28. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2002

Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích

Nikoli "můžeme vidět", ale "vidíme"; nikoli "patetický", ale "ubohý" atd.

Mnoho českých překladatelů neumí správně a dostatečně hluboce svoje řemeslo, zejména co se týče angličtiny. Zřejmě je to dáno tím, že po roce 1989 nastala nezbytnost znát aspoň jeden světový jazyk, přičemž angličtina (vzhledem ke svému globálnímu rozšíření) předčila němčinu. A řada z těch, kdo se angličtinou nějakou dobu zabývali, se pustila do překládání když už ne knih, tak aspoň brožurek a článků či obchodní korespondence. Bohužel si tito noví překladatelé často neuvědomují rozdíl mezi převodem textu z jednoho jazyka do druhého a překladatelským uměním. V příliš velkém množství vydávané překladové literatury tak nacházíme anglicizmy, které do češtiny prostě nepatří.

Mezi nejviditelnější patří stále častěji se vyskytující vazba slovesa "moci" (angl. can) a sloves vyjadřujících některý z pěti smyslů. O tomto tématu jsem před mnoha měsíci do Jihlavských listů už psala, ale situace se za poslední dobu spíše zhoršila než zlepšila. Proto se k tématu vracím ještě jednou.

Vycházejme z významového rozdílu těchto vyjádření: a) Můžeš vidět ten strom. b) Vidíš ten strom. První vyjádření znamená, že adresát nějakou věc může vidět, ale existuje tu nějaká podmínka, bez níž ji neuvidí - jinak by mluvčí neužil modální sloveso "moci". Ve druhém případě adresát prostě nějakou věc vidí bez dalších podmínek. V angličtině se ovšem k vyjádření sloves "vidět", "čichat", "slyšet", "poslouchat", "hmatat" apod. užívá gramatického spojení modálního slovesa "can" s příslušným slovesem vyjadřujícím některý z pěti smyslů. Obyčejná věta Vidíš ten strom. tedy v angličtině zní You can see the tree (nikoli You see the tree.). Neznalí překladatelé pak do překladu zahrnují právě i modální sloveso "can", které je ovšem v angličtině pouhým vyjádřením gramatického pravidla.

Tyto chyby nenacházím jen v knihách, které jsou přeloženy z angličtiny, ale také v dabinzích filmů a dokumentů. Zkuste si všimnout...

Jak mi napsal Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, je užívání slovesa CAN při vyjadřování sloves pěti smyslů v angličtině možná "anglickým respektem k osobnosti druhého: copak já mohu vědět, zda ty něco vidíš, cítíš, slyšíš? Vždyť smyslové vnímání jednotlivce nikdo druhý zkontrolovat ani uhádnout nemůže... Proto si troufnu říct o tvém vidění nanejvýš to, že 'vidět můžeš‛. Neznalí překladatelé však to slovíčko doslovně přeloží a text působí dojmem přinejlepším "poněkud cizorodě".

Svůj názor přidal i překladatel z angličtiny Aleš Drobek, který má samozřejmě vzhledem ke své profesi co říci: "Mezi další neřesti lze zahrnout třeba tvrdošíjné překládání 'pathetic‛ jako 'patetický‛, přičemž v 99 % případů to dle kontextu znamená 'ubohý‛ nebo 'bídný‛ (pathetic worm, pathetic fool atd.). Neupozorňoval bych na to, kdyby se tahle chyba pořád neopakovala dokonce i u těch nejzkušenějších překladatelů."

A odborník z nejpovolanějších - lingvista Chris Hopkinson z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, k problému se slovem "pathetic" dodává: "Skutečně 'pathetic‛ většinou neznamená 'patetický‛. Těchto zrádných slovních dvojic je v angličtině strašně moc, ale samozřejmě přídavná jména a slovesa dělají větší problémy než jména podstatná. U podstatných jmen je případný nesmysl evidentnější, takže překladatelé si problému spíše všimnou."

Nemyslím si, že by čeština trpěla přehnaným přejímáním cizojazyčných slov. Problém je v přejímání gramatických struktur a v nedostatečné praxi (jazykovém vzdělání?) českých překladatelů. A tak už bereme téměř jako normální, když se s námi-diváky na konci pořadu moderátor/hlasatel rozloučí větou: Dobrý den, přičemž před deseti lety bychom to považovali za rušivé (Dobrý den se užívá při začátku setkání, pro pozdrav na jeho závěru se mnoho desetiletí užívalo "ahoj" nebo "na shledanou", "na viděnou" apod.).

Na závěr si uveďme další nehezkou získanou frázi "Mějte pěkný den." (z angl. "Have a nice day.").

Část textu vychází v pátek 28. června v Jihlavských listech jako jazykový sloupek.

                 
Obsah vydání       28. 6. 2002
28. 6. 2002 Další finanční skandál v USA
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
1. 7. 2002 O čem se moc nemluví na školách. Zatím. Jaroslava  Čajová
27. 6. 2002 CME: "CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví"
26. 6. 2002 Novodobý konec počátků demokracie? Martin  Kunštek
27. 6. 2002 Brněnský magistrát ruší přechody pro chodce
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
27. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
28. 6. 2002 Schůze předsednictva OSBL
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby   
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu   
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"   
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách   
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul