Prevence krví a železem?

29. 3. 2011 / Karel Dolejší

Osoba vystupující pod jménem Filip Mahďák tvrdí, že Muammar Kaddáfí v Libyi "připravoval genocidu". Kdokoliv gramotný se může seznámit s definicí genocidy dle příslušné mezinárodní úmluvy. Zahrnuje úmysl zničit určitou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Budeme-li definici interpretovat velmi široce a k prokazování zmíněného úmyslu přistupovat "velkoryse", mohli bychom vedle toho, že Kaddáfí připravoval genocidu, například také tvrdit, že mezinárodní sankce uvalené na současný libyjský režim, které zablokovaly libyjská aktiva v zahraničí a ve svých důsledcích mnoho obyčejných lidí připravily o finanční příjem, jsou také aktem genocidním - upírajícím obyvatelstvu systematicky přístup k uspokojení základních životních potřeb. Obávám se však, že se takto dostaneme do světa Ferdinanda Vaňka a krále Ubu, nikoliv k racionální debatě.

Možná ale celé věci jen jaksi špatně rozumím. Třeba nejde ani tak o to, co Káddáfí skutečně a prokazatelně udělal, ale o to, co eventuelně udělat chtěl. Byl tedy podezřelý ze zlého úmyslu. Kdyby nade vší pochybnost prokázal, že žádný zlý úmysl nemá, nejlépe prostřednictvím seppuku, intervence by se nekonala. Je to úplně stejné jako v případě intervence do Iráku v roce 2003: Kdyby přece Saddám Husajn dokázal, že nemá žádné zbraně hromadného ničení, nikdo by na něj neútočil...

Kromě toho je prý Dolejší jakožto občan ČR podezřelý z frustrace z vlastní zpackané revoluce. Dolejší ale především o žádné revoluci neví; je mu známo, že na tomto území před přibližně dvěma dekádami docházelo v reakci na události v okolních zemích k lidovému pozdvižení, jež bylo jakousi folklórní oslavou doprovázející zákulisní jednání o předání moci v souvislosti s rozpuštěním sovětského impéria. Lidové dožínky byly důležité proto, aby na těchto jednáních zástupci opozice mohli již oficiálně usednout, ale jejich samotný průběh neovlivnily. To bylo jasno už během několika málo let poté a není pochopitelně žádný důvod být těmito skutečnostmi ještě za dvacet let frustrován, pokud chápeme, o co šlo. Stručně: Insinuace osoby vystupující pod jménem Mahďák se a) zakládají na nesmyslných předpokladech, b) nemají každopádně žádnou souvislost s událostmi v Libyi.

Dolejší může být pochopitelně v souvislosti s intervencí do Libye obviněn ještě z lecčehos, protože o argumenty už zde dávno nejde. Proslýchá se například, že mu rostou hřbetní a prsní ploutve. Měl by si nejdřív ze všeho udělat pořádek ve vlastním akváriu a pak teprve kritizovat žraloky venku. Howgh.

Existuje dostatek zpráv o pronásledování černých Afričanů ze strany libyjských povstalců. Má zřejmě obecný charakter založený na rasové příslušnosti postižených. Dochází sice místy k vraždění, a to příležitostně i ve velkém, ale genocida to nejspíše nebude. Aspoň zatím.

Není tedy důvod vojensky zasahovat proti libyjské opozici; viníci masakrů, pokud se je podaří zjistit, by měli být spíše standardně stíháni prostřednictvím příslušných mezinárodních institucí, jako třeba mafián a obchodník s lidskými orgány Hashim Thaci.

To ale samozřejmě vůbec neznamená, že by měl Západ tyto masakry vojensky podporovat se spekulativním a účelovým odůvodněním, že Kaddáfí připravoval dokonce genocidu, jíž bylo tedy absolutně nezbytné zabránit...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 29.3. 2011