Roman Joch jde s dobou

18. 8. 2010 / Jan Keller

Rozhodnutí jmenovat Romana Jocha poradcem premiéra Nečase pro lidská práva mnohé doslova šokovala. Poukazují na dlouhou řadu jeho názorů, které skandálním způsobem upírají celým kategoriím lidí nejen práva politická a sociální, ale ve svém důsledku i základní práva občanská.

Premiérovým poradcem pro lidská práva se stal lékař, který obhajuje mučení a propaguje jeho legalizaci

18. 8. 2010 / Jakub Rolčík

Skutečnost, že poradcem premiéra Nečase pro lidská práva byl jmenován Roman Joch, by měla rozeznít alarmy ve všech českých organizacích, které se lidským právům věnují; a v centru českého Červeného kříže nejspíš také. Roman Joch totiž, jakkoli vystudoval medicínu a používá titul MUDr., obhajuje mučení a vystupuje ve prospěch jeho legalizace. Britské listy o jeho postojích, které prezentoval na veřejném vystoupení v Olomouci, informovaly 22. února 2008.

Jochův dialog Spejbla a Hurvínka

18. 8. 2010 / Adam Votruba

Článek Romana Jocha s názvem "Proč demokracie zanikne" může být ukázkou toho, jak si sókratovský dialog představuje demagog. Autor zjevně podstatu takového dialogu nepochopil a proto jej ani nedokáže napodobit.

Nepochopení Sókrata samozřejmě nediskvalifikuje Romana Jocha na post poradce pro lidská práva, jeho názory ovšem ano, neboť jsou v rozporu se smyslem samotné instituce lidských práv.

Je dobře, že tento a další články na Britských listech upozorňují na kontroverzní názory Romana Jocha. Mě osobně zaujal na kritizovaném Jochově textu jeden detail, který Jiří Baťa nezmínil. Roman Joch označuje svůj text za sokratovský dialog, ale k této formě má jeho dílo velmi daleko. Je to patrné už od místa, kdy učitel usazuje žáka slovy: "Já jsem učitel a ty žák, já tady kladu otázky a ty odpovídáš." Vzhledem k tomu, že dialog je veden jako běžné zkoušení žáka učitelem, bylo by snad případnější přirovnání k nejstarším dialogům Spejbla a Hurvínka. (Tím nijak nechci snižovat klasiku českého humoru.)

Ghetto bezdomovců

18. 8. 2010 / Fabiano Golgo

Plán člena pražského městského úřadu Jiřího Janečka vyčistit Prahu od bezdomovců dostal zelenou. Jako bývalý šéfredaktor časopisu Nový Prostor, který prodávají bezdomovci (a také jako někdo, kdy byl nedávno nucen přežívat po mnoho týdnů na ulici) jsem velmi dobře seznámen s problematikou bezdomovců. A mohu varovat, že tento projekt se nepovede. Potíž totiž je, že nikdo nebere v úvahu psychologii bezdomovců.

An English version of this article is in CLICK HERE

Koncentrační tábor pro nepřizpůsobivé občany -- poslední dárek ODS pro Pražany

18. 8. 2010

Tisková zpráva Strany zelených v Praze ze dne 18. srpna 2010

Pražští zelení sledují se znepokojením plán Rady hl. m. Prahy na vytvoření koncentračního tábora pro nepřizpůsobivé občany. 17. 8. 2010 Rada schválila Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2010 až 2013, po jehož vyhodnocení by měla vzniknout dlouhodobá koncepce pro řešení tohoto problému.

STŘEDEČNÍ KRITICKÝ BLOC-NOTES

Paměti komorníka, Bienále ZVON 2010 a Počátek

18. 8. 2010 / Josef Brož

Bouřka. Říká se, že jsou bouřky ve sklenici vody. Je to vlastně taková metafora médií: vlastně se vůbec nic neděje, jen takové bouřky (lokální nebo globální), ale vlastně se nic nemění. Velké bouřky, které kosí stromy, zdá se, dorazily nejen do Čech (zvláště na Liberecko), ale také na Moravu nebo Slezsko. Oproti bouřkám v Indii nebo Pákistánu se ale nestalo příliš. Ale co to je proti tomu, že se vlastně vůbec nikde nic neděje? Nebo se pletu?

Tony Blair

Alexander Tomský koupil práva na Blairovy paměti

18. 8. 2010

ŠOK│ Kandidát Konzervativní strany do senátních voleb 2006, pravicový komentátor, vydavatel a "sovětolog" Alexander Tomský koupil práva na vydání pamětí britského labouristického premiéra Tonyho Blaira s názvem "Cesta" pro Českou republiku.

Blairova autobiografie výrazně postoupila na žebříčku bestsellerů

18. 8. 2010

Avizovaná autobiografie Tonyho Blaira The Journey (Cesta) výrazně postoupila k vrcholu žebříčku bestsellerů v internetovém knihkupectví Amazon, poté, co Tony Blair oznámil, že všechny zisky z prodeje této knihy věnuje britské charitativní organizaci pro vojáky, Royal British Legion.

O minulém víkendu byla Blairova autobiografie někde mezi padesátým a šedesátým místem na žebříčku bestsellerů firmy Amazon, ale do středy postoupila na sedmé místo. Kniha má vyjít za čtrnáct dní.

Celibát v katolické církvi je středověká úchylka

18. 8. 2010 / Boris Cvek

K případu celibátních kněží a jejich dětí bych rád podotkl, že římskokatolická církev v prvním tisíciletí své existence celibát po kněžích nevyžadovala a povinný celibát, vždy různě porušovaný, byl zaveden až v době papežského blouznění o světovládě po konkordátu wormském (první lateránský koncil) a za nejmocnějšího ze všech papežů Inocence II. (druhý lateránský koncil).

Nejsou bankovní poplatky jako bankovní poplatky

18. 8. 2010 / Patrik Nacher

Nečiň druhému to, co nechceš, aby dělal tobě. Tak zní stará pravda. A jak souvisí s bankami a jejich poplatky? Z určitého úhlu pohledu celkem výrazně. Bankovní poplatky lze podle "původu" svého vzniku (k tomu se ještě vrátíme) zjednodušeně rozdělit do dvou základních skupin -- poplatky, které primárně slouží jako plánovaný zdroj výnosů banky a poplatky, které mají do značné míry regulovat chování bankovních klientů.

Jochovy "Hodiny občanské nauky", aneb svoboda slova versus vymývání mozků

18. 8. 2010 / Jiří Baťa

Chci rovněž reagovat na článek Romana Jocha "Proč demokracie zanikne". Z pohledu Listiny základních práv a svobod je dnes každému dopřáno vyjádřit své názory (už ne vždy však umožněno je publikovat). Roman Joch měl to štěstí, že se mu podařilo obojí. Snad tomu pomohl i ten demagogický, protidemokratický obsah článku, který vyvolal jistě neobyčejný zájem.

Jak je během jednoho života možné přijít k miliardovému majetku?

18. 8. 2010

Nemáme v ČR novináře, který by prolomil tabu a pokusil se zjistit to, o čem běžní lidé hovoří, a sice: Jak je možné během jednoho života přijít k miliardovému majetku. Asi je to příliš nebezpečné, jak známe z Ruska. Škoda, míní čtenář Václav Vomáčka.

Úporná nenávist vůči muslimům, šířící se z KDU-ČSL v Mladé Boleslavi, je deprimující

18. 8. 2010 / Lukáš Lhoťan

Jakmusí být každému čtenáři zjevné, písemné projevy představitelů KDU-ČSL v Mladé Boleslavi jsou směřovány záměrně proti muslimům, a to jak k těm kteří se aktuálně přistěhovali, místním konvertitům, tak těm, kteří se teoreticky mohou někdy přistěhovat. Je tedy zřejmé, že tyto osoby uvažuji ve vztahu k muslimské komunitě, jak i jednotlivcům, konfliktně. Hovoří o tom, že jsou s nimi v konfliktu. A označuji VŠECHNY muslimy za zlo a nebezpečí.

Laik žasne, odborník se diví

17. 8. 2010 / František Řezáč

Železnici z Chebu do Plzně znám už od dětských let, kdy jsem tudy cestoval k babičce. Později to byly pravidelné týdenní cesty do internátu průmyslovky. Všechny zastávky jsem znal podle jmen i vzhledu už jako kluk. I po přestěhování do Plzně v roce 1972 to byla a je trať, po níž cestuju nejčastěji a rád. Její nejkrásnější úsek mezi Stříbrem a Planou připomíná umístěním v divokém skalnatém údolí trati ve Skalistých horách či ve Švýcarsku.

Zastavení železničních staveb

17. 8. 2010

Chtěl bych doplnit informace p. Onderky o financování silničních staveb. V podstatě totéž platí i pro železniční stavby, navíc ze současného fondu EU lze čerpat pouze do r. 2013. ZDE. Je zde otázka, zda EU nebude požadovat vrácení již poskytnutých peněz, když stavby nebudou dokončeny. Zná někdo odpověď? ptá se Michal Kolář.

Z přehledu staveb je vidět, že některé měly být dokončeny letos, popř. v r. 2011, někde je zavedena náhradní autobusová doprava (Stříbro - Planá u Mariánských Lázní, termín dokončení 31. 5. 2011), jinde se jezdí po jedné koleji místo dvou (Beroun - Zbiroh, termín dokončení 31. 7. 2011). Mají-li se okamžitě ukončit takové stavby, výsledkem budou vážné škody.

Kocáb: Vítám, že Nečas odmítl spolupráci ODS s nástupci Dělnické strany

17. 8. 2010

Tisková zpráva Michaela Kocába, zmocněnce vlády pro lidská práva

V rozhovoru pro místní časopis Radnice naznačil starosta města Krupka na Teplicku Milan Puchar, že by se nebránil spolupráci s "Dělnickou stranou sociální spravedlnosti", nástupcem zakázané Dělnické strany. Starosta přímo řekl, že "ODS chce spolupracovat s tím, kdo bude chtít dělat pro město. Osobně nemám problém ani s představiteli krupské Dělnické strany."

Asi tisíc lidí je v Británii a v Irsku potomkem katolických kněží

17. 8. 2010

Stephenovi bylo osm let, když se poprvé dověděl, že jeho tatínek popřel, že je jeho otcem. Byli venku, hrál si s jinými dětmi a nějaký dospělý se zeptal, kdo je Stephenův otec. Stephenův otec, katolický kněz z kolárkem, rychle popřel, že otec je on sám. Řekl, že dítě je synem "jedné členky mé farnosti", což sice byla pravda, ale ne celá. Pro Stephena to bylo jako popření celé jeho osobnosti. Dnes, o třicet let později, vrhá tento postoj jeho otce stín na celý jeho život.

Avatar je dosud rudý

17. 8. 2010 / Josef Mikovec

„V sázce je zásadnější problém. Jde o charakter onoho „jiného světa, který je možný“, abychom použili heslo Světového sociálního fóra. Bude takový svět založen na neustálém hospodářském růstu, i když to bude růst „socialistický“ a povede ke zvýšení reálných příjmů lidí na globálním Jihu? Nebo půjde o to, čemu někteří říkají změna civilizačních hodnot, o svět buen vivir? ”

„Hugo Blanco vyprávěl příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco. „To vypadá jako komunismus,” řekl... „ne, komunismus vypadá jako tohle,” odpověděl jeho průvodce”.

Immanuel Wallerstein ve svém článku „Rozpory uvnitř latinskoamerické levice” jako jeden z nemnoha systémových teoretiků poukazuje na význam hnutí indigenista, které zařazuje mezi světovou levici v Latinské Americe a rozdílností i rozpory mezi tímto hnutím a úspěšnými levicovými stranami, které dosáhly významného, nebo rozhodujícího podílu na moci v řadě latinsko (indo) amerických zemích.

Tonoucí se stébla chytá

17. 8. 2010 / Václav Votruba

Po té, co jsem našel stránky KDU-ČSL Mladá Boleslav, musel jsem dát za pravdu Lukáši Lhoťanovi, že tyto stránky šíří nenávist vůči muslimům. Odkaz na stránky KDU-ČSL Mladá Boleslav: ZDE.

Nejsem ani muslim, ani křesťan, ani věřící, ale články o tom, že KDU-ČSL v Mladé Boleslavi nedovolí islamizaci (jakoby reálně hrozila) svědčí o islamofobii, píše Václav Votruba.

I v našem okolí je řada těch, kteří by uvítali tělesné tresty za krádeže (čtěte fóra pod články novin z černé kroniky), kteří by přivítali trest smrti. Část KDU-ČSL koketuje s iniciativou D.O.S.T. a Mladí křesťanští demokraté přímo spolupracují. Mezi nimi a fundamentalistickými islámisty rozdíl nevidím.

Chápu, že část politického spektra se snaží na sebe upozornit, aby se stala volitelnější. Nevidím ale důvod ji v tom podporovat a neupozorňovat na její pokrytectví.

Onderka: Bártovo zastavování staveb se může české ekonomice prodražit

16. 8. 2010 / Roman Onderka

Ministr dopravy Vít Bárta jen pár dní po nástupu do svého úřadu ohlašoval rázné zastavení desítek staveb silnic, dálnic a železnic. Sliboval miliardové úspory pro rezort i pro Českou republiku. Stejně nebezpečné, jako byly první velké plány nového ministra, jsou minimálně zavádějící i jeho sliby o úsporách. Z ekonomického pohledu mohou mít totiž pro Českou republiku nulový, možná až negativní dopad.

Většina silničních staveb v ČR je totiž financována penězi z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava. Na 1 Kč z peněz ČR poskytne 3-4 koruny EU. Pokud ale stát vystaví stavbám financovaným z EU stopku, nedostane vůbec nic.

ProAlt: demonstrace proti Romanu Jochovi

16. 8. 2010

Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt svolává na středu 18. srpna 8.30--9.00 na Klárov, na roh parku u tramvajových kolejí směrem k Úřadu vlády demonstraci proti jmenování Romana Jocha do funkce poradce premiéra pro zahraniční politiku a lidská práva. Inciativa ProAlt zde chce vyhlásit petici za odvolání Romana Jocha a uspořádat soutěž o nejlepší výrok poradce pro lidská práva.

To sladké slovo svoboda

17. 8. 2010 / Jiří Nezval

Svou kratičkou úvahu - míněnou zcela obecně - nemohu začít jinak, než vyslovením hluboké úcty ke všem lidem, kteří se jakýmkoli způsobem postavili proti porobení naší země.

Čína ekonomicky předstihla Japonsko

17. 8. 2010

Čína v druhém čtvrtletí roku 2010 předstihla hospodářsky Japonsko a stala se druhou největší světovou ekonomikou. Vznikl tak další mezník v proměně zchudlého komunistického státu v hospodářskou supervelmoc.

Čínská ekonomika v současnosti roste rychlostí asi 9 procent ročně a někteří odborníci očekávají, že Čína hospodářsky předstihne Spojené státy už v roce 2030. Obrovská finanční moc Čína má velké politické důsledky.

Placení univerzitního školného:

Nikdy to neskončí, bude se to pořád zvyšovat

17. 8. 2010 / Jan Čulík

◄ Je mi jednadvacet a už mám 21 000 liber (=630 000 Kč) dluhů, stěžuje si protestující studentka

Do doby přibližně před deseti lety bylo studium na britských univerzitách zadarmo; studenti ze skromných poměrů dostávali dokonce sociální stipendium. Celá generace současných britských politiků vystudovala na vysokých školách v Británii po druhé světové válce naprosto zadarmo - od šedesátých let, kdy britský vysokoškolský systém zaznamenal podstatnou expanzi.

Nepropouštějte hasiče, čerpejte peníze z Bruselu!

17. 8. 2010

tisková zpráva SUVERENITY - bloku Jany Bobošíkové

Pokud chce vláda skutečně spolupracovat v rámci EU a přesvědčovat občany o jejích výhodách, měla by podle Bobošíkové okamžitě požádat v Bruselu o povodňovou pomoc z Fondu solidarity a využít i peněz, určených v bruselských fondech na prevenci událostí, které jsou důsledkem přírodních katastrof.

An English version of this article is in CLICK HERE

PROČ JE V ČR TAK DRAHO?

Lidl je "levný", ale ne v ČR

16. 8. 2010 / Radek Mokrý

Dokáže někdo vysvětlit, proč jsou ceny velkého množství zboží v supermarketech v ČR často podstatně dražší než v různých západních zemích, přestože je kupní síla českého obyvatelstva daleko menší?

Pro získání představy o cenové politice řetězce např. diskontních prodejen LIDL netřeba cestovat do zahraničí, stačí srovnat aktuální akční nabídku na www.lidl.cz a www.lidl.co.uk.

An English version of this article is in CLICK HERE

Pohled ekonomického diletanta:

Není žádný státní dluh!

16. 8. 2010 / Martin Škabraha

Od začátku debat o zadluženosti státu čekám, kdy to někdo řekne nahlas. Sám bych to udělal už dávno, kdyby ten názor nebyl tak vulgárně laický a já si jako akademický pracovník nemusel zachovávat alespoň zdání solidnosti. Ale co se dá dělat, říct to musím. Asi si vysloužím nálepku diletanta, ale tím je nakonec každý intelektuál. Má antiekonomická diletantská ignorance budiž protiváhou ignorance ekonomických expertů, kteří nám nyní vládnou, ba přímo nás NERVují.

K tomu: Martin Myant, "Čtyři ekonomické námitky proti Škabrahově argumentaci" ZDE

Čtyři ekonomické námitky proti Škabrahově argumentaci

16. 8. 2010 / Martin Myant

Škabrahův článek úmyslně zpochybňuje předpoklady a myšlení ekonomů, kteří ovlivňují politiku vlád. Také zpochybňuje názory, které zastává daleko širší spektrum ekonomů. Níže uvedené čtyři argumenty, víceméně bez dodatečného komentáře, naznačují, jak budou Škabrahův článek zřejmě kritizovat ekonomové, píše profesor Martin Myant, známý mezinárodní odborník na ekonomiky středo a východoevropských zemí, jehož požádaly Britské listy o vyjádření k Škabrahovu článku. Martin Myant zdůrazňuje, že níže uvedené nejsou nutně jeho názory, jde o neosobní informaci, která má ukázat, jaké budou vůči Škabrahovu článku hlavní argumenty ekonomů:

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2010

3. 8. 2010

V červenci 2010 přispělo finančně na Britské listy 234 osob celkovou částkou 57307.45 Kč. Příjem z reklamy byl 4000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.7. 2010 částku 324 934.53 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2041,81 euro. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že na nedávno zveřejněnou prosbu o finanční podporu reagovali během několika týdnů darováním celkové částky více než půl milionu korun. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.