16. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Stanislav Křeček
16. 12. 2002

Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru

"Nepochybně dojde ke stagnaci výše nájemného. Zrušený cenový výměr, stejně tak jako před tím zrušená vyhláška č. 176/1993 Sb., umožňovaly jednostranné zvýšení nájemného bez souhlasu nájemce. Takové ustanovení nyní v právních předpisech chybí, a proto takový postup není možný. Představy majitelů domů o intervenci soudů do výše nájemného nemají, podle našeho názoru, oporu v zákoně, " tvrdí autor, předseda Sdružení nájemníků ČR.

Občanský zákoník ve zvláštní části věnované nájmům bytů (§ 696 odst. 1) stanoví, že "způsob výpočtu nájemného...jakož i případu, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, stanoví zvláštní právní předpis". Tímto předpisem byl právě zrušený cenový výměr. Jednostranné zvýšení nájemného ze strany pronajímatele proto podle tohoto ustanovení není možné. Obecné ustanovení o nájmu pak v § 671 odst. 1 stanoví, že "nájemce je povinen platit nájemného podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavřené smlouvy..." Žádný právní předpis nestanoví, že nájemce je povinen platit nájemné obvyklé v kterémkoliv jiném okamžiku než v době uzavření smlouvy, nebo nájemné, které pronajímatel požaduje za přiměřené, nebo nájemné, které pronajímateli přináší zisk atd., jak tyto požadavky Občanské sdružení majitelů domů formuluje. Pokud tedy má nájemce uzavřenou nájemní smlouvu, ve které je dohodnuto (stanoveno) nájemné podle zrušeného cenového výměru, není povinen platit žádné jiné nájemné. Ze slova "jinak" v § 671 totiž plyne, že přednost je dána nájemnému obsaženému ve smlouvě a úvahy o nájemném "obvyklém v době uzavření smlouvy", jsou na místě pouze tam, kde žádné nájemné nebylo smluveno (stanoveno(, což u nájmů bytů prakticky nepřichází v úvahu. Také důvodová zpráva k těmto ustanovením říká, že "výše nájemného stanoveného smlouvou, má přednost" a dále, že "obvyklým nájemným se rozumí nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy, nikoliv podle pozdějšího data." Soudy by tedy jen obtížně mohly rozhodovat a určovat výši nájemného podle "znaleckých posudků" určujících výši obvyklého nájemného v tom kterém okamžiku, jak to někteří pronajímatelé očekávají.

Zrušující nález ÚS má však mnohem závažnější důsledky, pokud jde o služby poskytované s bydlením. Zrušením cenového výměru přestává platit například rozdělení bytů do kategorií, výše platby za zařizovací předměty v bytě, výčet služeb, které musí zajišťovat pronajímatel, způsob stanovení záloh za tyto služby a způsob jejich placení a vyúčtování atd. Pokud to není výslovně uvedeno v nájemní smlouvě (a to zpravidla není), nejsou pronajímatelé nyní již povinni zajišťovat osvětlení a úklid domu, odvoz odpadu a nájemci bytů nejsou povinni platit měsíční zálohy za poskytování těchto služeb ani platit nájemné ze zařizovacích předmětů, které mají ve svých bytech. Všechny tyto povinnosti a způsob jejich realizace stanovil právě právní předpis zrušený nálezem ÚS. Právě toto, a nikoliv spory o nájemné, mohou být předmětem rozhodování obecných soudů, a tyto soudy dále zatěžovat.

Takováto destrukce vzájemných právních vztahů mezi nájemci a pronajímateli je důsledkem málo uváženého rozhodnutí ÚS, vedeného spíše snahou vyhovět zájmům malé skupiny pronajímatelů (reprezentované skupinou pravicových senátorů a, žel, i veřejným ochráncem práv), tedy spíše důvody politickými než odpovědným zvážením práv občanů.

Autor je předsedou Sdružení nájemníků ČR

                 
Obsah vydání       16. 12. 2002
16. 12. 2002 Jak se píše hanopis Zdeněk  Jemelík
16. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Ještě zamyšlení nad summitem NATO, aneb jak jsme vyhráli válku Jan  Paul
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT
13. 12. 2002 Rudá záře nad Josefovem Radek  Mokrý
13. 12. 2002 Britský The Sun a český Blesk: Bulvár a jeho stín Milan  Krčmář
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 12. 2002 Jak se píše hanopis Zdeněk  Jemelík
16. 12. 2002 Otevřený dopis Sdružení nájemníků JUDr. Otakaru Motejlovi Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Právní výklad důsledků Nálezu ÚS o zrušení cenového výměru Stanislav  Křeček
16. 12. 2002 Deregulace nájemného: jak se v médiích nemá diskutovat Karel  Mašita
16. 12. 2002 Klaus odešel, ať žije Klaus !   
16. 12. 2002 Motejlův problém sociální demokracie Miroslav  Polreich
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 Austrálie a socialistická rozkrádačka   
13. 12. 2002 Diktatury na Blízkém Východě vytvořil Západ   
13. 12. 2002 Uchazečské země pohlížejí na rozšiřování EU s nedůvěrou a s trpkostí   
13. 12. 2002 O ČR ví v západní Evropě 16 procent obyvatel   
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
13. 12. 2002 Britský The Sun a český Blesk: Bulvár a jeho stín Milan  Krčmář
12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
12. 12. 2002 Týmy expertů v cizí zemi a čekání na atentát Jaroslav  Pour