Muž v ženě, žena v muži

28. 3. 2011

KD│ "Není žádného rozdílu v lidských právech mezi mužem a ženou, dítětem a dospělým. Neexistuje však žádná absolutní rovnost mezi nimi v tom, jaké povinnosti mají vykonávat" (Muammar Al-Kaddáfí). Časové historky o údajně panenských amazonkách s Kalašnikovy a fintivém plukovníkovi, co je vlastně poručík? Kdeže. Animus a anima, androgyn, Adam Kadmon a další záhady nevědomí či mytologie. Vztah bisexuality a tvořivosti. K tomu reflexe z osobních historií, textové a výtvarné experimentální průzkumy, ohlédnutí za hornicemi v anglickém uhelném dole, sondy do jiných kultur, recenze a rozhovor s velice inteligentním Světlanou. Susan Rubin Suleiman se navrch zabývá participací surrealistek na černém humoru a Jiří Pechar měl odvahu otevřít téma, o němž se má běžně ve společnosti za to, že je zde třeba jen taktně mlčet: Žena a pravda...

V jistých mezinárodních kruzích se dnes nosí snaha udělat ze surrealismu div ne uměleckou nadstavbu genderové ideologie. Zakladatelé surrealismu jsou zde obviňováni kvůli údajnému falšování "toho pravého ořechového" z pozic mužského šovinismu, ale také z toho, že údajně se ženou zacházeli jako s mrtvým mechanickým objektem. Při četbě některých "zásadních" textů revizionistů a jejich interpretací dějin surrealismu lze postupně nabýti dojmu, že skutečným surrealistou může nakonec býti toliko homosexuál, lépe šílený. Jména jako Leonora Carrington či Toyen jsou prezentována coby výjimka a alibi uzavřené společnosti samolibých samců. Soubor textů věnovaných relativizaci dělení na mužské a ženské, včetně tvorby pocházející ze samotného surrealistického "pravěku", nabízí v Analogonu poněkud jiné pohledy - a zároveň mimoděk ukazuje, jak jsou ideologičtí aktivisté se svou politickou linií vlastně uniformní a plytcí. Ani španělská revolucionářka s mauserovkou na zádech nepřestává být ženskou ženou, kdežto Annie Le Brun konstatuje, že feministky dnes zavírají přirozeně těkavé ženství zpět do žaláře rolí...

Na které straně spává raděj muž
na které žena? Řekl bys to?
Neříkej nic já vím ach vím to už
Vyměňují si stále místo...

(Vítězslav Nezval: Hotel de Bretagne)

Tak co, už víte, jaký je rozdíl mezi ženou? Zmocňuje se vás obava z "mužatek"? Francesca Woodman sérií vlastních fotografií dokazuje, že je anděl...

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.3. 2011