna orientácia nemá s pracovnou výkonnosťou nič spoločné", ako to tvrdí sociológ Ľubomír Falťan. Preto od nich nemôžeme očakávať, že zdvihnú ruku za niečo, čo sa prieči ich bytostnému presvedčeniu. Iste by bolo zaujímavé spýtať sa pani poslankyne, či už má KDH vypracovanú metódu zisťovania homosexuality u budúcich učiteľov.

* * *

Slovensko, ktorého demokracia prežíva svoje predpubertálne obdobie, si na svoj antidiskrimačný zákon bude musieť ešte počkať. Zatiaľ budú musieť Don Quijoti, akými bol predtým Milan Ištván z SDĽ a teraz je Eva Černá z ANO spolu s Pálom Csákym, ešte dlho búšiť na bránu svedomia našich konzervatívnych poslancov. Nemecký novinár a spisovateľ Hellmuth Karasek, známy z televízneho programu Literárny kvartet, vo svojich spomienkach na 50. roky opisuje, ako sa Franz Josef Strauß škeril pri akejkoľvek zmienke o homosexuáloch a členovia kultúrnej komisie v Štutgarte sa pozastavovali nad tým, že šéf baletu je gej. Nemecká demokracia adenauerovského strihu bola vtedy ešte veľmi krehká a plne v rukách kresťanských demokratov. Bolo to iba pár rokov po vojne a zošnurovaná spoločnosť, v ktorej vládla pokrytecká morálka, potrebovala dlhší čas, aby sa vnímanie inakosti u ľudí zmenilo a postavenie gejov a lesieb zrovnoprávnilo.

Medzi nemeckými 50. rokmi a našou prítomnosťou je viacero paralel. Ľudia s mentalitou Vladimíra Palka a Anny Záborskej musia trochu "zapadnúť prachom zabudnutia" a asi až potom príde na rad táto agenda. Zatiaľ by im niekto mohol kúpiť lístky na Čajkovského Labutie jazero, aby pochopili, že sexuálna orientácia na kvalitu pracovného výkonu nemá žiaden vplyv. Možno by to trochu pomohlo a KDH by urobilo prvý krok k tolerancii inakosti. Ktovie ...

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       8. 4. 2003
8. 4. 2003 Bagdád zřejmě není připraven na dlouhé obléhání
8. 4. 2003 Dobyté bagdádské paláce opuštěné, podzemní kryty v nich nejsou
8. 4. 2003 Američané pronikli do Bagdádu
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit
8. 4. 2003 Poznámky udiveného editora aneb "embedded" inteligence Štěpán  Kotrba
8. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
7. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
8. 4. 2003 Iráčané Američany odrazili, ale s velkými ztrátami
8. 4. 2003 Fisk: O lhaní novinářů
8. 4. 2003 Obětí této války se stala novinářská objektivita
8. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
1. Každý máme svou pravdu?
Miloš  Dokulil
8. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
2. Je to jen názorná ilustrace "Pax Americana"?
Miloš  Dokulil
8. 4. 2003 Zrádní Francouzi
8. 4. 2003 Spojené státy: Je náš postoj arogantní? No a co?
8. 4. 2003 Válka v Iráku: jedinou nadějí je společně pokleknout k modlitbě
7. 4. 2003 Pondělní boj o Bagdád úporný, k poledni se začali Iráčané chovat sebevědoměji
7. 4. 2003 O pondělních bojích v Bagdádě na základě informací americké armády
7. 4. 2003 Arabské listy - co všechno je nepravda?
6. 4. 2003 "Američané stříleli na ruskou kolonu, aby zabránili odvozu tajné koaliční vojenské techniky"
7. 4. 2003 O válce v kolébce civilizací Ivo V. Fencl
7. 4. 2003 Provokativní úvaha o seznamech StB Vladimír  Bernard
7. 4. 2003 Monitor Jana Paula : Další živé pochodně jako devalvace mýtu obětní smrti Jan  Paul
7. 4. 2003 Vidíme příliš mnoho z této války. To je naší nejlepší obranou
8. 4. 2003 O zmysle preventívnych vojen: Moc legitimizujúca samu seba František  Novosád
8. 4. 2003 Bohatým vláda pridá Braňo  Ondruš
8. 4. 2003 Ani čert nevie prečo... Eva  Michalková
8. 4. 2003 Zošnurovaný Čechov: Desať titanov na pár metroch štvorcových Daniel  Uherek
8. 4. 2003 Míľniky KDH: Salámová metóda a antidiskriminačný zákon Marián  Repa
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2003 O zmysle preventívnych vojen: Moc legitimizujúca samu seba František  Novosád
8. 4. 2003 Bohatým vláda pridá Braňo  Ondruš
8. 4. 2003 Míľniky KDH: Salámová metóda a antidiskriminačný zákon Marián  Repa
8. 4. 2003 Ani čert nevie prečo... Eva  Michalková
8. 4. 2003 Zošnurovaný Čechov: Desať titanov na pár metroch štvorcových Daniel  Uherek
7. 4. 2003 Vyvrhnuté z Internetu Peter  Greguš
7. 4. 2003 Varšava: Problémy treba riešiť, nemožno ich bombardovať Juraj  Marušiak
7. 4. 2003 Mandát našej jednotky je nejasný Marián  Repa, Radovan Geist
7. 4. 2003 Bohatier Pittner opäť tiahne do boja Peter  Takáč
7. 4. 2003 Sladký spánok ľavice: slovenské think-tanky a ovplyvňovanie verejnej mienky Robert  Žanony
7. 4. 2003 Pyrrhovo víťazstvo, či morálna prehra? Karol  Dučák jr.
28. 3. 2003 Byť proeurópsky neznamená byť protiamerický Ľubomír  Petrák
28. 3. 2003 Šok a hrôza v mene slobody Martin  Muránsky
28. 3. 2003 Vízum do kráľovstva nebeského