Drábkova sociální reforma zničí zdravotně postižené

29. 3. 2011 / Jiří Hrebenar

Pan ministr práce a sociálních věcí rozehrál nepěknou hru namířenou proti těm nejslabším a nejzranitelnějším. Handicapovaní jsou proti své vůli tlačeni někam, kam by nikdy dobrovolně nešli. Drábkovská politická demagogie vesele roztrubuje do světa, že právě nová sociální reforma je ku prospěchu handicapovaných.

Stát ušetří peníze a administrativní zatížení se podle člena pravicové vlády zlehčí. Pan Drábek se možná dal na kariéru pohádkového vykladače a možná i zaříkače hadů, a tak jednolitým hlasem vykládá své příběhy Tisíce a jedné noci. Nikdy jsem nepochopil a ani nepochopím, jak politika může zvítězit nad lidstvím a zdravým úsudkem. Samozřejmě zdravotně postiženého je třeba zbavit všech práv a příspěvků, které mu umožňují žít jen trošku normální život. Je ostuda každého člověka, když zaútočí na zdravotně postiženého. U politika by to měla být ostuda dvojnásobná.

Všechny dávky vyplácené zdravotně postiženým se scvrknou na dvě základní. Příspěvek na mobilitu a speciální pomůcky musí handicapovaným přeci stačit. Tyto jednotlivé dávky budou agregovat, neboli nabírat do sebe další příspěvky a výsledná výše příspěvku bude posléze součtem všech dávek. Ministerská matrjoška zneviditelní celý systém. Ta první dávka bude opakovaně měsíčně nárokovaná a ta druhá bude jenom takovou nárazovkou, kterou žadatel dostane pouze jednou za určitý čas.

Pan ministr chce působit jako diktátor a tak svým politickým umem dokáže šmahem pomocí svých lží udělat ze skoro milionu lidí lháře, zloděje a podvodníky. Okamžitě se vymýšlí lži o tom, jak se masově falšují ZTP karty a stát přichází div ne o miliony. Tato Nečasova vláda si ale musí být jista v kramflecích. Svou tíhu vlády opírá o zdravotně postižené a nemajetné. Tomu říkám odvaha hodná nějaké ctihodné medaile.

Podpora lidí s handicapem bude asi Drábkem považována za historický přežitek, a tak se pomocí škrtů pera z národa stává prapodivný celek a ze zdravotně postižených jsou div ne psanci, které je nutné sledovat na každém kroku. Stát nechá za 5,3 miliardy korun vylisovat nádherné plastové kartičky s čipem. Zruší vyhlášku 182/1991 Sb., která je alfou a omegou péče o zdravotně postižené. Nároky z této vyhlášky přeberou ostatní ministerstva a opět je to pan Drábek, který hlásá, že se nic neděje a vše je při starém. Vychytralý ministr poté může poukazovat na Kalouska a Bártu.

Spolu s tímto se ruší současné průkazky ZTP. Handicapovaní nevědí jaké benefity jim zůstávají a jaké ne. Pouze selským rozumem vychází z toho, že Kalousek většinu výhod stopne. Drábek dokonce ještě nejedná ani o slevě v dopravě, prý to bude dělat až později. Příspěvek na provoz motorového vozidla bude nahrazený tím výše jmenovaným příspěvkem na mobilitu. Pokud třikrát do týdne cestujete do práce nebo do školy, tak dostanete 1 000 Kč/měsíc, pokud ne, tak máte nárok na pouhých 200 Kč/měsíc. Ministerstvo to má krásně vypočítané. V důvodové zprávě se hovoří o tom, že pouhých 20 % současných poživatelů příspěvku na provoz motorového vozidla dosáhne na vyšší verzi příspěvku na mobilitu, celých 80 % lidí bude brát tu směšnou částku.

Každý kdo má nárok na příspěvek na mobilitu si může vybrat, jestli tento příspěvek chce vyplácet každý měsíc, nebo jestli si chce pořídit nové auto a tento příspěvek mu bude vyplacen jednorázově. V případě jednorázové výplaty příspěvku dostanete najednou částku odpovídající pětileté výplatě příspěvku na mobilitu. V případě vyšší měsíční dávky na mobilitu se jedná o 60 000 korun a v případě nižší výplaty se jedná o 12 000 korun.

Pan ministr povídá, že handicapovaní dostanou stejné peníze i po reformě. Tady vidíte, že je to lež. Chtěl bych vidět, jak si kupuje auto za 12 000 korun. Tímto ministerská reforma ničí mobilitu handicapovaných. Auto často působí pro tyto lidi jako nohy, o které díky špantým návrhům přijdou.

Ministerský zájem se obrátil i na zdravotně postižené děti. Jedním šmahem ministr zruší příspěvek na péči rodinám s dětmi od jednoho do tří let, rodinám s dětmi s vnitřními chorobami by byl zrušen úplně. Pro tyto rodiny zanikne i rodičovský příspěvek, který měl být poskytován do 15. roku dítěte, pokud nebyl nárok na příspěvek na péči alespoň v I. stupni. Jinými slovy rodiny s dětmi s metabolickými chorobami, nádorovými nemocemi a dalšími vážnými stavy se ocitnou bez těchto prostředků. Maminky těchto dětí a třeba i silných diabetiků nemohou chodit do práce, protože jejich děti potřebují stálou péči. Co teď budou dělat? Jen tak pro představu, ztráta u těchto dětí činí až 5 400 Kč měsíčně u dětí do 3 let věku dlouhodobě těžce zdravotně postižených. Z toho ztráta až 3 000 Kč měsíčně příspěvku na péči a v případě vícenásobného postižení ještě výpadek sociálního příplatku až ve výši 2 400 Kč. Tato skutečnost znamená, že řada rodin nebude schopná zvládnout péči o postižené dítě a to půjde do ústavu.

Města se nebudou muset zabývat bezbariérovostí, protože příspěvek na pomůcky nedostanete, pokud jejich cena nedosáhla 35 000 Kč a váš příjem přesáhl 6ti násobek životního minima. Zároveň se na pomůcce musíte podílet 10% nebo snad až 20% podílem. Už vidím handicapovaného, který má třeba na pořízení nějaké pomůcky 5 000 nebo 10 000 korun. Pan ministr žije snem o bohatém zdravotně postiženém. Při důchodu 7 500 korun nejde tolik financí na účtech mít. Zdravotně postižení občané nebudou jednoduše mít na vozíky, berle, schodolezy, plošiny a další věci.

Kde jsou všechny výhody vykládané ministrem? Ve státní kase tečou miliardy a na zdravotně postižených se nyní bude šetřit. Nechají se napospas uzavření doma. Komunisté je dříve strkali do ústavů a nyní za Drábkovy vlády zůstanou nuceně doma, protože nebudou mít peníze na podílení se na kompenzační pomůcce. Onen politik v krásném saku nutí své občany, aby pouštěli zaměstnance úřadu práce do svých obydlí, pokud tak neudělají, ztrácí nároky na požadované příspěvky. Nemá-li postižený na povinný procentuální podíl, tak má prý prodat část svého majetku -- a to dokonce i když jde o pomůcku pro nezletilého.

Tady opět vidíte, že ministr lže. Handicapovaní jsou touto reformou ničeni a sráženi na samou nejnižší hranici. Toto vše plánuje ministr Drábek. Tato reforma ničí zdravotně postižené a pan ministr neustále lže a lže jako když se práší. Handicapovaní jsou ničeni rušením chráněných dílen a statutu osoby se zdravotním znevýhodněním. Tato vláda svou sociální reformou chce zkrátka zničit postižené po každé stránce. Nyní tedy bude docházet k hromadným propoustěním. Toto se týká 40 000 lidí. Bude tedy několik tisíc nezaměstnaných navíc.

Příspěvek na péči bude bude nyní vázán na Sociální kartu. Peníze nepůjdou postiženému do ruky, ale na účet poskytovatele služby. Handicapovaný tak neví, kolik peněz z příspěvku mu zbývá a kolik služby si může ještě objednat. Musí vyplňovat svůj záznam o poskytnuté péči a tento každý měsíc odevzdávat na úřad práce. Mezitím musí doufat, že úřad práce všechny vykonané úkony uzná. Pokud ne, tak je zdravodně postižený nechtěným dlužníkem vůči poskytovateli.

Poskytovatel musí uvést své číslo účtu a okruhy, v jakých bude zdravotně postiženému pomáhat. Tímto se ruší sousedská výpomoc. Nastane chaos, protože nejsou známy záležitosti kolem úhrady služeb. Dokonce i ministerstvo v tom plave.

Ministr Drábek by se měl stydět. Toto je už přímý útok na existenci handicapovaných. Bude ho česká společnost trpět? Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy a dokonce Ministerstvo školství vyzývají Drábka k tomu, aby svou reformu přepracoval a změnil ji. Ministr si hraje na hluchého a tolik touží svými nápady poškodit zdravotně postižené. Toto je absolutně nechutné.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 29.3. 2011