Ondřej Liška před Ústavním soudem:

Stěžujeme si na porušení rovnosti hlasovacího práva

29. 3. 2011

tisková zpráva Strany zelených

Projev předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky před plénem Ústavního soudu, 29. 3. 2011

Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážené soudkyně, vážení soudci, ctění přítomní,

území města Prahy bylo krátce před minulými komunálními volbami v červnu 2010 rozděleno do sedmi volebních obvodů. Zřejmá účelovost tohoto kroku ze strany zastupitelstva Hl. m. Prahy (ovládaném ODS) vedla Stranu zelených hned poté k podání stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten naši stížnost zamítl mimo jiné s tím, že nelze říci, kdo a jak byl poškozen, neboť volební výsledky nelze předjímat.

Výsledky komunálních voleb už máme na stole. Dle našeho názoru i dle odborného posouzení ukázaly jasně tuto skutečnost: složení zastupitelstva je zásadně odlišné od toho, jak by vypadalo, pokud by Praha takto účelově rozdělena nebyla.

Stojím zde jako zástupce stěžovatelů -- jako předseda Strany zelených i za spolupředkladatele, strany SNK ED a Věci veřejné. Důvodem, proč jsme předložili naši stížnost je přesvědčení, že došlo k závažnému a nepominutelnému porušení rovnosti hlasovacího práva. A nejen to. Došlo ke změně pravidel hry tím, kdo požíval role momentální politické převahy, tedy svévolně a účelově.

I kdyby to zákony umožňovaly, nepřijímáme fakt, že by se takové změny mohly odehrávat formálně sice správně, avšak v rozporu s tím, co naši společnost udržuje v rovnováze a na cestě k otevřenosti a demokratickému právnímu řádu, tedy s Ústavou.

Jsme zde, protože nejsme smířeni s tím, aby zákony vycházející z Ústavy mohly být zneužívány PROTI duchu Ústavy. Byť takové jednání může splňovat formální kritéria ústavnosti, kvůli tomuto vnitřnímu rozporu však oprávněně podrývá důvěru ve spravedlivost takového uspořádání.

Jsem pevně přesvědčen, že to nejsou jen formální pravidla, ale především základní hodnoty ústavnosti a z nich vycházejících práv, jimiž se má naše společnost řídit a jejichž hodnotu i praktický smysl má společnost v čase nalézat. A tato práva byla podle našeho názoru prokazatelně porušena. Proto se obracíme na Vás, na nejvyšší instanci našeho demokratického právního pořádku, abyste rozhodli o přípustnosti náhlých a účelových změn pravidel hry. Použil jsem slovo "hry", i když nejsem přesvědčen, že si demokracie a naše úsilí o čestnou, otevřenou a co nejvíce spravedlivou politickou soutěž metaforu pouhé "hry" zaslouží.

V minulých komunálních volbách jsme byli významně poškozeni a zkráceni na našich právech účastnit se takové soutěže. Byl nám na úrovni Hl. m. Prahy udělen mandát významné části voličů k zastupování hodnot a postojů, s nimiž jsme do pluralitní soutěže vstoupili. Kvůli znerovnoprávnění našich voličů se však tento mandát nestal i mandátem faktickým.

Chci zde však zdůranit, že ztráta zastupitelských mandátů pro nás NENÍ hlavním důvodem předložené stížnosti. Tím důvodem je naše přesvědčení, že otevřená a demokratická soutěž mezi politickými stranami má stát na transparentních a pokud možno dlouhodobých, a tedy předvídatelných pravidlech. Jen pokud je soutěž férová a v rámci možných mezí spravedlivá, jen potud je možno akceptovat výsledek této soutěže z kvalitativního hlediska jako legitimní. V opačném případě hrozí zneužitelný formalismus, který je od demokratického ducha Ústavy a nejlepších demokratických tradic naší společnosti na hony vzdálen.

Proto si dovoluji obrátit se na Vás nejen jako předseda Strany zelených, ale i jako občan, který v nestrannosti pravidel politické soutěže a předvídatelnosti jejích procesů spatřuje jednu z klíčových vlastností demokratického uspořádání našeho státu a úhelný kámen otevřené společnosti.

Nejde zde tedy primárně o nás, kteří tu dnes stojíme v roli stěžovatelů. Stojím zde i jako zástupce všech těch, kdo mohou přijít po nás. Jde zde o každého minulého i příštího občana či občanku České republiky, kteří se velmi snadno mohou v budoucnu v této roli ocitnout, bude-li dán průchod svévoli, s jakou jednalo pražské zastupitelstvo. A může mezi nimi být dokonce i sám ten, kdo při posledních volbách z této situace profitoval.

S pokorou a respektem k Ústavě naší republiky i Vašemu soudu se na Vás tedy obracím v důvěře, že rozhodnete ve prospěch hodnot, na nichž náš právní stát a společnost stojí.

Děkuji

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 29.3. 2011