Inspekce práce: Výpovědi od vedení ÚSTR porušují zákoník práce

28. 3. 2011

tisková zpráva odborové organizace ÚSTR

Vyhazovy "nepohodlných" zaměstnanců z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) proběhly nezákonně. Konstatoval to Oblastní inspektorát práce pro Prahu, na který se obrátily odbory. Výpovědi ovšem zůstávají v platnosti, pokud se některý z poškozených zaměstnanců nezačne soudit.

Ředitel Daniel Herman rozdal v listopadu 2010 výpovědi, které neprojednal s odbory. "Přizvali nás na jednání o výpovědích 24. listopadu, ale neřekli nám na něm jména ani pozice vyhazovaných lidí. I když jsme se snažili dozvědět více, bylo nám řečeno, že vedení tyto konkrétnosti ještě nemá vyjasněno. Přesto výpovědi hned vzápětí, během dvou dnů, lidem rozdali," připomíná předsedkyně odborové organizace ZO ÚSTR Katka Volná. Ředitelku Kanceláře ÚSTR Beátu Majdišovou na rozpor se zákonem upozornila mailem již 26. listopadu, oficiální stížnost i s žádostí o nápravu řediteli Danielu Hermanovi odeslala několik dní na to. "Bylo to neuvěřitelné: vyhazovaní dostali výpověď, ve které se psalo, že to vedení ÚSTR s odbory projednalo. Chtěli jsme, aby se pan Herman za tyto nepravdy omluvil, ale to se nestalo ani tehdy, ani nyní," konstatuje Volná. Inspekce práce dala v této věci odborům za pravdu. "Výpověď je nutno chápat jako konkrétní právní úkon směřující k ukončení pracovního poměru s určitým zaměstnancem," sděluje Alice Divíšková z Inspektorátu práce (viz příloha). Podle Volné vše vypadá, jako by se porušení zákona odehrálo úmyslně. "Přesně na tuto skutečnost jsme pana Hermana upozorňovali, tyto údaje obsahuje každý odborný komentář Zákoníku práce," říká Volná.

Ohledně porušování zákona chtěli odboráři jednat i s Radou ÚSTR. Přes důvodnou žádost byli odmítnuti. "Upozornili jsme všechny radní, že dochází k nezákonnému jednání a že vedení ÚSTR jim v této věci možná nepodává úplné informace. Oni stojí nad ředitelem, proto jsme je oslovili," říká Volná. Rada o jejich žádosti vedla rozpravu, ale shodla se, že odborářský názor tváří v tvář slyšet nechce. "Je to paradox. Před rokem právě naše odborová organizace Radu ÚSTR podržela, když vyslovila respekt k jejímu legitimnímu rozhodnutí o novém řediteli ÚSTR. Dnes tito radní odmítají vidět, komentovat či napravovat porušování zákona, které se v ÚSTRu děje. Ale když jsem viděla to YOUTUBE, už se tolik nedivím. Vždyť oni na Radě všichni odkývali paní Kavalírové, že za všechny debakly ÚSTRu může Stanislav Penc, a ani se nepozastavili nad dikcí a slovníkem, který při svém obviňujícím projevu používá," říká Volná. Kavalírová označila Pence za rozvraceče a manipulátora, který je někým řízený a placený, aby škodil .

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.3. 2011