28. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2002

Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby

Na své pravidelné tiskové konferenci Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil, že se od poslední tiskové konference setkal zejména s velmi ostrou reakcí veřejnosti na sběr osobních údajů reklamními agenturami. Úřad v této souvislosti informoval prostřednictvím médií veřejnost o principu udílení souhlasu k použití osobních údajů a o možnostech a způsobech odvolání souhlasu. Nedávná zpráva o zrušení zamýšleného průzkumu HVB Bank, které bylo způsobeno množstvím klientských nesouhlasů s předáváním jejich osobních údajů a telefonních spojení, svědčí o tom, že veřejnost začíná citlivě reagovat a snaží se využívat zákonné možnosti k ochraně svého soukromí. Úřad si v tomto kontextu znovu uvědomuje pozitivní přínos spolupráce se sdělovacími prostředky.

Naopak mediálně velmi sledované uvedení do provozu úvěrového registru vedlo k publikování některých výroků, které interpretují postoj Úřadu buď zjednodušujícím či zavádějícím způsobem. Úřad provádí kontrolu společností CBCB a CCB, aby prověřil, zda fungování registru odpovídá tomu, co o něm bylo deklarováno při četných konzultačních jednáních, o něž byl Úřad žádán. Probíhající kontrola je v závěrečném stadiu. Úřad chce jasně říci, že evidence dlužníků a problémových klientů považuje za potřebný nástroj prevence rizik bankovních obchodů. Avšak klade si řadu otázek, jejichž zodpovězení prokáže legitimitu provozu registru a věrohodnost ochrany osobních údajů, o níž je veřejnost slovně ujišťována. K uvedeným otázkám patří například: Odcházejí údaje ke zpracování do společnosti Crif v Itálii skutečně prostřednictvím společnosti CBCB, jak bylo deklarováno? Kde je vlastně registr klientů uchováván? Je uspořádání uvěrového registru a participujících na něm subjektů z hlediska právního řádu legitimní a je legální, skýtá tedy dostatečnou záruku ochrany osobních údajů? Je z hlediska práva vytvářen vyvážený vztah mezi klienty bank a jejich pozicí vůči registru úvěrů? Jaké pověsti se těší společnost Crif v Itálii a v zemích EU? Úřad shledává, že by bylo v zájmu veřejnosti, kdyby média přinášela pro svá často jednoznačná tvrzení o výhodnosti fungování registru pro jednotlivé klienty skutečné argumenty a informovala veřejnost v plném rozsahu o existenci (či neexistenci) a o provozu uvěrových registrů v zahraničí.

Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt informoval o svém jednání s guvernérem České národní banky Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc. ve světle kontroly prováděné Úřadem v CBCB a CCB. Informoval rovněž o svém jednání s prezidentem Policie České republiky genpor. JUDr. Jiřím Kolářem (mj. v souvislosti s reakcí veřejnosti na dopis rozesílaný BSA a s vytvářením registru DNA).

Ve svém vystoupení charakterizoval i další konkrétní případy, v nichž byl Úřad angažován, legislativní i sankční působení Úřadu v posledním čtvrtletí. O legislativních a kontrolních aktivitách Úřadu informoval rovněž náměstek pro kontrolu, právo a legislativu JUDr. Josef Nejedlý. Udělení akreditace I. Certifikační autoritě a proces udílení akreditací komentoval I. náměstek Úřadu Ing. František Novák.

Na tiskové konferenci bylo představeno logo Úřadu pro ochranu osobních údajů, které vzniklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Rektor této školy prof. Ing. Arch. Zdeněk Ziegler se rovněž zúčastnil tiskové konference. Tisková zpráva je tentokrát novinářům k dispozici na dopisním papíře, který bude Úřad používat, a jako separát byl dán přítomným k dispozici také materiál o spolupráci VŠUP s Úřadem, který byl publikován v č. 5/2002 měsíčníku Typografia.

K novým službám, které Úřad vůči veřejnosti zahajuje, patří otevření diskusního fóra. Úřad bude fórum otevírat jednou za čtvrt roku, aby kompetentní pracovníci Úřadu soustředěně, v průběhu odpoledne přímo odpovídali veřejnosti. Obdobné služby, zacílené na potřeby veřejnosti, Úřad nabídl rannímu vysílání ČT, nadále chce odpovídat na konkrétní, zájmem veřejnosti určené dotazy ranního vysílání TV Nova a hodlá veřejnost seznamovat s konkrétními ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ve spolupráci s Radiožurnálem ČRo. V zájmu zlepšení aplikace zákona o ochraně osobních údajů Úřad nabízí svá vyjádření k jednotlivým problémům z praxe městským a obecním úřadům prostřednictvím elektronické pošty. Úřad je schopen komunikovat na základě pravděpodobně nejrozsáhlejšího adresáře jednotlivých správních úřadů v ČR, který si už k tomuto účelu vytvořil a který ještě dotváří. Pokud média dokáží tuto nabídku zveřejnit, Úřad to bude považovat za další společnou službu občanům. Samozřejmě bude také respektovat případná odmítnutí správních státních orgánů, které si nebudou přát informace dostávat.

V druhé polovině července bude Úřad distribuovat nové číslo svého bulletinu a vydá již 18. částku svého Věstníku.

V oblasti zahraniční spolupráce Úřad rozvíjí kooperaci s úřady států V4 a Pobaltí. Úspěšně a za stále většího zájmu odborné veřejnosti na Úřadu pokračuje twinningová spolupráce se španělským partnerským úřadem v rámci programu Phare. Předseda Úřadu spolupracuje soustavně s experty Rady Evropy a Evropské komise.

Tiskové konference 21. 6. se zúčastnili experti Evropské komise, kteří v ČR provádějí supervizi zabezpečení ochrany osobních údajů (tzv. "Peer Review") před vstupem státu do EU. O jejich přijetí předsedou Senátu Parlamentu ČR JUDr. Petrem Pithartem a o rozhovorech, k nimž v Senátu došlo i za přítomnosti dalších senátorů, informoval předseda Úřadu.

Po tiskové konferenci se na Úřadu pro ochranu osobních údajů uskutečnila panelová diskuse expertů Evropské komise se zainteresovanou veřejností, k níž byli pozváni také zástupci sdělovacích prostředků.

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení pro styk s veřejností,
tisková mluvčí
tel.: 02/21 00 82 86

fax: 02/ 22 71 76 82 e-mail: hana.stepankova@uoou.cz
                 
Obsah vydání       28. 6. 2002
28. 6. 2002 Další finanční skandál v USA
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
1. 7. 2002 O čem se moc nemluví na školách. Zatím. Jaroslava  Čajová
27. 6. 2002 CME: "CET 21 se závazků vůči ČNTS a CME jen tak nezbaví"
26. 6. 2002 Novodobý konec počátků demokracie? Martin  Kunštek
27. 6. 2002 Brněnský magistrát ruší přechody pro chodce
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
24. 6. 2002 Kulturní monitor: Kam se ztratili kvalitní ilustrátoři? Jan  Paul
27. 6. 2002 My generation Josef  Trnka
28. 6. 2002 Schůze předsednictva OSBL
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
28. 6. 2002 Zatčený aktivista: Nejste strana občanská ani demokratická! Otakar  van Gemund
28. 6. 2002 Jak nás mystifikují překladatelé v knihách i médiích Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Klausův telefonát voličům lze z psychologického hlediska pochválit Daniela  Pilařová
28. 6. 2002 Pravice hledá stranu občanského typu Tomáš  Jarmara
28. 6. 2002 Kulturní monitor: Umístění pomníku je vždy podstatné pro jeho smysluplný význam Jan  Paul
27. 6. 2002 Výpalnícke maniere herca - ministra Lubomír  Sedláčik
27. 6. 2002 Balvín instaloval odposlechy na Kavčích horách Petr  Jánský
27. 6. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů doplňuje služby   
27. 6. 2002 Mezi Británií a Spojenými státy došlo k rozkolu ohledně Blízkého východu   
27. 6. 2002 Festival Artfilm: "Predstavujeme porotu: Jan Čulík"   
26. 6. 2002 Další americký podnikatelský skandál: Firma WorldCom přiznala, že lhala ve výročních zprávách   
26. 6. 2002 CNN jen analyzovala situaci a byla první - toť vše Jaroslav  Pour
26. 6. 2002 Malý policejní byznys Radek  Mokrý
26. 6. 2002 Kulturní monitor: Josef Žáček - "Oči velkoměsta" Jan  Paul