16. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 12. 2002

Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi

Podle našeho názoru Ústavní soud, který zřetelně z politických důvodů zasahuje do těchto velmi politicky i sociálně citlivých ekonomických vztahů požadavkem na jejich řešení výlučně zákonem, staví vládu před neřešitelný problém. Vláda nemůže zaručit, že předložený zákon bude Poslaneckou sněmovnou přijat, ale věc nějak řešit musí. ...

S politováním se proto domníváme, že Váš krok sotva může být z celé řady dobrých důvodů považován za něco jiného než za krok, kterým se i mnozí jiní snaží přimět vládu, aby předložila do parlamentu takový sociálně bezohledný návrh zákona, který bude pro pravicovou část Poslanecké sněmovny přijatelný, ale který bude v rozporu s programovým prohlášením menšinové vlády."

JUDr. Otakar Motejl
veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

V Praze dne 19. 3. 2002

č.j. 85/02

 

Vážený pane doktore,

chceme se, již s určitým odstupem, v tomto otevřeném dopise vyjádřit k Vašemu nedávnému legislativnímu kroku ohledně cenového výměru ministerstva financí upravujícímu nájemné. Tento Váš krok lze snad z hlediska pozitivistického chápání práva pochopit, nemůžeme se přesto ubránit významným pochybnostem nad skutečným smyslem a možná i nechtěnými důsledky tohoto kroku.

Celý problém je, podle našeho názoru, zaviněn dřívějším postupem Ústavního soudu, který jak to přesně vyjádřil ústavní soudce dr. Paul ve svém odlišném stanovisku k nálezu tohoto soudu, kterým byla zrušena vyhláška č. 176/1993 Sb., která dosud nájemné upravovala konstatoval, že "Ústavní soud neměl jako moc soudní zasahovat do nehotového, právě probíhajícího návrhu řešení náležejícího v této etapě výhradně vládě. Zasáhl tak do působnosti a okruhu činnosti a zejména do odpovědnosti moci výkonné, což je v rozporu se smyslem a účelem ustanovení čl. 2 odst. 2 Ústavy ČR. "

V této činnosti bude patrně pokračováno. Podle našeho názoru Ústavní soud, který zřetelně z politických důvodů zasahuje do těchto velmi politicky i sociálně citlivých ekonomických vztahů požadavkem na jejich řešení výlučně zákonem, staví vládu před neřešitelný problém. Vláda nemůže zaručit, že předložený zákon bude Poslaneckou sněmovnou přijat, ale věc nějak řešit musí. Pak ovšem každý krok který je v pravomoci vlády, vyhláška, cenový výměr, nařízení, dokonce i nepřijetí žádného zákonného podkladu pro regulaci nájemného, nutně může být Ústavním soudem účelově označen za protiústavní, neboť zákony vláda prostě přijímati sama nemůže.

S politováním se proto domníváme, že Váš krok sotva může být z celé řady dobrých důvodů považován za něco jiného než za krok, kterým se i mnozí jiní snaží přimět vládu, aby předložila do parlamentu takový sociálně bezohledný návrh zákona, který bude pro pravicovou část Poslanecké sněmovny přijatelný, ale který bude v rozporu s programovým prohlášením menšinové vlády. To žádná odpovědná vláda učinit nemůže.

V této souvislosti nerozumíme Vašemu, v rozhovoru pro deník Právo ze dne 9. 3. 2002, vyjádřeném názoru, že Ústavní soud by neměl cenový výměr rušit s okamžitou platností, ale jeho zrušení odložit. Avšak do jaké doby může být zrušení tohoto zákona odloženo, když platnost cenového výměru tak jako tak, ze zákona končí 31. 12. 2002 ? Navíc zřejmě, hodlá-li Ústavní soud Vašemu požadavku vyhovět, musí cenový výměr, který nebyl publikován ve Sbírce zákonů a nemá tedy charakter zákona, který jedině je Ústavní soud oprávněn rušit, prohlásit účelově za předpis, který má charakter zákona. Takováto "výkladová" deformace práva obecnému pořádku ve věcech veřejných prospěti nemůže.

Velmi vítáme, že jste smysl, resp. snad chtěný význam svého kroku vysvětlil v již zmíněném rozhovoru pro Právo, vítáme Váš názor, že nájemné je nezbytné u nás i nadále regulovat. Litujeme jen, že pokud je úkolem veřejného ochránce práv dbát na respektování všech práv a všech občanů, že jste současně nepozvedl svůj hlas na příklad proti tomu, aby majitelé domů mohli u nás - na rozdíl od zbytku Evropy - u nově uzavíraných smluv požadovat jakkoliv vysoké, lichvářské nájemné, zneužívajíce nezbytnosti lidí bydlet. Velmi litujeme, že jste pravděpodobně dobře nezvážil dopad Vašeho kroku na veřejné mínění, resp. prodlevu mezi jeho publikováním a opožděným vysvětlením, což umožnilo řadě novinářů i majitelů domů vyložit jej tak, že končí regulace nájemného a je, resp. bude možné jednostranně stanovit nájemcům jakkoliv vysoké nájemné. Naše sdružení registruje celou řadu velmi smutných, ne-li tragických důsledků výkladu Vašeho kroku proti nájemcům bytů a proti jejich právu na bydlení. Registrujeme, že autorita Vašeho úřadu tímto, jen jedné skupině vyhovujícím krokem, nebyla rozhodně mezi obyčejnými lidmi posílena.

Současně vyjadřujeme s lítostí názor, že jste zaujal stanovisko na základě podání několika set majitelů domů, aniž byste konzultoval situaci v nájemním bydlení v ČR se zástupci nájemců bytů, kteří se na naše sdružení obracejí v daleko větším počtu a jsou námi zastupováni.

Za významnou považujeme též skutečnost, že i všechny tripartitní orgány přijetí cenového výměru MF 01/2002 po zrušení vyhlášky č. 176/1993 Sb. v platném znění plně podpořily.

V neposlední řadě cenový výměr, byť na dočasnou dobu, vyřešil otázku poskytování služeb spojených s užíváním bytu. Tato pasáž byla Ústavním soudem zrušena, byť nijak nesouvisela s jeho nálezem, týkajícím se způsobu regulace nájemného. Vaše napadení cenového výměru tedy mělo být provedeno selektivně a způsobem, který se této problematiky týkat neměl. Pokud by byl cenový výměr zrušen jako celek, neexistoval by žádný právní předpis, který by poskytování služeb v nájemních bytech, včetně části bytů družstevních řešil, a to včetně ceny těchto služeb a jejího rozúčtování na konečné spotřebitele služeb. Tím by se tito spotřebitelé mohli stát zprostředkovaně úplnými vazaly přirozených monopolů, které si vlastníci nájemních domů sjednávají.

Uvítali jsme z Vaší strany potvrzení skutečnosti, že pokud jeho protestu bude vyhověno, bude zastavena jakákoliv deregulace nájemného, nebude-li existovat žádný předpis opravňující pronajímatele ke zvyšování nájmů, když představy některých o možnosti zvyšovat nájemné prostřednictvím žalob u soudů lze spolehlivě přičíst na vrub jejich mizivému právnímu vědomí.

A právě proto dvojnásob litujeme toho, že cenový výměr jehož platnost je tak jako tak ze zákona omezena na pouhý rok, Vám stál za to, aby zpochybněním již stanoveného způsobu výpočtu nájemného bylo znejistěno postavení a budoucí práva a povinnosti nájemců i pronajímatelů, aby tohoto kroku, šetřícího snad literu, ale jistě nikoliv ducha a smyslu práva a spravedlnosti, bylo bezohledně zneužíváno těmi, kterým jde jen o zisky, a kteří jiná práva než svá vlastní odmítají respektovat.

 

S úctou
JUDr. Stanislav Křeček
předseda
Sdružení nájemníků České republiky

                 
Obsah vydání       16. 12. 2002
16. 12. 2002 Jak se píše hanopis Zdeněk  Jemelík
16. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Ještě zamyšlení nad summitem NATO, aneb jak jsme vyhráli válku Jan  Paul
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT
13. 12. 2002 Rudá záře nad Josefovem Radek  Mokrý
13. 12. 2002 Britský The Sun a český Blesk: Bulvár a jeho stín Milan  Krčmář
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2002 Jak se píše hanopis Zdeněk  Jemelík
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 Austrálie a socialistická rozkrádačka   
13. 12. 2002 Diktatury na Blízkém Východě vytvořil Západ   
13. 12. 2002 Uchazečské země pohlížejí na rozšiřování EU s nedůvěrou a s trpkostí   
13. 12. 2002 O ČR ví v západní Evropě 16 procent obyvatel   
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
13. 12. 2002 Britský The Sun a český Blesk: Bulvár a jeho stín Milan  Krčmář
12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
12. 12. 2002 Týmy expertů v cizí zemi a čekání na atentát Jaroslav  Pour

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul
9. 12. 2002 Hradčany se budou dobře prodávat se Srdcem i bez něho Jan  Paul, Jiří Přibáň
9. 12. 2002 Média o víkendu: Pithart nemilosrdně demaskován Josef  Trnka
6. 12. 2002 Štěpánu Kotrbovi: Jděte už konečně k čertu, demagogu! Tomáš  Pospíšil
5. 12. 2002 Slavomír Klaban: "Proč jsem proti kandidatuře dr. Motejla na prezidenta" Štěpán  Kotrba
5. 12. 2002 Procesní právo nade vše - pozadí rehabilitace skupiny národních socialistů   
5. 12. 2002 Motejl naskočil na normalizační vlak Jan  Čulík
4. 12. 2002 Otakaru Motejlovi:
Jděte už konečně k čertu, pane Spravedlivý!
Štěpán  Kotrba
4. 12. 2002 Bylo možné o Motejlovi mlčet? Jan  Čulík
4. 12. 2002 Nechcete-li, aby se o něčem psalo, nedělejte to Jan  Čulík