28. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2002

Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku

V BL už několik měsíců monitorujeme situaci ohledně skupování českých novin dvěma zahraničními podnikatelskými skupinami. Daniela Pilařová podala před časem žádost na Antimonopolní úřad ČR o prošetření celé situace. Dnes k ní došlo toto vyjádření:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 30.4.2002 e-mailovou poštou Váš podnět, který zejména obsahuje upozornění na pronikání německého kapitálu (tzv. pasovských) do oblasti tisku v České republice skupováním okresních týdeníků. V podání je popisována situace na Moravě, konkrétně v kraji Vysočina. Současně uvádíte způsoby nátlaku, kterým jsou vystaveni tuzemští podnikatelé v dané oblasti (např. vydavateli Jihlavských listů mělo být koncem roku 2001 vyhrožováno tiskárnou vydavatele regionálního tisku, ovládaného německým kapitálem, že bude ukončen tisk tohoto periodika - nikoli tisk, ale distribuce - pozn. D. P.). Úřad se na Vás obrátil prostřednictvím e-mailové korespondence dopisy ze dne 7. a 16.5.2002 s žádostí o doplnění informací obsažených v podání. Přestože Úřad požadované informace a doplnění podání ve věci z Vaší strany neobdržel, prošetřil podání na základě informací v něm obsažených s následujícími závěry.

Pokud se týká označení pasovští, které je uváděno ve Vašem podání, jedná se pravděpodobně o bavorské vydavatelství s názvem Passauer Neue Presse. V současné době reprezentuje tuto společnost v oblasti regionálního tisku v ČR vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích s tím, že sídlo vedení této společnosti je v Praze a součástí společnosti jsou její odštěpné závody v Hradci Králové, Plzni a v Ústí nad Labem. Do 30. 6. 2001 platil v ČR v oblasti hospodářské soutěže zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění. V § 8 a 8a uvedeného zákona bylo stanoveno, kdy dochází ke spojení podniků a za jakých podmínek spojení podniků podléhá povolení Úřadu. Povolení Úřadu podléhalo spojení podniků, které narušilo nebo mohlo narušit hospodářskou soutěž, přičemž za narušení soutěže se považovalo, pokud spojením podniků přesáhl jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním či místním trhu daného zboží. Od 1. 7. 2001 vstoupil v platnost nový zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, kde problematika spojování podniků je upravena v hlavě IV.

Nově zákon stanoví, že spojení podniků podléhá povolení Úřadu, jsou-li splněny stanovené hranice čistých obratů spojovaných soutěžitelů (viz § 13 cit. zákona).

Z uvedeného vyplývá, že v konkrétním případě může, či mohlo dojít ke spojení podniků ve smyslu zákona, avšak toto spojení nemusí nebo do 1.7.2001 nemuselo podléhat povolení Úřadu (z důvodu nenaplnění podmínek stanovených v zákoně). Závěrem konstatujeme, že je povinností soutěžitelů požádat o povolení spojení podniků Úřad v případech, kdy jsou naplněny podmínky stanovené v zákoně. Při samotném posuzování spojení Úřad postupuje v souladu s § 17 zákona. Při rozhodování o návrhu na povolení spojení podniků Úřad posuzuje zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže a další skutečnosti s tím související. Při zjištění, že soutěžitelé uskutečnili spojení bez toho, aniž by podali návrh na povolení spojení, může Úřad uložit soutěžitelům povinnosti či provedení opatření nezbytných k obnovení účinné soutěže na relevantním trhu (blíže § 18 odst. 2 zákona).

Pokud se týká Vámi konstatované pohrůžky o nevytištění periodika Jihlavské listy po vánocích 2001 ye strany tiskárny zabezpečující tisk uvedeného periodika, uvádíme, že dle našich zjištění se jednalo o tiskárnu společnosti VLTAVA -LABE -PRESS, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích. Z vyžádaných podkladů a informací vyplývá, že platební morálka vydavatele Jihlavských listů (společnosti Parola, s.r.o.) probíhala do konce roku 1999 v mezích sjednané smlouvy. Následně však došlo ke zhoršení platební morálky uvedené společnosti s tím, že ke dni 20.11.2001 následně dosáhl její dluh vůči uvedené společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. větší částky. Z uvedených důvodů měla být dána společnosti Parola, s.r.o. výpověď ze smlouvy. Výpověď však nebyla realizována, neboť ve věci došlo mezi stranami k dohodě o splácení dluhu, přičemž dluh byl též v dohodnutém termínu společností Parola, s.r.o. uhrazen. Výpověď tedy nebyla uplatněna. Smluvní vztah pokračoval až do 31. 3.2002, k tomuto datu byla smlouva ze strany Parola, s.r.o. vypovězena. Ke dni 2. 5. 2002 však dlužila společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. z titulu nezaplacených faktur za provedený tisk Jihlavských listů určitou částku.

Závěrem konstatujeme, že problematice spojování podniků v oblasti tisku je Úřadem věnována pozornost s tím, že pokud by Úřad v rámci své dozorové pravomoci dospěl k závěru, že nedošlo k notifikaci spojení podniků, které mělo být dle zákona Úřadem notifikováno, bude postupováno v souladu s platným zákonem. Pokud se týká posouzení problematiky vztahující se k ukončení tisku Jihlavských listů v tiskárně společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. v Českých Budějovicích, neshledal Úřad z důvodů uvedených výše (prodlení s úhradou plateb za tisk) v jednání společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. porušení zákona.

JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru

K tomu poznamenává Daniela Pilařová:
1. Jak jsme informovali už 17. května 2002, vedení Jihlavských listů se rozhodlo od stížnosti odstoupit, což jsem respektovala. Také jsem o tom antimonopolní úřad informovala e-mailem ze dne 16. 5. 2002. Antimonopolní úřad se tváří, že mu nebyl doručen.

2. K uvedeným informacím se pokusím získat stanovisko přímo u majitelů Jihlavských listů.

                 
Obsah vydání       28. 6. 2002
28. 6. 2002 Další finanční skandál v USA
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
1. 7. 2002 O čem se moc nemluví na školách. Zatím. Jaroslava  Čajová
27. 6. 2002 CME: "CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví"
26. 6. 2002 Novodobý konec počátků demokracie? Martin  Kunštek
27. 6. 2002 Brněnský magistrát ruší přechody pro chodce
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
27. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
28. 6. 2002 Schůze předsednictva OSBL
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby   
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu   
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"   
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách   
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
24. 5. 2002 Autocenzura Jaroslav  Formánek
17. 5. 2002 Břeclavsko: v českých rukou zůstal Moravský jih Daniela  Pilařová
16. 5. 2002 Kočka a myš: o českém tisku Jaroslav  Formánek
9. 5. 2002 Jak dopadly noviny Region ve zlínském kraji   
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!   
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová
30. 4. 2002 Přežijí alespoň některé poslední nezávislé regionální české listy? Petr  Klukan, Daniela Pilařová
29. 4. 2002 Konec českého tisku - v druhém vydání, tentokráte bez otazníku Jan  Čulík
15. 4. 2002 Další "úsporná opatření": ze dvou novin jedny (Naše Opavsko prvním květnem zaniká) Daniela  Pilařová
5. 3. 2002 Co je důležitější: že pacienti v nemocnicích trpí podvýživou, anebo kdo dostal Českého lva? Jan  Čulík