17. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Václav Klaus
17. 12. 2002

Nové čtení Klause

Pokud si z Klausových posledních projevů, članků a rozhovorů odmyslíme všechnu prázdnou slámu, mnoho nám toho nezbude. Navíc je to důležité často mezi řádky a některá poselství musí člověk doslova rozšifrovat. Proto si na několika úryvcích čtení Klause natrénujme.

Nechtěli jsme takového "silného kandidáta", řekl Klaus na adresu dřívějšího ostravského kandidáta Tošenovského.

Chtěl ve skutečnosti říci SILOVÉHO kandidáta. Mluví o takovém kandidátovi, za kterým stojí vnitrostranické a nadstranické lokální (regionální) koalice, které svým kuloárovým politikařením ohrožují demokracii uvnitř ODS i celé společnosti. Musíme si uvědomit, že deformující a korumpující vliv těchto sil nespočívá zdaleka jen v přesunu úplatků. Jde o vytváření většinou necentralizovaných, volných sítí vzájemných služeb a známostí podle osvědčeného českého pravidla já na bráchu, brácha na mě. Odstoupením Tošenovského z kandidátky se síla a vliv "ostravske mafie" nějak nezmenšily. Korupční propojení politiků, soudců, bankéřů, policejních ředitelů, notářů, odhadců, mediálních šefů, mnoha novinářů, zastupitelů v samosprávě, úředníků na radnicích, ale i některých "šikovných" podnikatelů atd. na severu Moravy je velmi silné a na desítky let předem vylučuje možnost demokratizace regionálních občansko politických poměrů, snížení ekonomické kriminality, rozvoj ekonomiky (zejména podporou schopných podnikatelů). Na desítky let také bere šanci ODS napravit si svou reputaci. ODS nemá skoro žádné prostředky k tomu, aby situaci v těch regionech, kde se utvořily silné mafiánsko-lobbystické a korupční vazby v krátké době napravila. Veškeré Klausovy optimistické výroky proto stojí na hliněných nohou. To, co svou lehkovážností a arogancí naše novodobá politická reprezentace tak snadno pokazilo, půjde napravit jen velmi těžce.  A veřejnost to dobře ví.

Za volbou nového předsedy strany (Topolánek) Klaus "vidí záměr".

Tímto výrazem Klaus určitě nechtěl říci, že my ostatní si snad myslíme, že Topolánek kandidoval v hypnóze. Narážel tím právě na vliv různých vlivových sítí uvnitř strany a se stranou propojených. Ja jsem však za to, aby Topolánek měl možnost začít přeci jen s čistým štítem. Možná, že projeví aspoň snahu něco změnit. Dejme mu alespoň tradiční rok času.

"Největším rizikem a nebezpečím nejsou pro ODS političtí protivníci, média, obtížné finanční podmínky či účinné kampaně vlivných skupin z tzv. ,nepolitické politiky'. Jediným skutečným nebezpečím si můžeme být jen my sami," prohlásil Klaus.

Jsem velmi rád, že Klaus tímto výrokem (i když jen ve slabé chvilce) upustil od bolševického hledání nepřítele mezi "vlivnými nepolitickymi skupinami" (které si dovolují mít na velkostranickou politiku ODS a ČSSD svůj názor) a že zdůraznil nutnost nahlédnout do vlastních řad. Možná si v tu chvíli ani neuvědomil jak hluboké skutečnosti se za tímto obecným hodnocením skrývají, skutečnosti, které ODS dlouhodobě diskreditují a brání jejímu růstu..

"Někteří se jen vezou... V mnoha případech se musím ptát, zda všichni opravdu vědí o jaký světový názor a jeho praktické uplatnění nám jde, nebo zda se pouze pohodlně svezli či vezou a přitom myslí a jednají jinak," pronesl Klaus. Zopakoval přitom výtku, kterou před časem adresoval moravskoslezskému hejtmanovi Evženu Tošenovskému. Ten odstoupil z kandidatury na šéfa právě kvůli těmto políčkům. Klaus v projevu pokračoval: "Nemluvím jen o podivných, lokálně vznikajících koalicích. Spíše mi jde o to, co bylo součástí mého, mnohými médii tak vysmívaného výroku o "odéesovském myšlenkovém schématu", k němuž se přidali i někteří naši kolegové ve snaze získat levné mediální body." Tato "ideová eroze" by podle Klause byla nejrychlejší cestou k postupné marginalizaci "jediné pravicové strany v naší zemi. A to mne skutečně trápí". Klaus se obává "mizení politiky" a údajného vyprazdňování ideologie. "Nesmíme dopustit, aby tento bacil zasáhl i ODS"

Musím na základě uvedeného odstavce z Práva dodat, že postoj k "mizení politiky" musí být dialektický. Někde je prostě odideologizování zhoubné a někde naopak dokonce prospěšné.  Ty smečky poloblbů, které "demokraticky" ovládly mnohé naše radnice a které nejsou schopny nejen ideologie ale jakékoliv tvůrčí ideje, vůbec nemůžeme za nedostatek politiky chválit. Svým přízemním pragmatismem, svým šikovným a vychytralým taktizováním mohou sice v obci dosáhnout viditelných a obci (nebo aspoň jejich kapse) prospešných výsledků, z dlouhodobého hlediska ale vede jejich antipolitika k degradaci občanské společnosti, úpadku morálky a politické, stranické i úřednické etiky a k vykleštění demokracie. Mladí lidé končící vysoké školy mají dnes panickou hrůzu z možného vstupu do politické strany. Mají důvodné obavy, že by jako straníci nemohli být zaměstaní v krajských úřadech, na radnicích či v médiích, že by byli diskreditováni. A tak byla s vaničkou vylita i Anička. Místo, aby byl každý občan, který se chce angažovat ve věcech veřejných oslaven ve své schopnosti zastávat jasné politické stanovisko, je odsouván na druhou, třetí kolej. Na západě např. v médiích je úplně běžné, že např. televizní redaktoři jsou členy nějaké politické strany, je to o nich někdy dokonce obecně známo, a vůbec jim to nepřekáží v kariéře ani ve snaze být v rámci výkonu svého povolání objektivními. Být objektivní a nestranický však neznamená být zcela nestranným, nemit názor! Ve spoustě zpravodajských kauz a specificky v rámci některých zejména publicistických a dokumentaristických žanrů MUSÍ novinář prokázat schopnost zaujmout stanovisko, a ani "obyčejný" moderátor by neměl jít svou intonací a mimikou proti byť jen tušené pravdě nebo se tvářit zcela indiferentně. Když ne politické, vědecké, sociologické či psychologické, pak aspoň to základní, lidské stanovisko musí být vyjádřeno. A nakonec: Vždyť redaktorů je více než jeden. Proč by každý nemohl být znám svým relativně  orginálním a relativně osobním pohledem na věc? Stabilita celku může čerpat i z různosti, diverzifikace! Kdo toto nepochopil, nemá na vedoucích postech v televizi a televizní radě co dělat.

A jaká je naše praxe? "Nepolitičtí", "nestraničtí" veřejní činitelé dnes uplatňují tu nejhrubější, nejpodlejší stranickou politiku, politiku, která straní lokálním mafiím, politicko-mafiánským koalicím, fašizujicím lobby a managementům. A mladí lidé plní ryzích politických i nepolitických idejí, avšak nikomu nepoplatní, nezavázaní, stojí na chodníku! Nezapomeňme, že každá silná osobnost je v tom nejlepším smyslu slova politická a její působení může mít ve výsledku na společnost ten nejblahodárnější vliv, ať již jde o sociologa, psychologa, filozofa či politika. Máme se těchto tvůrčích a názorotvorných lidí zřeknout? Máme jim vzít možnost zastávat vrcholné funkce ve státní správě, samosprávě, médiích? Ne, jenom oni mají morální právo tam být.

Člověk z vedení České televize mi před časem napsal dopis, ve kterém se mi snažil vysvětlit, že nemohu zastávat určitou funkci ve zpravodajství, protože by jej veřejnost a lidé z televize vzhledem k mé politické angažovanosti (a dokonce i navzdory tomu, že jsem nestraník) vykousaly. Třikrát hanba zemi, ve které veřejné angažování se je človeku vždy jen na ostudu.

Otázku problému "stranickosti" Klaus nakonec sám výstižně zodpověděl v souvislosti s postem prezidenta:

Otázka:
"Může být "nadstranickým" prezidentem někdo, kdo se před tím silně identifikoval s nějakou stranou?"

Klausova odpověď:
"Stoprocentně. Prezident, který vyšel z lůna jedné politické strany, bude na tu svou původní politickou stranu neskonale přísnější, protože si nebude moci ani v náznaku dovolit, aby tam vyčnívala nějaká forma favoritismu. To právě bylo tragédií dnešního prezidentování Václava Havla: Bylo na favoritismu jednotlivců bytostně založeno."

"Malou důsledností a malou odvahou jsme naopak připustili, že byly naše politické obsahy často ,odfiltrovány' do pouhé pravicové rétoriky, která ? bez skutečných činů ? začala být málo věrohodná," říká jinde Klaus a my vidíme všude kolem destruktivní následky tohoto formalismu a velkou hrozbu pro budoucnost. Tyto následky již dopadají i na samotnou ODS:

"Dlouho jsme si mysleli, že budou svobodná média postupovat víceméně objektivně a že nám budou nejen kritickými oponenty, ale i vnímavými partnery, kteří uznají naše silné stránky a naše pozitivní činy v nelehké cestě za svobodou. Netvrdím, že tomu tak v jednotlivých případech nebylo. Nemalá část médií se však z různých důvodů postupně začala chovat jako naši protivníci, jako soupeři, jako spoluhráči našich politických protihráčů."

Nemyslím si, že by se o ODS psalo málo a nemyslím si také, že i když se o ODS někdy mluví "špatně", že jí to musí být jen na škodu. Propagandisté dobře vědí, že o kom se mluví, je přinejmenším na očích a ve hře. Co by dal (kdyby měl co) politik nějaké malé strany za to, kdyby noviny v celé republice (!) psaly alespoň o jeho skandálech. Někteří z nich jsou tak k různým skutečným skandálům nuceni. Je ale faktem, že mediální politika ODS osedlala tygra, ze kterého již ani ODS nedokáže se zdravou kůží seskočit. Následky ale ponesou všichni, nejen ODS. Budou to následky dlouhodobé a zničující.

"Já bych si velmi přál, aby se ODS nezměnila v tom podstatném. To znamená být autentickou pravicovou stranou, která je v jistém slova smyslu ,lidová', neboli občanská. Nikoli výlučná, elitářská, parciální."

Tady zase Klaus velmi pěkně definoval skutečné nedostatky ODS: Působí skutečně často jako antiobčanská, protilidová, elitářská, výlučná a parciální. Projevuje se to i v "zákopové" politice mnoha regionálních funcionářů. ODS se bojí přijímat nové lidi a novým lidem dávat funkce:

Petr NOVÁČEK:
"Já vám dám příklad, jestli dovolíte, pane předsedo, ještě k té minulé otázce, od kandidátů na funkci předsedy vaší strany lze teď zaslechnout, a nejen od nich, že Občanská demokratická strana by se v tom budoucím období měla výrazněji otevřít nestranické veřejnosti. Mimochodem, na loňském listopadovém kongresu ODS v Ostravě jste o nutnosti otevřít se novým lidem, pokud se pamatuji, námět k podnětům, jde jim, hovořil vy sám, a mě by zajímalo, když tedy dojde teď k tomu, nové vedení ODS bude považovat za potřebné cosi s ODS podniknout, dejme tomu i svým způsobem otevřít a vám se ten postup nebude zdát optimálním, budete se k této politice kriticky, tak jste měl vždycky doposud ve zvyku, vyjadřovat, ano či ne? Tak jsem myslel tu předešlou otázku."

Václav KLAUS:
"Já si skoro nemyslím, že toto je velikánský problém, to mám trošku strach, že je to opačně, takže jsem už na několika posledních kongresech burcoval otevřít se, pustit nové tváře, pustit novou krev, pustit další, to spíše všichni brali, že to je, že to jsou silná slova předsedy, který se o svůj post nemusí bát, a proto říká, nechť přibudou konkurenti těm dalším. Takže já myslím, že ta funkcionářská vrstva ODS toto slyšela nerada, to slyšeli radši ti noví mladí, kteří nemohou proniknout tu na místním sdružení Praha X tu na vlastní radě toho či ono okresu a ti na to slyšeli a já bych řekl, že to je pro mě neúspěch, že se to nepodařilo. Já vidím v řadě těch lokálních organizací velmi zamknuté vztahy, takže, že by toto byl projekt, který by byl antiklausovský nebo protiklausovský, to já nečekám, a to spíše neměli velký zájem udělat takoví ti funkcionáři druhého ranku, nebo druhé kategorie, to já cítím jako velký problém."

Petr NOVÁČEK:
"Vy jste to řekl jinak, jestli dovolíte, pane předsedo. To otevření se ODS by teoreticky mohlo vypadat jako rozkročení se. S tím rozkročením, s tou ideou v roce 1996 přišel ten, jehož jméno tady nepadlo, když jste hovořil o určitých lidech, s kterými se ODS rozešla a oni s ní, tedy Josef Zieleniec. V takovém případě byste se nejspíš ozval."

Václav KLAUS:
"Tak rozkročení není slovo, které by dnes v ODS padalo, já jsem byl na celé řadě oblastních sněmů, byl jsem na celé řadě regionálních sněmů předkongresových v posledních dnech a týdnech a slovo rozkročení tam, myslím, že neběží. Jestli mě něco mírně trápí, tak mě trápí takový ten pokus naskočit na módní trend jistého odpolitizování, odideologizování, což je trend, který je tažený těmi nižšími články, těmi primátory starosty, kteří si myslí, že jsem problém jejich obce, města, nemají zas tak moc politizovat a ideologizovat a kteří se snaží namluvit, že vlastně o tom, jestli bude kanalizace, nebo o tom, jestli bude dostaven zimní stadion, že není otázka pravice a levice. Já bych spíše viděl, že hrozí tento pohled na věc, a exponenty těchto postojů já nepochybně v ODS vidím a viděl jsem je vždycky, ne že by dneska se zrodily a spadly z nebe."

Klause s vámi četl
Darius Nosreti

Zdroje:
www.klaus.cz , www.flashnews.cz , www.idnes.cz , Radiofórum, Právo, MF Dnes

                 
Obsah vydání       17. 12. 2002
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
17. 12. 2002 What wasn't in the papers: How some Czech and British newspapers wrote about the war in Afghanistan Nellie  Woods
17. 12. 2002 Jak americký tisk připravuje americké občany na válku
17. 12. 2002 Nové čtení Klause Darius  Nosreti
17. 12. 2002 Na chudý lid jen přísnost? Lubomír  Sedláčik
16. 12. 2002 Jak se píše hanopis Zdeněk  Jemelík
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Ještě zamyšlení nad summitem NATO, aneb jak jsme vyhráli válku Jan  Paul
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
13. 12. 2002 Britský The Sun a český Blesk: Bulvár a jeho stín Milan  Krčmář
13. 12. 2002 Rudá záře nad Josefovem Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
17. 12. 2002 Nové čtení Klause Darius  Nosreti
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul
9. 12. 2002 Hradčany se budou dobře prodávat se Srdcem i bez něho Jan  Paul, Jiří Přibáň
9. 12. 2002 Média o víkendu: Pithart nemilosrdně demaskován Josef  Trnka
6. 12. 2002 Štěpánu Kotrbovi: Jděte už konečně k čertu, demagogu! Tomáš  Pospíšil
5. 12. 2002 Slavomír Klaban: "Proč jsem proti kandidatuře dr. Motejla na prezidenta" Štěpán  Kotrba
5. 12. 2002 Procesní právo nade vše - pozadí rehabilitace skupiny národních socialistů   
5. 12. 2002 Motejl naskočil na normalizační vlak Jan  Čulík
4. 12. 2002 Otakaru Motejlovi:
Jděte už konečně k čertu, pane Spravedlivý!
Štěpán  Kotrba
4. 12. 2002 Bylo možné o Motejlovi mlčet? Jan  Čulík