Otevřený dopis ministru Jaromíru Drábkovi

Omlouvám se, že jsem zdravotně postižený

28. 3. 2011 / Jiří Hrebenar

Pane Drábku, vážený ministře Nečasovy vlády, omlouvám se Vám za to, že jsem zdravotně postižený. Neměl jsem takové štěstí na život, jako máte Vy. Osud mi přál jinak. Samozřejmě je to pouze má vina za to, že mám dětskou mozkovou obrnu. Dobře děláte, že nás chcete trestat za to, že něco požadujeme. Vy jako čelní představitel vládnoucí elity nemůžete přeci podporovat handicapované. To by Vám kazilo image progresivní strany.

Jsem obrovský naivka. Celá léta jsem si myslel, že kulturnost národa se pozná podle toho jak se národ umí postarat o nemohoucí a zdravotně postižené. Děkuji Vám za to, že jste přišel a poukázal na to, že my Češi nemáme být žádým národem. Vaše politika sáhla po zákonech džungle, ve které my slabí a hloupí nemocní nemáme co dělat. Musela přijít Vaše TOP09, aby lidem otevřela oči a poukázala na to, jak nicotnými dinosaury jsme.

Pane ministře otevřel jste Pandořinu skříňku, ve které ani Vy nevíte co všechno je. Nenávist a odpor ke zdravotně postiženým mají být Vaší živnou půdou pro politickou praxi. Zahájil jste první předstupeň k demagogické a nedemokratické cestě. Bez jakýchkoli důkazů nyní jako malé děcko se skrýváte za svým úřadem. Ukazujete na Krásu, že on všechno věděl. No i kdyby tomu tak bylo, předně Vy budete hlavním katem handicapovaných. Toto vám neodpáře ani Váš povedený poradce. Ať si říkají vládní a političtí komentátoři co chtějí, Vy jste, pane ministřem selhal na celé čáře.

Ne, my handicapovaní nejsme ubozí. My jsme silní, Jste to vy kdo se nestydí šlapat po bezmocných, jste to Vy, kdo lže veřejně všude a neustále. Jste to Vy, kdo demagogicky hovoří nad politickými debatami. Snažíte se vyvolat zdání, že my handicapovaní jsme tou vadnou součástkou v soukolí moderní šetřící politice vlády. Ano, vadíme Vám s našemi holemi, vozíky jsou Vám na obtíž. Komunisté nás nastrkali do ústavů a Vy nyní nás všechny nastrkáte do domovů, nebudeme mít pomůcky, nebude třeba vytvářet bezbariérová města. Handicapovaní zmizí z ulic, bude zastavena socializace zdravotně postižených.

Splní se sen ultrapravicové politiky, kterou, jak doufám, nevyznáváte. Společnost bude tvořena silnými a zdravými. Ti handicapovaní budou žít o chlebě a vodě, to nevadí. Tam Vaši voliči nevidí. Oni neuvidí toho invalidu, jak se drápe po schodech, oni neuvidí toho zdravotně postiženého jak se bude sápat do své vany, protože nemá nárok na své sedátko. Díky Vaší sociální reformě se statisíce lidí ocitne ve velmi vážných potížích. Pane ministře, opravdu usilujete o to dostat se do Guinesovy knihy rekordů jako člověk, který uzdravil co nejvíce zdravotně postižených? Vytvoříte umělé Lurdy. S těmi svými novými nařízeními posuzování zdravotního stavu. Tisíce lidí přijde o postižení jenom proto, že nezapadnou do nových pravidel. Deset bodů na posouzení zdravotního stavu a dvě a půl hodiny času pro posudkáře je opravdu málo.

Odhoďme pryč tu nechutnou politiku dělající ze mě levičáka a z Vás pravičáka. Stejně oba víme, že takové vidění světa je pouhou iluzí. Mohl byste mi pane ministře vysvětlit, kde vezme zdravotně postižený důchodce mající handicap od narození na procentuální podíl při pořizování speciální pomůcky? Vy si opravdu myslíte, že takový člověk má 20 nebo 10 % z pořizovací ceny speciální pomůcky? To snad nemyslíte vážně.

Mohl byste mi pane ministře také vysvětlit, co je to za princip vytvářet plastové karty, které mají stát podle údajů Ministerstva financí kolem 5 miliard korun? Co je to za logiku? K čemu potřebují handicapovaní tuto kartu, když budou čerpat třeba jen příspěvek na péči? Proč tento příspěvek nepůjde rovnou do rukou postiženého? Tento princip jenom znepřehlední celou agendu kolem příspěvku na péči. Uživatel příspěvku na péči neví kolik mu zbývá na další službu.

Předně bych se Vás pane ministře chtěl optat na kolik přijdou ty plastové kartičky, zatím z žádných dokumentů není jasné, kolik to celé bude stát daňové poplatníky. Nezlobte se na mne, ale Vy chcete od lidí a jejich organizací, aby Vám schválili jakýsi bianko šek. Tedy řeknete, že sociální karta bude vydána a bude náhradou za ZTP průkazky. Nic víc kolem toho není nikde řečeno. Jen u kulatých stolů se dozvídám, o co půjde. Jenže k těmto informacím se běžný občan nedostane. Mám zatím takový dojem, že chcete vytvořit novou Opencard pro postižené, která skončí stejně neprůhledně a neúspěšně jako ta pražská obdoba. Předně mě zajímá, proč musejí být základní údaje uvedené na sociální kartičce (jméno, rodné číslo, typy dávek, které postižený pobírá a jejich částka), pokud tedy budu používat pouze příspěvek na péči a při slevách jízdného, jsou tyto údaje na kartičce zbytečné.

Opět tu zavádíte jisté bezečnostní riziko. Kdo všechno bude mít právo nakládat s těmito údaji? Nebylo by lepší separovat tyto údaje o údajů nutných k získání slevy na dopravu? V Maďarsku mají například dvě kartičky, jednu na dávky a druhou na dopravu. Proč jste nešli stejným směrem? Alibisticky říkáte, že vše zůstává při starém. Snad i Vy víte, že je to alibistické. Návaznost na zákony bude, ale sám víte, že Kalousek výhody zruší a také víte že to samé může udělat i ministr dopravy pan Bárta. Z tohoto titulu se také průkazky ZTP ruší a neříkejte neustále, že to není pravda.

Jak handicapovaní budou hradit za příspěvek na péči? Jakou částku si můžou dovolit účtovat třeba za uvaření oběda, večeře, umytí při koupeli atd.? Proč do posuzování zravotního stavu nejsou započítávány například cesty k lékaři, asistence při úředním jednání atd.? Hovoříte jen o každodenních úkonech. Mohl byste mi také vysvětlit proč tou nutností sdělení čísla účtu ničíte sousedskou výpomoc? Už vidím sousedku, která mi dá číslo svého bankovního účtu aby mi pomohla.

Opravdu chcete z handicapovaných v ústavech sociální péče udělat květiny odsouzené k životu za zdmi ústavu? Zrušením minimálních limitů, které dodnes jsou v platnosti, tito lidé nebudou mít na léky a další věci. Proč jste k tomuto sáhli? To ztrácí logiku. Příspěvek na mobilitu je ostuda, 80 % lidí má pobírat 200 korun měsíčně a zbytek 1000 korun. Nezdá se Vám, pane ministře, trapné, že kvůli 200 korunám budou handicapovaní buzerováni s majetkovými přiznáními? Proč si Vy sám jako politik nezměníte tak pravidla, abyste musel také podávat povinně opravdové přiznání a ne tu ostudu, kterou z obecného hlediska jako politici odevzdáváte? Jako poslanci i jako ministři plýtváte miliardy a nestydíte se jít po zdravotně postižených? No nevím........

Taktéž ta forma příspěvku na na mobilitu jako příspěvku na přízení motorového vozidla je postavená na hlavu. Nejvyšší taxa dá 60 000 korun a ta nejnižší pouze 12 000 korun. Chtěl bych Vás pane ministře vidět jak si kupujete automobil za 12 000 korun. Toto opravdu myslíte vážně? Podívejte se kolik jste jako politici prošustrovali na vojenských zakázkách, na ministerstvu zdravotnictví a dalších institucích. Být na Vašem místě, tak by mě z útoky na handicapované hanba fackovala.

Mohl byste mi také pane ministře vysvětlit, proč rušíte příspěvek na péči rodinám s dětmi od jednoho do tří let, rodinám s dětmi s vnitřními chorobami? Víte o tom, že tyto případy ztrácí nárok na rodičovský příspěvek? Mohl byste poradit takovým rodinám, z čeho mají tedy žít? To byl opravdu geniální nápad, stejně tak proč rušíte chráněné dílny? Tento krok spolu se zrušením statutu osoby zdravotně znevýhodněné způsobíte hromadné propouštění handicapovaných z jejich zaměstnání. Jedná se pouze o 40 000 lidí, z nichž 9 000 je uchazečů o zaměstnání a na další více než 4 000 pobírají jejich zaměstnavatelé příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na řadu dalších takovýchto osob se vztahuje sleva na dani pro zaměstnavatele. Tak proč byste se vzrušoval, že?

Jak jednoduché je odškrtnout z položky jedno číslo, jenže, pane ministře, mám pro Vás novinku, tato čísla nejsou statistikou pod nimi jsou skrytí lidé. Je toho tolik na co bych se Vás chtěl pane ministře optat. Vaší amatérskou sociální reformou vzbuzujete hned několik otázek a tajuplností. Dokonce na řadu věcí neumí ani Vaši zaměstnanci odpovědět.

Jste si vědom pane ministře, že Vaše návrhy odporují Listině základních práv a svobod, a tudíž jsou neústavní? Přesněji řečeno Vaše návrhy odporují temčo článkům Listiny základních práv a svobod: články č. 7, 8, 10 a 14.

Jste si zároveň vědom, že porušujete Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou jsme nedávno jako stát přijali? Konkrétně tedy nesplňujete články 19 a 12. Jste si vědom toho, že Vaše tvrzení o tom, že "Příjemci příspěvků na péči v mnoha případech vnímají nesprávně účel dávky. Příspěvek na péči považují za odškodnění za jejich zdravotní stav a zvýšení příjmu" (Důvodová zpráva str. 72) není doloženo žádným výzkumem?

Z medicínského pojetí posuzování -- hodnotí se závislost, tj. nedostatečnost člověka - vyplývá, že účelem, na nějž se vynakládají finanční prostředky "je vylepšování jedince", peníze se vydávají na standardizovaný balíček pomoci (druh sociální služby). Avšak mělo by jít o financování konkrétní podpory (souboru činností), která vede k sociálnímu začlenění. Ta by neměla být vázána na poskytovatele. Finance by měly být vázány přísně účelově -- tedy na to, co se bude realizovat, po jakou dobu, s jakými prostředky a čeho se má v individuální situaci člověka dosáhnout. Není přece smyslem sociální politiky státu financovat poskytovatele. Důležité je, zda prostředky z veřejných rozpočtů plní cíle sociální politiky, tj. přispívají-li k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení, jak to stanovuje mimo jiné zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Směšování zdravotnických a sociálních přístupů v procesu posuzování je problém, který vede k nekvalitnímu, a tedy nákladnému rozhodování o stupni závislosti, neboť z principu východiska zdravotníků a sociálních pracovníků jsou jiná. Funkce LPS by měla být ze systému zcela vypuštěna. Doklad o dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu by měl vydávat ošetřující lékař na základě podkladů dodaných případnými specialisty. Zbytek posouzení by měl být v kompetenci sociálních pracovníků.

Pane ministře tento článek je Vám také jako odkaz zaslán na Váš úřad a jsem zvědavý jestli otevřeně odpovíte. Já jsem se otevřeně zeptal, tudíž vy jako správný politik byste měl také odpovědět. Ukažte tedy, že se jako politik nebojíte a odpovíte na občanský otevřený dopis.

Děkuji předem za Vaše odpovědi a s pozdravem

Jiří Hrebenar

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.3. 2011