18. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2003

"Svět ohrožuje srážka civilizací" prohlásil v USA kanadský ministerský předseda Jean Chrétien

Noviny přinesly půlcoulový titulek "Chrétien begs U.S. not to act without UN" (Chrétien prosí Spojené státy, aby nejednaly bez OSN). Přes silný nátlak, který na ministerského předsedu neustále vyvíjejí Spojené státy, aby se zařadil do Bushova tábora, pan Chrétien promluvil v Chicagu k "Výboru pro zahraniční vztahy" takovým způsobem, že na jeho projev prý pohlíží Bushův tábor jako na lekci. Pan Chrétien připomenul, že byly Spojené státy primární silou, které vedla k ustavení Organizace spojených národů (OSN), ale že dnes většina světa pochybuje o motivech, které ženou USA do války proti Iráku.

Řekl doslova: "Cena za to, že se jeden stát stal jedinou světovou velmoci je ta, že jsou jeho motivy podrobovány kritice ostatními státy. Velkou sílu nepovažují ostatní za neškodnou (benigní). Ne všichni lidé na světě jsou ochotni věřit tomu, co USA hlásají". Po těchto slovech okamžitě ujistil Spojené státy o kanadské podpoře a dodal, že je zásadně nutné, aby mohly Spojené státy počítat se světovou podporou. Argumentoval ale, že jakékoliv vojenské akce proti Iráku musejí být potvrzeny Radou bezpečnosti, jednak aby byl konflikt "legitimizován" a také aby se vytvořil předpoklad pro způsob, jakým jednat ve všech budoucích krizích. O jeho projevu informuje Miloš Kaláb.

"Výbor pro zahraniční vztahy" je jednou z nejdůležitějších amerických organizací pro mezinárodní politiku. Pan Chrétien opakovaně zdůrazňoval výhody multilateralismu, přestože se stávají Spojené státy stále více nepřátelskými vůči státům, které se staví proti americkým požadavkům v OSN a v NATO.

"Je naprosto nutné, aby nedošlo k názoru, že se jedná o střet civilizací. Maximální využití prostřednictví OSN sníží takové obavy na minimum. Takže způsob, jakým budou jednat Spojené státy v nejbližších dnech, bude mít zásadní vliv na následky takových akcí v budoucnu. Jsem přesvědčen, že práce prostřednictvím OSN, pokud to je možné přes časté pocity marnosti, by značně posílila pozici Spojených států a těch sil, které chtějí Spojené státy podporovat". O den dříve přednesl před Radou bezpečnosti OSN svůj projev hlavní inspektor zbraní pan Hans Blix. Mluvil o spolupráci Iráku na Rezoluci 1441. Pan Chrétien vyslovil naději, že i v tuto pozdní chvíli ušetří Saddám Hussein svůj lid od nevýslovného utrpení tím, že se skloní před mezinárodními požadavky. "Jestliže by ale mělo dojít k válce, já tvrdím", řekl pan Chrétien, "že svět by měl reagovat prostřednictvím OSN". Rada bezpečnosti je značně rozdělena v názorech, jak postupovat. Francie, Německo, Rusko a Čína požadují, aby inspektoři dostali více času pro svou práci zatímco Spojené státy a Británie tvrdí, že jejich čas vypršel. Američani a Britové požadují, aby nyní byla použita síla. Ministerský předseda Chrétien nevyloučil kategoricky, že by se Kanada nezúčastnila "koalice ochotných jít do války" proti Iráku, kdyby OSN potvrdila, že se jde do války. Blix řekl několikrát od své poslední návštěvy Iráku, že procedurální spolupráce Iráku nebyla tak dobrá, jak by mohla, ale také potvrdil, že se zlepšuje. Měl promluvit téhož dne jako pan Chrétien a ten předpokládal, že to nebude nic tak pozoruhodného, co by přesvědčilo většinu členů Rady bezpečnosti, aby se přidali na stranu USA. Ve svém projevu na námořní základně na Floridě o den dříve prohlásil americký prezident Bush, že v případě, že by Rada bezpečnosti nepotvrdila své rezoluce akcí, rozplynula by se v dějinách jako neschopná, irelevantní debatní společnost. Pan Chrétien tedy řekl chicagským posluchačům, že oceňuje trvalou snaha pana Bushe pracovat prostřednictvím OSN a vyslovil s ním souhlas, že se jedná o důvěryhodnost této organizace: "Jedná se o dobu zkoušek pro OSN, Organizace spojených národů, v níž jsou Spojené státy klíčovým hráčem a kde mohou hrát Spojené státy velice přesvědčivou úlohu. Jsem přesvědčen, že v případě, kdy by dostaly Spojené národy správnou příležitost, využijí jí k tomu, aby splnily očekávání celého světa. Je ale nutné, aby OSN dostala správnou příležitost. Dnešní OSN potřebuje Spojené státy, které by byly oddány její myšlence a já velice vehementně tvrdím, že svět potřebuje účinnou Organizaci spojených národů. Chrétien se rovněž vyjádřil o NATO a o nutnosti všech členů, aby potvrdili svou oddanost této mezinárodní instituci, která sloužila světu od konce druhé světové války. Řekl, že Kanada podporuje požadavek Spojených států, aby organizace NATO poskytnula pomoc Turecku, které sousedí s Irákem. Francie, Německo a Belgie odmítnuly americký požadavek, což vedlo k americkému varování, že je budoucnost tohoto obranného společenství ohrožena. Chrétien skončil slovy, že je tento požadavek jednoho člena NATO rozumný a že Kanada doporučuje ostatním členům, aby se postavili za Turecko.

MK: Jak ani jinak být nemůže, každý hledí na projev pana Chrétiena jinak, ale je jistě nutné vyzvednout jeho trvalý zájem o to přesvědčit pana Bushe a jeho vládu, že se na americkou dychtivost jít do války bez ohledu na OSN nedívá zbytek světa s porozuměním.

Pan Chrétien tento projev přednesl téměř přímo v doupěti válečníků, tedy v Chicagu. Takového projevu nejsou schopni mnozí politici ani ve svých vlastních hlavních městech, přestože jejich obyvatelstvo v mnohem větší míře odsuzuje americké troubení do války než samotní Američani.

Situace pana Chrétiena byla ještě ztížena tím, že Kanada bezprostředně sousedí s USA a že zde náš soused vyvíjí silnou propagandu pro válku, často prostřednictvím velkých majitelů sdělovacích prostředků. Přes to Kanada nenásledovala amerického a britského příkladu a neposlala na letiště ani k parlamentu po zuby ozbrojené vojáky a tanky.

Kanadští občané někdy vyslovují obavy, aby se nám zde neuhnízdili američtí vojáci podobně, jak jsou uhnízdění po celém světě, ale cyničtější občané tvrdí, že toho není zapotřebí, protože lze jiný stát ovládat i jinak než pomocí vojáků v ulicích.

Ostatně se třeba právě v Ottawě cítilo nedávno nově postavené americké vyslanectví ohroženo, takže byly kolem něho okamžitě postaveny betonové bariéry (ačkoliv bylo vyslanectví postaveno jako železobetonová pevnost) a provoz na přilehlé hlavní třídě byl omezen uzavřením jednoho jízdního pruhu. Přestože občané reptají, vůbec nepřichází do úvahy, že by mohlo být vyslanectví požádáno, aby své bezpečnostní problémy řešilo na svém vlastním pozemku a nikoliv na území města. To naopak vypsalo soutěž o nejlepší "umělecké vyřešení" bezpečnostních betonových opatření na třídě Sussex Drive.

Pozoruhodné je stanovisko pana Chrétiena k americkému požadavku na ochranu NATO Turecku. Nikde se nepsalo o tom, že by snad Irák vyhrožoval válkou Turecku, ale denně čteme o tom, jak válkou vyhrožují Spojené státy Iráku. Turecko by bylo zcela mimo obraz takové války, kdyby si z něho neudělaly Spojené státy vojenskou základnu. Jak je to s "obranou" Turecka? Je skutečně nutné, aby je Spojené státy do své války zatahovaly, když se nechce přidat dobrovolně?

Požadavkem na "pomoc" Turecku jakoby měly USA zájem zatáhnout to té války i NATO. Chtějí USA ukázat, že jsou pánem? Jedná se snad dokonce o možnost zahájení třetí světové války? Svou "rozpracovaností bojových akcí" na světě drží USA světový primát. Z denního tisku vymizely zprávy o tom, jak úspěšně se díky americkému bombardování vyvíjí Jugoslávie, vlastně Srbsko a Černá hora a okolní státy, i o tom, jaké úspěchy slaví americká demokracie v Afganistánu. Jistě nelze panu Bushovi upřít chuť posílat vojáky do válek bez ohledu na to, jak dopadnou.

(V jednom ohledu je asi pan Bush pod nátlakem. Jak o tom svědčí články v časopisech jako je Popular Science, v Iráku má být za bojových podmínek zkoušeno úžasně velké množství zbraní. Je možné, že mnoho velkých podniků vojensko-průmyslového komplexu, které přispěly panu Bushovi na jeho volební kampaň, požaduje nyní od něho protihodnotu.) Ve srovnání s ním se pan Chrétien jeví jako mnohem rozumnější státník. Škoda, že má Kanada ve srovnání s USA jen asi 10% jejich obyvatelstva.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2003
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
17. 2. 2003 Amerika by měla invazí do Iráku zmodernizovat arabský svět
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
18. 2. 2003 Irácká rizika Miroslav Václav Steiner
17. 2. 2003 USA: Demonstrace napomáhají Saddámovi
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města
18. 2. 2003 Americký generál v.v. bude iráckým vojenským guvernérem Iráku
18. 2. 2003 Demonstrace proti válce v Brně: chcíp pes... Marek  Adámek
18. 2. 2003 Solidarita s demonstranty, zbitými a uvězněnými v New Yorku
18. 2. 2003 "Svět ohrožuje srážka civilizací" prohlásil v USA kanadský ministerský předseda Jean Chrétien
18. 2. 2003 S odborářskými tramvajáky to bylo poněkud jinak Jindra  Vavruška
18. 2. 2003 Neopakujte hloupé chování českých politiků Miroslav  Šuta
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku
16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
17. 2. 2003 Herec Miroslav Horníček byl také slušný člověk Karel  Mašita
17. 2. 2003 Britská soda II.
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu
18. 2. 2003 Životné stratégie ľudí spätých s poľnohospodárskou prvovýrobou -- kultúrne a sociálne súvislosti Peter  Slavkovský
18. 2. 2003 Zvláštna cesta slovenských dejín a nachádzanie vlastnej identity Dušan  Škvarna
18. 2. 2003 Kto chce odstrániť pamätník Bratislavčanom, ktorí padli v prvej svetovej vojne?
18. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna   
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
18. 2. 2003 Solidarita s demonstranty, zbitými a uvězněnými v New Yorku   
18. 2. 2003 Irácká rizika Miroslav Václav Steiner
18. 2. 2003 Americký generál v.v. bude iráckým vojenským guvernérem Iráku   
18. 2. 2003 "Svět ohrožuje srážka civilizací" prohlásil v USA kanadský ministerský předseda Jean Chrétien   
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
17. 2. 2003 Vojna s nami a zlé preč   
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku   
17. 2. 2003 Země Arabské ligy se ohledně Iráku neshodly Ivana  Bošinová
17. 2. 2003 Češi si nemohou dovolit být proti válce v Iráku Pavel  Dvořák
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
16. 2. 2003 "Bez tatínka by byl George W. Bush ve vězení"   
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba