25. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
FOTOGALERIE z Vysokého Mýta
25. 6. 2002

Starosta Vysokého Mýta, který rozpustil blokádu, opravdu nepochybil ?

Starosta Vysokého Mýta, který loni 1. září rozpustil shromáždění blokující část silnice I/35 ve městě, postupoval prý - podle České tiskové kanceláře - v souladu se zákonem. Rozhodl o tom Krajský soud v Hradci Králové. Nepochybili podle stejného zdroje ani policisté, jejichž zásah blokádu silnice ukončil. ČTK to 20. 6. řekl vedoucí právního odboru Vysokého Mýta Libor Poláček. Jak je to doopravdy? O čem opravdu rozhodl Krajský soud? A jak? Dle názoru právníků Ekologického právního servisu se jedná o protiústavní rozsudek.

Reportéři Britských listů tehdy byli na místě, pořídili z demonstrace AUDIOZÁZNAMY, FOTOGALERII Pavla Dosoudila a FOTOGALERII Heleny Svatošové a referovaly v ČLÁNKU o průběhu demonstrace Totalitní návyky policie z Vysokého Mýta". Policisté se ohradili proti "očerňování policie" v novinách společnosti KAROSA a. s. Vysoké Mýto "Karosář". Reportérka Helena Svatošová reagovala na policejní polemiku ČLÁNKEM "Totalitní návyky policie z Vysokého Mýta II.". Reagovali i sami demonstranti z iniciativy Ulice patří lidem... Nikdo netušil, že spravedlnost je opravdu slepá.

Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové o rozpuštění shromáždění

Ze zprávy ČTK: Blokáda dopravy měla podpořit výstavbu semaforů na silnici I/35 a omezení rychlosti při průjezdu Vysokým Mýtem. Zároveň byla protestem proti výstavbě rychlostní komunikace, která by provoz ve městě výrazně odlehčila. Akce se zúčastnilo několik desítek převážně mladých lidí. Zpočátku policie odkláněla dopravu na vjezdech do města a proti demonstrantům nezasahovala. K rozpuštění blokády vyzval starosta Bohuslav Fencl účastníky zhruba po dvou hodinách, ale nepochodil. Proto proti nim nastoupilo zhruba 60 policistů. Většina demonstrantů nekladla odpor a sama silnici vyklidila. Zbylé aktivisty odvlekli ze silnice policisté. Tito lidé byli předvedeni na místní policejní oddělení a po sepsaní protokolu propuštěni.


V § 25 zákona o pozemních komunikacích se hovoří o povolení zvláštního užívání komunikace. Z dikce zákona pak vyplývá, že zvláštním užíváním je mj. pořádání (...) shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Na takovéto zvláštní užívání je potřebné povolení silničního správního úřadu, vydané s předchozím souhlasem vlastníka komunikace. Může-li takové zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je vyžadován předchozí souhlas Ministerstva vnitra, resp. orgánu Policie České republiky.

Článek 19 Listiny ve svém odstavci 1 hovoří o právu pokojně se shromažďovat. Specifikací tohoto práva v odst. 2 je řečeno, že právo pokojně se shromažďovat lze omezit zákonem, v případech shromáždění konaných na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

Dle názoru starosty Vysokého Mýta, který shromáždění rozpustil, se shromáždění podstatně odchýlilo od oznámeného účelu a účastníci svým chováním směřovali k výzvě omezovat subjektivní práva účastníků silničního provozu, zejména právo obecného užívání pozemní komunikace. Důvodem rozpuštění také bylo, dle jeho názoru, jednoznačné porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích vztahující se ke zvláštnímu užívání komunikace.

Krajský soud, který posuzoval, zda rozpuštění shromáždění bylo v souladu se zákonem ve svém důsledku argumentoval, že povoleno mělo být zvláštní užívání komunikace a nikoli samotné shromáždění. A na rozpuštění shromáždění neshledal žádnou právní vadu.

Takové tvrzení však, dle našeho názoru, není ústavně konformní a spíše jeví známky obcházení smyslu Ústavy jakousi hrou s pojmy. Zvláštním užíváním komunikace, totiž, v tomto případě bylo shromáždění, které tedy muselo být, pokud by ohrožovalo plynulost nebo bezpečnost silničního provozu, povoleno silničním správním úřadem. Takováto právní konstrukce, kterou stanovuje zákon o pozemních komunikacích, je však zcela v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která povolení shromáždění orgánem veřejné správy jednoznačně vylučuje. Listina nebrání zákonnému omezení shromáždění, ale jednoznačně a výslovně brání povolení shromáždění. Proto, byť Krajský soud argumentoval úmyslem zákonodárce, kterým mělo být skrze povolení pouze omezit shromáždění na pozemních komunikacích, je třeba jednoznačně odmítnout postup odpovědného činitele, který rozpustil shromáždění. Shromáždění nesmí být podmíněno povolením, jakkoli by se povolení výslovně vztahovalo "jen" na zvláštní užívání komunikace. Ve svém důsledku by totiž povolením bylo dotčeno samotné shromáždění, což je proti smyslu Listiny.

Právo shromažďovací má samozřejmě své meze. Jeho výkon v každém případě nesmí být porušením práv a svobod druhých, což je podmínka platící pro všechny svobody a práva. Meze takového rozmachu shromažďovacího práva lze nalézt v obecné rovině v čl. 19 odst. 2 Listiny. Ten dává možnost vyjádřit zákonně meze tohoto práva tak, aby byly chráněny další ústavně zaručené hodnoty. Ani zde však Listina neumožňuje, aby svoboda shromažďovací byla podmíněna povolením orgánu státní správy, jak by vyplývalo ze zákona o pozemních komunikacích. Opačný názor však zastává nejen ten, kdo shromáždění rozpustil, ale i krajský soud, který o námitkách proti rozpuštění shromáždění rozhodnul.

Rozpuštěním shromáždění, které se opíralo o porušování zákona o pozemních komunikacích, tak, dle našeho názoru, došlo k porušení jeho práva pokojně se shromažďovat. Pokud by shromáždění mělo být podmíněno povolením orgánu státní správy podle zákona o pozemních komunikacích, jakkoli se toto povolení čistě jazykově vztahuje "pouze" na zvláštní užívání komunikace, bylo by v přímém rozporu s čl.19 odst. 2 Listiny. Domníváme se, že postup toho, kdo shromáždění rozpustil, byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod a představoval zásah do práva pokojně se shromažďovat, v rozsahu, v jakém je zaručeno Listinou základních práv a svobod.

Nutno také zdůraznit, že Krajský soud, jak se domníváme, měl přerušit řízení a podat návrh na Ústavní soud ČR. Krajský soud měl dospět k závěru, že ustanovení zákona o pozemních komunikacích je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. O této rozpornosti jsme přesvědčeni a proto, vzhledem k tomu, že proti rozsudku není odvolání, podáme ústavní stížnost, aby orgán ochrany ústavnosti rozhodl, zda postup, ke kterému došlo v Vysokém Mýtě, je či není v rozporu s Listinou.

O rozpornosti ustanovení zákona o pozemních komunikacích a Listiny je však přesvědčeno i Ministerstvo vnitra a dnes i Parlament České republiky. V novele zákona o právu shromažďovacím, již prezidentem republiky podepsané, je totiž i pasáž, která zákon o pozemních komunikacích mění tím způsobem, že se již dále na shromáždění nebude vztahovat. Důvodem k této změně je podle důvodové zprávy právě nesoulad s Listinou. S tímto názorem se Ekologický právní servis ztotožňuje.

Autor působí jako právník Ekologického právního servisu

                 
Obsah vydání       25. 6. 2002
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
24. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
25. 6. 2002 Budou o nás reklamní agentury vědět všechno?
25. 6. 2002 Starosta Vysokého Mýta, který rozpustil blokádu, opravdu nepochybil ? Martin  Škop
25. 6. 2002 Nedělní Sedmička - duet Klause s Grebeníčkem Petr  Jánský
25. 6. 2002 "Většina Britů jsou rasisti"
25. 6. 2002 Bushův vládní tým "začíná vypadat zranitelně"
21. 6. 2002 Ein, zwei, Polizei Štěpán  Kotrba
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem
24. 6. 2002 Greenpeace: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření
24. 6. 2002 Policejní prezident nepřejímá dopisy jen tak od kdekoho... Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2002 Vláda schválila vojenskou strategii Jaroslav  Hlaváček
24. 6. 2002 ČSSD: "Kompromis by měl odpovídat volebnímu výsledku," tvrdí Zdeněk Škromach Štěpán  Kotrba
22. 6. 2002 Američané zaznamenali varování před útoky už 10. září, ale přeložili si je do angličtiny až 12. 9.
25. 6. 2002 Britské listy v Trenčianských Teplicích
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2002 Bushův vládní tým "začíná vypadat zranitelně"   
25. 6. 2002 "Většina Britů jsou rasisti"   
25. 6. 2002 Budou o nás reklamní agentury vědět všechno?   
25. 6. 2002 Starosta Vysokého Mýta, který rozpustil blokádu, opravdu nepochybil ? Martin  Škop
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
24. 6. 2002 Greenpeace: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření   
24. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
24. 6. 2002 Policejní prezident nepřejímá dopisy jen tak od kdekoho... Zdeněk  Jemelík
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
24. 6. 2002 Jak se vyvíjel pojem "menšina" Karolina  Adamová, Ladislav Křížkovský
22. 6. 2002 Izraelci hrozí, že vypnou CNN   
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
21. 6. 2002 O etice rozhodování lékařů - téma důležité pro všechny Jan  Paul

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2002 Starosta Vysokého Mýta, který rozpustil blokádu, opravdu nepochybil ? Martin  Škop
4. 6. 2002 "Ošklivá Evropská unie" - bude muset ČR přemalovávat značky na silnicích? Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 V Brně se konala demonstrace - pro automobilisty "ztráta času" Filip  Sváříček
13. 5. 2002 Mobilní telefony mohou u benzínových čerpadel vyvolat výbuch Jan  Čulík
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3   
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
25. 2. 2002 Boj proti dopravním zácpám: Britská vláda plánuje zavést satelitní poplatky pro řidiče   
19. 10. 2001 Kontraprohlášení kolektivu Ulice patří lidem   
19. 10. 2001 Několik poznámek k policejnímu "článku" Helena  Svatošová
18. 10. 2001 Policisté nejsou povinni sdělit, proč zasahují proti demonstraci