8. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2003

Dobyté bagdádské paláce opuštěné, podzemní kryty v nich nejsou

Ruské zdroje, úterý 8. 4. dopoledne:

Situace v Bagdádu se v pondělí večer do určité míry uvolnila. Veškeré americké oddíly se vrátily do svých výchozích postavení, odpovídajících situaci ráno dne 7. dubna. Ve 23 hodin středoevropského letního času se občas ve městě ozývalo dělostřelectvo a docházelo i k občasnému leteckému bombardování.

Byly ujasněny okolnosti pondělního nájezdu tankové kolony první tankové brigády třetí mechanizované divize do centrální oblasti Bagdádu. Z odposlechu radiového provozu vyplývá, že to byla koordinovaná operace amerických speciálních jednotek a armádního velení.

Informace ruské vojenské rozvědky
Uvádíme bez záruky

Příslušníci zvláštních amerických jednotek pronikli během několika dní do této oblasti v Bagdádu, soustředili se u několika vládních budov a připravili se k útoku. Současně s tím se začala z jihu z oblasti Chan Azad ve směru do oblasti El Rashid po třídě Kadissia začala pohybovat mechanizovaná skupina třetí divize, která se skládala z jednoho tankového a jednoho motorového pěchotního praporu (do 70 tanků a do 60 ozbrojených vozidel).

Jakmile tato kolona dosáhla hranic města, příslušníci zvláštních jednotek v týlu Iráčanů zahájili útok na předem určené budovy -- na dvě vládní rezidence, na budovu ministerstva informací, na vstupní budovu bezpečnosti a na budovu iráckého ministerstva zahraničních věcí. Základním cílem útoku bylo najít vchod do systému podzemních vládních krytů a zajmout vysoce postavené činitele irácké vlády.

Příslušníkům zvláštních jednotek se podařilo bez boje ovládnout palác Al Shihud a palác Republiky, které hlídalo jen několik málo ozbrojených hlídek. Ukázalo se, že samotné paláce jsou opuštěné a při jejich prohlídce nebyly nalezeny žádné podzemní kryty. Brzo po ovládnutí těchto paláců dorazila do této oblasti kolona první brigády a její součásti převzaly nad paláci kontrolu.

Avšak při pokusu o útok na vládní kanceláře byli příslušníci speciálních jednotek odhaleni a jejich postup byl zablokován ochrankou budov. Došlo k boji. Na záchranu příslušníků speciálních jednotek zasáhla smíšená skupina z praporu, které se podařilo probít se až k nábřeží řeky Tigris, avšak nepodařilo se jí dosáhnout ani jediné součásti budovy ministerstva informací a další postup kolony byl zastaven palbou protitankového dělostřelectva a útoky vrhačů granátů. Boje pokračovaly asi dvě hodiny a během této doby přišli Američané o pět bojových vozidel a o dva tanky. Nejméně 8 vojáků bylo usmrceno, více než 20 bylo raněno. K 15. hodině se podařilo zbytku zvláštních jednotek probít se k postavení Američanů a v 15.30 byl zahájen všeobecný odchod. V 17 hodin americká vojska opustila město.

Nejasné jsou ztráty amerických zvláštních jednotek. Podle rozhovorů amerických velitelů jednotlivých oddílů je neznámý osud asi 15 mužů. Zda byli usmrceni, zajati, anebo zda se skrývají ve městě, se dosud nepodařilo zjistit.

Jsou k dispozici informace, že příslušníci zvláštních jednotek zajali vysokého iráckého důstojníka, ale při útoku z druhé strany byl usmrcen a byl zanechán ve městě.

Americké velení ohodnotilo provedený nájezd kriticky. Generál Tommy Franks, který přicestoval do oblasti letiště, charakterizoval úroveň operací, provedených v této lokalitě jako "nepřijatelnou" a výsledky jako "mizerné". Avšak zároveň Američané zaznamenali, že reakce iráckého velení na příchod amerických vojsk do města byla "nevysvětlitelně pomalá" a činnost iráckých jednotek při protiútoku proti Američanům "nekoordinovaná".

To podle mínění amerických velitelů může svědčit o vážném narušení armádní struktury i veškerých systémů iráckého bojového velení. Dosud není jasné, co narušilo komunikaci iráckých jednotek. Podle některých údajů opustila velká část velení irácké armády poté, co americké jednotky zahájily obléhání Bagdádu, město a přešla na náhradní velitelství v severní oblasti Iráku. V Bagdádu zůstalo jen obranné místní velení, které dosud zřejmě řádně nezvládlo technické zařízení.

To by znamenalo podle mínění některých důstojníků z koaličního štábu v Kataru, že vojenské ovládnutí Bagdádu nepovede k ukončení války a ke kapitulaci Iráčanů, ale bude ještě zapotřebí "pochodu na sever", kde se dosud shromažďuje dostatečně bojeschopné a značně rozsáhlé irácké armádní seskupení.

Během pondělí pokračoval útok na Basru prostřednictvím sedmé tankové brigády a třetí brigády námořní pěchoty britského kontingentu. Během desetihodinových bojů se Britům podařilo ovládnout oblasti "nové Basry" Subhaia, Ahavat-Rezana a a proniknout do hloubky "staré Basry" směrem k prezidentské rezidenci, ale ovládnout staré město se Britům nepodařilo. Oblasti El Ashar a Akina a také část nábřeží Al Arab zůstávají v rukou Iráčanů a britské velení přiznává, že ovládnutí těchto oblastí bude obtížné, protože jsou zde úzké ulice a nelze zde použít vojenskou techniku. Celkové ztráty Britů v této oblasti čítají nejméně 7 mrtvých a asi 15 raněných. Byl zničen jeden tank a dvě bojová vozidla. Ztráty Iráčanů čítají asi 100 mrtvých, asi 50 zajatců, 3 tanky, 6 děl. Podle odhadů Britů je ve starém městě zakopáno asi 500 iráckých ozbrojenců a vojáků 51. pěchotní divize. Podporuje je nejméně 10 tanků a dvanáct děl.

V pondělí ráno koaliční vojska okupovala město Kerbela. Podle svědectví jeho obyvatel opustila většina iráckých vojsk, bránících toto město, během večera a noci dne 6. dubna Kerbelu a odcestovala na sever. V městě zůstalo jen několik oddílu domobrany, které se po začátku útoku se přestaly bránit a smísily se s obyvatelstvem města. Jeden důstojník, který padl do zajetí, řekl při výslechu, že rozkaz opustit město dostaly jednotky v Kerbele už ráno 6. dubna osobně od Saddáma Husajna poté, co se hlavní štáb rádiem dověděl o tom, že Američané začínají dělostřelectvem útočit na město.

Během tohoto útoku se octlo několik oddílu v blízkosti jedné z hlavním muslimských šiitských svatyň, hrobu Husejna ibi Aliho. Aby nebylo uraženo šiitské obyvatelstvo Kerbely rizikem zničení této svatyně, byl vydán příkaz, aby irácké jednotky město opustily. Nyní se Američané snaží za pomoci udavačů ve městě identifikovat příslušníky saddamovské správy a očistit od nich město.

Přicházejí informace o tom, že po téměř desetidenních útocích bylo ovládnuto městečko El Hindia. Na toto městečko s 30 000 obyvateli útočili postupně expediční oddíl (brigáda) námořní pěchoty a potom brigáda 101. divize. Po ovládnutí městečka a po výslechu zajatců vyšlo najevo, že celková posádka městečka El Hindia se skládala ze tří rot Republikánské gardy a z jednoho oddílu ozbrojenců. Celkem to bylo asi 500 vojáků. Více než 200 obránců města zahynulo. Asi 100 jich bylo zajato. V bojích u tohoto města přišli Američané o 15 mužů, kteří tam zahynuli, nejméně 40 osob bylo raněno a zničeno bylo deset kusů vojenské techniky. Podle svědectví jednoho představitele "Červeného půlměsíce", který dorazil do městečka v neděli, byli přivezeni do tábora zajatců z místní nemocnice i těžce ranění vojáci, kteří nejsou schopni se samostatně pohybovat. Ve městě dochází k zatýkání občanů, podezřívaných z odporu.

Jako dříve zůstávají v moci Iráčanů města Nasiria, Nadžaf, Kut, Divania a ještě celá řada menších městeček a osad na jihu Iráku. Jen během posledních čtyřiadvaceti hodin přišli Američané na jihu Iráku nejméně o 5 kusů techniky, nejméně tři muži byli usmrceni a 10 jich bylo raněno. V pondělí se u města Nasiria stala týlová kolona amerických vojsk terčem útoku ze zálohy. Dosud nejsou známy ztráty, ale podle naléhavé letecké pomoci včetně vrtulníků zřejmě se boje nevyvíjely ve prospěch kolony.

Všechny informace, které měla v pondělí k dispozici ruská strana o incidentu, kdy došlo ke střelbě na kolonu ruského velvyslanectví, svědčí o tom, že tato střelba nebyla náhodná, ale že šlo o plánovanou zastrašovací a trestnou akci.

O tom svědčí i několik pondělních pokusů Američanů kolonu ruských diplomatů zadržet a provést podrobnou prohlídku jejich automobilů a majetku diplomatů.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí a nejvyšší politické vedení Ruska mlčí. Při setkání ruského prezidenta Vladimíra Putina a americké poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezzy Ricové bylo přijato společné rozhodnutí "co nejrychleji zapomenout na tuto nepříjemnou událost" a "nepřipustit, aby ovlivnila vzájemné partnerské rusko-americké vztahy".

                 
Obsah vydání       8. 4. 2003
8. 4. 2003 Bagdád zřejmě není připraven na dlouhé obléhání
8. 4. 2003 Dobyté bagdádské paláce opuštěné, podzemní kryty v nich nejsou
8. 4. 2003 Američané pronikli do Bagdádu
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit
8. 4. 2003 Poznámky udiveného editora aneb "embedded" inteligence Štěpán  Kotrba
8. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
7. 4. 2003 Včera, dnes a zítra
8. 4. 2003 Iráčané Američany odrazili, ale s velkými ztrátami
8. 4. 2003 Fisk: O lhaní novinářů
8. 4. 2003 Obětí této války se stala novinářská objektivita
8. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
1. Každý máme svou pravdu?
Miloš  Dokulil
8. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
2. Je to jen názorná ilustrace "Pax Americana"?
Miloš  Dokulil
8. 4. 2003 Zrádní Francouzi
8. 4. 2003 Spojené státy: Je náš postoj arogantní? No a co?
8. 4. 2003 Válka v Iráku: jedinou nadějí je společně pokleknout k modlitbě
7. 4. 2003 Pondělní boj o Bagdád úporný, k poledni se začali Iráčané chovat sebevědoměji
7. 4. 2003 O pondělních bojích v Bagdádě na základě informací americké armády
7. 4. 2003 Arabské listy - co všechno je nepravda?
6. 4. 2003 "Američané stříleli na ruskou kolonu, aby zabránili odvozu tajné koaliční vojenské techniky"
7. 4. 2003 O válce v kolébce civilizací Ivo V. Fencl
7. 4. 2003 Provokativní úvaha o seznamech StB Vladimír  Bernard
7. 4. 2003 Monitor Jana Paula : Další živé pochodně jako devalvace mýtu obětní smrti Jan  Paul
7. 4. 2003 Vidíme příliš mnoho z této války. To je naší nejlepší obranou
8. 4. 2003 O zmysle preventívnych vojen: Moc legitimizujúca samu seba František  Novosád
8. 4. 2003 Bohatým vláda pridá Braňo  Ondruš
8. 4. 2003 Ani čert nevie prečo... Eva  Michalková
8. 4. 2003 Zošnurovaný Čechov: Desať titanov na pár metroch štvorcových Daniel  Uherek
8. 4. 2003 Míľniky KDH: Salámová metóda a antidiskriminačný zákon Marián  Repa
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech