ČR jako příklad úpadku vědeckého výzkumu

15. 3. 2011 / Boris Cvek

Ještě nikdy jsem nečetl v editorialu nejprestižnějších vědeckých časopisů Nature nebo Science o České republice. Včera, kdy jsem si otevřel Science z 5. listopadu 2010, to bylo poprvé. V editorialu k tomuto číslu píše Martin Rees (Lord Rees of Ludlow), tehdejší prezident britské Královské společnosti (mezi prezidenty této prestižní společnosti lze najít např. Sira Isaaca Newtona, Sira Humphry Davyho, Lorda Kelvina a Sira Williama H. Bragga) o "záchranném pásu" pro britskou vědu (Lifebelt for UK Science) a rozlišuje mezi dvěma cestami.

Jedna cesta je podle něj cestou USA, Německa a Francie, které dávají vědeckému výzkumu prioritu a považují ho za část celkové strategie, jak uzdravit svou ekonomiku a nastartovat ji k růstu. Druhou cestou je podle Reese cesta Španělska a České republiky, kde je vědecký výzkum krácen. Ať už má Rees pravdu, nebo nemá, je dobré vědět, jakou má Česká republika pověst v zahraničí. Reesův názor je rozhodně velmi nepříjemný cejch (a dost možná s ním bude většina českých prestižních vědců souhlasit).

Cituji Reesova původní slova :

Když britská koaliční vláda, utvořená v květnu letošního roku, navrhla, že zlikviduje rozpočtový deficit tím, že drasticky sníží výroční státní výdaje o více než 80 miliard liber ročně, vznikly obavy ohledně financování vědeckého výzkumu. Půjde Velká Británie cestou Spojených států, Francie a Německa (a vznikajících ekonomik Dálného východu) a dá prioritu vědeckému výzkumu jako součásti hospodářského oživení a strategie pro růst? Anebo se spojí se Španělskem a Českou republikou, kde byly tyto oblasti seškrtány? Přčed čtrnácti dny oznámila vládní Revize financování základní rozpočet pro vědecký výzkum ve výši 4,6 miliard liber ročně po dobu nadcházejících 4 let (bez přepočtu pro inflaci). To poskytuje Británii určitou šanci, že její vědecká základna přežije. Ale velké znepokojení trvá."

"WHEN THE UNITED KINGDOM'S COALITION GOVERNMENT, FORMED IN MAY THIS YEAR, PROPOSED to eliminate the budget deficit by slashing annual public expenditures by more than £80 billion per year, there was anxiety about science funding. Would the United Kingdom follow the United States, France, and Germany (and the emerging economies of the Far East) and prioritize scientifi c research as part of its economic recovery and growth strategy? Or would it align with Spain and the Czech Republic, where these areas were cut? Two weeks ago, the Spending Review announced a "flat cash" science budget of £4.6 billion per year for the next 4 years (with no allowance for infl ation). This gives the United Kingdom a fighting chance of preserving its science base. But major concerns remain."

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.3. 2011