Drábkova sociální reforma zničí zdravotně postižené

29. 3. 2011 / Jiří Hrebenar

Pan ministr práce a sociálních věcí rozehrál nepěknou hru namířenou proti těm nejslabším a nejzranitelnějším. Handicapovaní jsou proti své vůli tlačeni někam, kam by nikdy dobrovolně nešli. Drábkovská politická demagogie vesele roztrubuje do světa, že právě nová sociální reforma je ku prospěchu handicapovaných.

Nezaměstnaní protestují proti Drábkovým zákonům

29. 3. 2011

tisková zpráva Akčního spolku nezaměstnaných a Evropského institutu pro veřejné otázky

Zástupci občanského sdružení Akční spolek nezaměstnaných a Evropského institutu pro veřejné otázky vypracovali připomínky k připravované novele zákona o zaměstnanosti a k novele zákona o hmotné nouzi. Stanoviska byla v řádném termínu odeslána Ministerstvu práce a sociálních věci do připomínkového řízení. Zástupci spolků ostře protestují zejména proti těmto navrhovaným změnám:

Starobní důchody v ČR z pohledu mezinárodních závazků

29. 3. 2011 / Pavel Stránský

Po svém pondělním článku "Podvod s názvem důchodová reforma" si tímto dovolím přinést nový pohled na starobní důchody v naší zemi, tentokrát z pohledu mezinárodních závazků ČR. V roce 2008 zpracovalo MPSV v rámci příprav sociálních reforem doklad s názvem Pojistně-matematická zpráva o sociálním pojištění. Doklad je zveřejněn na stránkách MPSV v části důchodová reforma. V odstavci B.2.4.1 se doklad zabývá plněním mezinárodních úmluv v oblasti důchodového pojištění.

IuRe podá podnět ke kontrole zabezpečení osobních údajů při sčítání lidu

29. 3. 2011

tisková zpráva Iuridicum Remedium, o.s.

Občanské sdružení Iuridicum Remedium podá podnět k prošetření postupu anonymizace formulářů při sčítání lidu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Protichůdná vyjádření představitelů ČSÚ pokud jde o okruh údajů, které mají být z formulářů při anonymizaci odstraněny, a jejich neochota informovat otevřeně veřejnost o tom, co se bude dít s osobními údaji občanů, totiž vyvolávají podezření, že naše data nepředáváme do správných rukou.

Ondřej Liška před Ústavním soudem:

Stěžujeme si na porušení rovnosti hlasovacího práva

29. 3. 2011

tisková zpráva Strany zelených

Projev předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky před plénem Ústavního soudu, 29. 3. 2011

Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážené soudkyně, vážení soudci, ctění přítomní,

území města Prahy bylo krátce před minulými komunálními volbami v červnu 2010 rozděleno do sedmi volebních obvodů. Zřejmá účelovost tohoto kroku ze strany zastupitelstva Hl. m. Prahy (ovládaném ODS) vedla Stranu zelených hned poté k podání stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten naši stížnost zamítl mimo jiné s tím, že nelze říci, kdo a jak byl poškozen, neboť volební výsledky nelze předjímat.

Libye: Prezident Obama zdůraznil, že role USA bude omezená

29. 3. 2011

Americký prezident Barack Obama se pokusil ujistit Američany, že role Spojených států v libyjském konfliktu bude omezená. Poukázal na to, že americká intervence zachránila množství životů, ohrožených jednotkami plukovníka Kaddáfího, jehož označil za tyrana. Pochválil Spojené státy, že se jim podařilo dát vojenskou akci na ochranu civilistů dohromady do pouhého měsíce, kdežto obdobná akce na záchranu civilistů v Bosně trvala rok.

Avšak Obama zdůraznil, že i když Spojené státy stály v čele prvních leteckých úderů, nyní předají akci Severoatlantickému společenství.

Vzbouřenecké jednotky pohybující se směrem na západ k městům, které ovládá Kaddáfí, se staly terčem úporných bojů.

Podle Obamy převezme odpovědnost za vynucování bezletové zóny nad Libyí a za zbrojní embargo NATO ve středu.

Obama se připojil ke spojencům v NATO a apeloval na Kaddáfího, aby odstoupil z funkce. NATO tvrdí, že je v libyjském konfliktu nestranné, avšak Rusko zdůrazňuje své znepokojení a poukazuje na to, že zásahy do vnitřní občanské války nebyly schváleny rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1973.

Asi 40 delegací - ze západní koalice, z OSN, z NATO, z Africké unie a z Arabské ligy - budou v úterý jednat o Libyi.

Obama zdůraznil, že není v americkém národním zájmu dovolit v Libyi masakr.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Pohádka tisíce a jedné operační noci

29. 3. 2011 / Karel Dolejší

Byl jednou jeden pán, jmenoval se Robert Michael Gates. Býval nejdřív leteckým důstojníkem, pak rozvědčíkem a nakonec ministrem obrany. Proslul věcným vystupováním. Už se chystal do politického důchodu, když zaváděl v Pentagonu druhou várku rozpočtových škrtů. Tehdy se ho reportér ABC Jack Tapper zeptal, zda zbrusu nová válka skončí ještě před Silvestrem. "Nemyslím si, že na tohle někdo zná odpověď," opáčil Gates.

Věda:

Postihuje ČR "syndrom rozvojových zemí"?

29. 3. 2011 / Boris Cvek

Nedávno jsem psal v Britských listech o tom, že bývalý prezident Královské společnosti ve svém editorialu pro časopis Science označuje Českou republiku za příklad vědeckého úpadku. Jedním z vysvětlení tohoto údajného úpadku může být určitý syndrom "rozvojových" zemí, vyskytující se podle mého názoru i v ČR, totiž v oblasti financování vědeckého výzkumu. O tomto syndromu psal nedávno v časopise Nature (18. listopadu 2010) nositel Nobelovy ceny za chemii a poradce prezidenta Obamy ve věcech vědy a technologií prof. Ahmed Zewail (působí již 30 let na CalTechu a v článku zmiňuje mj. jeden ze svých rozhovorů s Richardem Feynmanem, vedle Linuse Paulinga asi nejvýznamnější ikonou dějin CalTechu).

Osudy českých reforem a příčina jejich neúspěchů

29. 3. 2011 / Jan Mertl

Česká hospodářská a sociální politika je v posledních 10 letech plná různých, často technicky zajímavých pokusů o reformy typu superhrubé mzdy. Přesto je většina z nich následně demontována nebo omezena, a to z důvodu nespokojenosti s jejich fungováním. Tato nespokojenost je typicky artikulována vyslovením určitého názoru, v některých případech i samo o sobě logicky správného. Pokud tento názor vyslovuje dostatečně autoritativní osobnost, tak se český veřejný diskurs podle toho většinou změní a má to zajímavý efekt -- namísto diskuse o účelu a věcné správnosti a skutečného rozboru té či oné úpravy se najednou příslušná reforma jeví ve světle onoho autoritativně vysloveného názoru. A diskutuje se u ž ne o příslušném opatření, ale o tom, jestli onen vyslovený názor je nebo není pravdivý.

Dobře že zemřel. Třeba spáchal zločin...

29. 3. 2011 / Karel Dolejší

Bývalá ministryně spravedlnosti a advokátka Daniela Kovářová se v Lidových novinách a na Neviditelném psu vyjádřila k úmrtí Otakara T. podezřelého z vraždy malé Aničky. Ačkoliv v úvodu hovoří o Otakarovi T. alespoň jako o "údajném vrahovi" (no, přinejmenším to byl sprostý podezřelý...), závěr vyznívá naprosto nemilosrdně: "Ve světle výše zmíněných možností však vítám, že Otakar T. zemřel. A doufám, že peklo skutečně existuje."

Nedávno rozpůlili republiku, dnes půlí domy, zítra...

29. 3. 2011 / Miloslav Štěrba

Občané ve Zlíně bydlící v baťovských dvojdomcích dostali v novém roce zvláštní domácí úkol. Dohodnout se se sousedy. Protože jedno popisné číslo zůstane jen jedné polovině domu, druhá se musí "dobrovolně" vzdát čísla. Podle sdělení Magistrátu města Zlína to vyžaduje zákon. Od první republiky doteď to nevyžadoval.

Konspirační teoretikové a kontroverze ohledně Libye

29. 3. 2011 / Jan Čulík

Motto: "[Kaddáfího režim] má větší demokratický potenciál (bez parlamentu, bez komiků -- prezidentů) a větší hospodářský úspěch pro jednotlivce, než nabízí euroatlantický neoliberální systém."

Jan Campbell

Zaujala mě argumentace Jana Campbella jako pozoruhodný příklad deklarace názorů, které jsou velmi razantní, avšak nepředkládají argumenty. Velmi to odpovídá oblíbenému postoji některých lidí v České republice, kteří milují konspirační spiknutí a představy, že "imperialistický", "židobolševický" či třeba "muslimský svět" kuje pikle ve dne v noci, aby "nás" ovládl. Obávám se, že podle mé zkušenosti, světem vládne daleko více tzv. "cock-up theory", jinými slovy, většina mezinárodních průšvihů je v důsledku chaosu a nekompetence, nikoliv v důsledku všeobsáhlého spiknutí.

Campbell mimo jiné kritizuje ve svém článku ruského prezidenta Medveděva, že vyhodil ruského velvyslance v Lybii, který tvrdil v rozhlase, že Kaddáfí nenechal na nikoho střílet. Opravdu nenechal?

Hokusai

Kdopak může za malér v atomové elektrárně?

29. 3. 2011 / Miloš Dokulil

13. 3. 2011 došlo v Japonsku k zemětřesení o síle 9,0 (podle zavedené desetistupňové Richterovy škály). Severní polovina Japonska je na tektonické Severoamerické desce, jih Japonska je na východním okraji Evroasijské desky, hraničící s Filipínskou mořskou deskou, přičemž ta Filipínská s rozlehlou Pacifickou deskou poměrně těsně přiléhají z východní strany jako linie podél všech japonských ostrovů. Poblíž hran těchto všech desek dochází často k zemětřesením a k sopečným jevům, navíc s možností výskytu tsunami, je-li epicentrum na mořském dně.

Šetření

29. 3. 2011 / Alex Koenigsmark

Nu, Britské listy se převážně teď věnují konfliktu v Libyi. Jak říká Štěpán Kotrba, je tak lépe, než se připravovat na konflikt v Evropě. Ten doufám hned nehrozí.

Analýzy se nedopustím. Nemám moc informací a sympatie v tomto případě nikam nevedou, protože vlastně nevíme, kdo nám má být sympatický. Kaddáfí je nepříjemný panák, z našeho hlediska exaltovaný a jeho kostýmy jsou hodny tak Idi Amina. Za povstalce hovoří vesměs jeho bývalí ministři, kterým už proto asi taky není co věřit. Navíc všichni známe pojem "takíja", tu oprávněnou lež, kterou smí muslim používat, když hovoří s nevěřícími psy. Je to pojem tak složitý, že sám mluvčí nikdy neví zcela přesně, kdy už je to takíja a kdy ještě není, řídí se totiž jen svým srdcem, které vede Alláh. To jsem si nevymyslel, to cituji, bohužel v této chvíli nejsem schopen najít zdroj, ale myslím, že je to jedno.

Prevence krví a železem?

29. 3. 2011 / Karel Dolejší

Osoba vystupující pod jménem Filip Mahďák tvrdí, že Muammar Kaddáfí v Libyi "připravoval genocidu". Kdokoliv gramotný se může seznámit s definicí genocidy dle příslušné mezinárodní úmluvy. Zahrnuje úmysl zničit určitou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Budeme-li definici interpretovat velmi široce a k prokazování zmíněného úmyslu přistupovat "velkoryse", mohli bychom vedle toho, že Kaddáfí připravoval genocidu, například také tvrdit, že mezinárodní sankce uvalené na současný libyjský režim, které zablokovaly libyjská aktiva v zahraničí a ve svých důsledcích mnoho obyčejných lidí připravily o finanční příjem, jsou také aktem genocidním - upírajícím obyvatelstvu systematicky přístup k uspokojení základních životních potřeb. Obávám se však, že se takto dostaneme do světa Ferdinanda Vaňka a krále Ubu, nikoliv k racionální debatě.

Muž v ženě, žena v muži

28. 3. 2011

KD│ "Není žádného rozdílu v lidských právech mezi mužem a ženou, dítětem a dospělým. Neexistuje však žádná absolutní rovnost mezi nimi v tom, jaké povinnosti mají vykonávat" (Muammar Al-Kaddáfí). Časové historky o údajně panenských amazonkách s Kalašnikovy a fintivém plukovníkovi, co je vlastně poručík? Kdeže. Animus a anima, androgyn, Adam Kadmon a další záhady nevědomí či mytologie. Vztah bisexuality a tvořivosti. K tomu reflexe z osobních historií, textové a výtvarné experimentální průzkumy, ohlédnutí za hornicemi v anglickém uhelném dole, sondy do jiných kultur, recenze a rozhovor s velice inteligentním Světlanou. Susan Rubin Suleiman se navrch zabývá participací surrealistek na černém humoru a Jiří Pechar měl odvahu otevřít téma, o němž se má běžně ve společnosti za to, že je zde třeba jen taktně mlčet: Žena a pravda...

Zpráva Amnesty International o stavu lidských práv v Libyii za rok 2010:

Za pokus uplatnit svobodu projevu byl trest smrti

27. 3. 2011

Svoboda projevu a shromažďování byla i nadále vážně omezena a úřady netolerovaly odlišné názory. Kritikové, poukazující na to, že Libye porušuje lidská práva, byli potrestáni. Bývalí vězni ze zálivu Guantánamo, navrácení do Libye americkými úřady, byli dál vězněni. Jeden z nich zemřel ve vězení, údajně to byla sebevražda. Cizinci, podezřívaní, že pobývají v zemi neregulérně, včetně uprchlíků a žadatelů o azyl, byli zatýkáni a bylo s nimi špatně zacházeno. Bylo zahájeno oficiální vyšetřování zabíjení vězňů ve věznici Abu Salim v roce 1996, avšak žádné podrobnosti nebyly zveřejněny a někteří příbuzní obětí, kteří požadovali zveřejnění pravdy, byli zatčeni. Stovky případů násilného zmizení a další vážné porušování lidských práv ze sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let zůstávají nevyšetřeny a libyjská tajná policie, která toto porušování lidských práv páchá, funguje i nadále beztrestně.

(Zpráva je mírně zkrácena)

Frustrace z vlastní zpackané revoluce?

28. 3. 2011 / Filip Mahďák

Mohu souhlasit možná s tím že ke genocidě, jež by se beze sporu mohla stát oprávněným důvodem k intervenci, v Libyi nedocházelo, ale rozhodně ne s tím že nebyla připravována. Co je to jiného než počátek genocidy? Jestliže se Kaddáfí rozhodl střílet z děl a házet bomby na obyčejné lidi ačkoliv evidentně nemusel. Vypnul jim vodu, plyn a elektřinu zastavil dodávky léků a potravin do obležených měst. Zkuste to třeba na cukrovce den bez inzulínu. Na její konec by pan Dolejší chtěl čekat.

Vyšší stupeň kapitalismu

29. 3. 2011

Světe div se, otřásá tebou další bombardování ropného státu a to na den přesně po osmi letech, kdy byla zahájena invaze do Iráku. Tehdy šlo o osvobození planety od šíleného diktátora schopného použít kdykoliv a kdekoliv své zbraně hromadného ničení, které nejdříve jistojistě měl, ale poté, co se nikde nenašly, vyšlo jaksi najevo, že šlo o velký omyl a žádné vlastně ani neměl, míní čtenář Michal Mecerod.

Půda v areálu fukušimské elektrárny je zamořena plutoniem

29. 3. 2011

Provozovatel poškozené fukušimské jaderné elektrárny společnost TEPCO přiznal, že na pěti místech v areálu elektrárny bylo v půdě nalezeno plutonium, a to v koncentracích 0,18-0,54 becquerelů na kilogram. Jedná se o vysoce toxický radioaktivní prvek používaný k výrobě jaderných náloží. Plutonium bylo obsaženo v některých palivových článcích vyrobených ze starých jaderných hlavic.

Co je pro mě politika

29. 3. 2011 / Jan Široký

Z politiky mám rozporuplné pocity, píše Jan Široký. Osobně jsem přesvědčen, že nynější již političtí matadoři zneužili situace, kdy v Čechách 40 let neexistovala demokracie. Celá jedna generace naší země nepoznala svobodu. Absence empirické zkušenosti tak lidi postavila do situace, kdy museli uvěřit, že svoboda je to, co jim porevoluční představitelé státu jako svobodu představí.

Bohužel již od začátku devadesátých let je politika a státní moc až příliš navázána na podnikatele a místní i nadnárodní firmy. Politici tak nikdy zcela záměrně neprohlubovali občanské vnímání společnosti i věcí veřejných. Celá jedna další generace tak žila v jakémsi pokřiveném systému, o němž se upřímně domnívala, že je toto svoboda.

Otevřený dopis ministru Jaromíru Drábkovi

Omlouvám se, že jsem zdravotně postižený

28. 3. 2011 / Jiří Hrebenar

Pane Drábku, vážený ministře Nečasovy vlády, omlouvám se Vám za to, že jsem zdravotně postižený. Neměl jsem takové štěstí na život, jako máte Vy. Osud mi přál jinak. Samozřejmě je to pouze má vina za to, že mám dětskou mozkovou obrnu. Dobře děláte, že nás chcete trestat za to, že něco požadujeme. Vy jako čelní představitel vládnoucí elity nemůžete přeci podporovat handicapované. To by Vám kazilo image progresivní strany.

Jsem obrovský naivka. Celá léta jsem si myslel, že kulturnost národa se pozná podle toho jak se národ umí postarat o nemohoucí a zdravotně postižené. Děkuji Vám za to, že jste přišel a poukázal na to, že my Češi nemáme být žádým národem. Vaše politika sáhla po zákonech džungle, ve které my slabí a hloupí nemocní nemáme co dělat. Musela přijít Vaše TOP09, aby lidem otevřela oči a poukázala na to, jak nicotnými dinosaury jsme.

Lidé na dně, stát nikde

28. 3. 2011 / Aleš Uhlíř

V záplavě zpráv o velkých událostech, odehrávajících se na vzdálených bojištích, unikají mnohdy věci, které se nás možná dotýkají víc, než si myslíme, než jsme si ochotni sami připustit. Mám na mysli bezdomovectví. Není--li to palčivý problém dnes, pak je pouze otázkou času, kdy naroste do výbušných rozměrů.

<

S poděkováním Emilu Zolovi za jeho J'accuse

Žaluji!

28. 3. 2011 / Miloslav Štěrba

Žaluji světový kapitalismus, že po prvních zkušenostech s děním na Východě nezahájil ozdravnou terapii, nezavedl nad mým krajem bezletovou zónu pro likvidaci zločinu, korupce, banditismu, kořistnictví a zlodějny. Ba co víc, zval a stále zve do svých hotelových rájů daňových úniků zdejší oběti. Neměl by zapomínat, že můj lid dokáže své zkušenosti přenést daleko za hranice své vlasti a iniciativně, doslova nezištně, se pak rozdělí se svými dnešními mecenáši.

Německo bez jádra -- dějství II.

27. 3. 2011 / Kay Čejka

Po nekonečných diskuzích o tzv. „moratoriu“ německých atomových elektráren, které koaliční vládě CDU/CSU a FDP v Berlíně dělaly vrásky na čele, máme těsně před zemskými volbami v Baden-Württembergu a Rheinland-Pfalzu kauzu, která by mohla koalici v těchto spolkových zemích stát krk.

Veřejné diskuze: nesrovnatelnost a nesouměřitelnost jevů, nedostatek vkusu a logiky

27. 3. 2011 / Igor Pleskot

Skutečnost, že možnost anonymního vstupu na internetové sítě umožňuje řadu negativních projevů – hulvátských, hloupých a lživých vystoupení, je známá. I Britským listům. Autoři příspěvků si velmi často neuvědomují, že kromě svých pochybných tvrzení prozrazují více o svých předsudcích a zaujetích, nevědění a hlouposti, často i zlobě a nenávisti. Proto se kryjí se anonymitou, pseudonymy, ale často je naopak pudí touha po „zviditelnění“. Bojuje se s tím velmi obtížně i přes možnosti takové příspěvky vyřadit z uveřejnění.

Horší ovšem je, že často tak vystupují někteří veřejní činitelé, některé celebrity, či někteří pracovníci medií.

Zločin poslance Humla

27. 3. 2011 / Stanislav Křeček

Tak se nám prý rozhádaly Věci veřejné, protože část jejich poslanců v Poslanecké sněmovně hlasovala proti vydání (jejich vlastního) poslance Humla k trestnímu stíhání. Jejich vlastní ministr vší vzdělanosti nazval ty, kteří hlasovali proti vydání, "politickými dinosaury" (Právo 26. 3. 2011).

Kantonální volby ve Francii 2011

Sarkozymu zvoní hrana

28. 3. 2011 / Josef Brož

Pravice v rozvalu, levice mluví o konci Sarkozyho éry, ovšem Marine Le Penová roste. Hlavním vítězem se ale stali Francouzi, co hlasovali nohama: bylo jich neuvěřitelných 55%.

Poslední volby před těmi prezidentskými.

Inspekce práce: Výpovědi od vedení ÚSTR porušují zákoník práce

28. 3. 2011

tisková zpráva odborové organizace ÚSTR

Vyhazovy "nepohodlných" zaměstnanců z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) proběhly nezákonně. Konstatoval to Oblastní inspektorát práce pro Prahu, na který se obrátily odbory. Výpovědi ovšem zůstávají v platnosti, pokud se některý z poškozených zaměstnanců nezačne soudit.

"Velmi omezená ozbrojená humanitární operace v Libyi"

27. 3. 2011 / Karel Dolejší

"Koneckonců cézarové vždycky stáli výš než gramatika..."
Karl Kraus
"Výslovně se říká, že 'výstřelky bezuzdné chátry' nejsou tak škodlivé jako stav, kdy nepřítel může volně disponovat svými oddíly..."
Carl Schmitt

Něco je prosté, něco nikoliv. Jsme ve válce, ale už zase se to nesmí říkat. Co jsme zatím neznali je nesnesitelná lehkost, s níž americký prezident za Demokratickou stranu vtáhne svou zemi do války bez souhlasu Kongresu a vytvoří jasný precedent pro to, aby jeho nástupce stejně ležérním způsobem rozpoutal útok na Írán. Nedokážeme teď zjistit, zda může mít pravdu francouzský provokatér Thierry Meyssan, podle nějž přípravy intervence do Libye začaly mnoho měsíců předtím, než vůbec v Benghází propukly nepokoje. Nemůžeme vědět, zda podobnost úkolů, které měly britsko-francouzské síly nacvičovat v rámci na poslední chvíli zrušených manévrů Southern Mistral 2011 se současnými událostmi v Libyi je záměrná, nebo pouze náhodná. Co však víme docela jistě je, že právě probíhá ozbrojená intervence, a že je to intervence ve prospěch těch, kdo sami otevřeně přiznávají spojení s ozbrojeným náboženským extrémismem. Jinak řečeno, jde o kombinaci ozbrojeného útoku s acherontickou politikou.

ANALÝZA

Libye: Rusko a Čína

28. 3. 2011 / Jan Campbell

pokračování analýzy pod titulkem "Siamská dvojčata a síla ticha"

Rusko se po delší době a po hlasování v Rady bezpečnosti OSN dostalo do situace, kdy je možno lépe pozorovat a porovnávat různé staré a nové politické a myšlenkové proudy jak ve vnitřní, tak i v zahraniční politice. Obsah telefonátu DAM (Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva) s jeho americkým protějškem BHO (Barackem Hussainem Obamou) nebude samozřejmě pravdivě zveřejněn. Přesto lze z posledního prohlášení BHO o "velkých úspěších revolucionářů" v Libyi a jeho nátlaku na Turecko soudit, že DAM jěště nepochopil, že B2, F-16 nebo Rafale nejsou texaské kolty, že Libye není poslední zastávkou VAA (Veliké Americké Aramády) a že přišla chvíle přiznat veřejně svoji chybu v kontextu historických a geopolitických zájmů demontovaného a pořád ještě oslabeného Ruska.

Libye: Rebelové bez naděje?

27. 3. 2011

Zatímco rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 výslovně zakazuje 'cizí okupační síly v jakékoli podobě na jakékoliv části libyjského území', omezené a krátkodobé operace pozemních jednotek jsou teoreticky možné. Nicméně USA, Velká Británie a Francie vynakládají velké úsilí na to aby zdůraznily, že nemají v úmyslu pozemní jednotky vyslat. Po Afghánistánu a Iráku je ochota být zatažen do jiné - potenciálně nekonečné - války extrémně nízká, napsal ve své analýze Martin Ottmann ze School of Politics and International Relation při University of Nottingham.

Muammar Kaddáfí - foto AFP Joseph Eid/RIA

Libyjské otazníky

26. 3. 2011 / Václav Jumr, Štěpán Kotrba

1. září 1969 provedla malá skupina vojenských důstojníků vedená 28letým armádním důstojníkem Mu'ammarem Abu al-Minyar Kaddáfím nekrvavý převrat proti hlavě Libyjského království, králi Idrísovi I.. Nový režim, v čele s Výkonnou radou revoluce zrušil monarchii a vyhlásil novou Libyjskou arabskou republiku. Heslem revoluce bylo „svoboda, socialismus a jednota“. Po Kaddáfího převratu byli Američané nuceni v červnu 1970 svou leteckou základnu Wheelus Air Base na území Libyjského království opustit. Arabský svět byl fascinován silou, z níž se dařilo likvidovat kolonialismus a realizovat tak odkaz egyptského prezidenta Násira.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2011

8. 3. 2011

V únoru 2011 přispělo finančně na Britské listy 221 osob celkovou částkou 61 108.51 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 28.2. 2011 částku 154 324.66 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní