Nouze a bída

15. 11. 2010 / Jiří Baťa

Položme si otázku, jaký je obsahový rozdíl mezi nouzí a bídou. Pokud budeme trochu málo prozaičtější, vzpomeneme si, že "Nouze naučila i Dalibora housti". Nouze je, je-li něčeho nedostatek. Bída je, kdy už není něčeho dostatek, ale nedostává se k životu de facto ničeho. To nám ukázala I. světová krize na počátku XX. století.

Škrceni nemrtvými, aneb Neústavní horor

13. 11. 2010 / Karel Dolejší

Vládní koalice halící své záměry do závoje zásadovosti a "rozpočtové odpovědnosti" včera ukázala, že ve skutečnosti vlastní zájmy nadřazuje i ústavnímu pořádku. Senát ve složení nereflektujícím výsledky nedávných voleb a navíc v nezdůvodnitelném režimu legislativní nouze schválil změny zákonů snižující platy státních zaměstnanců, negativně postihující vyplácení rodičovského příspěvku, porodného, sociálního příplatku, podpory v nezaměstnanosti, a navrch danící zpětně stavební spoření.

Information in English on this issue is in CLICK HERE

Kellerova sociální trojčlenka

15. 11. 2010 / Karel Dolejší

Keller, J.: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha, Slon 2010. 212 stran. ISBN 978-80-7419-031-5.

Kniha Jana Kellera věnovaná vlastně velmi tradiční úvaze "o trojím lidu" se zatím dočkala mírně řečeno rozpačitého veřejného přijetí a byla ocejchována coby projev škarohlídského levičáctví. Snad je tomu tak proto, že zasazuje do širších společenských souvislostí velmi rozšířené soukromé obavy a strachy, které jsou často raději vytěsňovány a zapírány. Třeba je tomu tak proto, že systematicky rozbíjí iluze, které si příslušníci středních vrstev s oblibou pěstují. A možná je tomu tak i proto, že se v textu celkem jedenáctkrát vyskytuje výraz "Marx".

Autorita: Předběžné metodologické úvahy

Panovat nad druhým je způsob, jak umlčet pochybnosti o sobě

15. 11. 2010 / Erazim Kohák

Referát na konferenci Centra globálních studií FLÚ AV ČR a FF UK na téma "Autorita a autoritářství", která proběhla 11. 11. 2010

Smyslem tohoto referátu je zamyšlení nad metodologickými předpoklady pro studium struktury lidského žití, jmenovitě prožitku autority. Jaké je vlastně ontologické postavení toho, co tu zkoumáme? Jaký přístup odpovídá jejich zvláštnostem? A čeho se tímto studiem snažíme dosáhnout?

Takové otázky obvykle neřešíme. Každý přece ví – říkáme a předpokládáme – co je autorita. Každý přece ví, jak postupuje vědecké bádání od popisu empirických pozorování ke tvorbě a ověřování hypotéz. A každý přece ví, že danou skutečnost jsme vysvětlili, když můžeme předvídat a ovládat její výskyt. Tak jaké další zamýšlení? Věda potřebuje konat, ne dumat.

Z filosofického hlediska je háček v onom každý přece ví.

Líný George W. Bush opsal část svých pamětí z cizích knih a článků

15. 11. 2010

Nedávno zveřejněné memoáry bývalého amerického prezidenta George Bushe, v nichž kontroverzně hájil mučení vodou a tvrdil, že zachránilo Londýn před útokem (britská vláda to popřela) obsahují celou řadu pasáží, které byly bez uvedení zdroje ukradeny z jiných, často vůči Bushovi kritických knih, které za Bushovy vlády Bílý dům odmítal jako nepravdivé.

Server Huffington Post zaznamenal, že existuje pozoruhodná podobnost mezi už dříve publikovanými texty a Bushovými anekdotami o událostech a akcích, jichž se osobně nezúčastnil.

Onkologům hrozí trestní stíhání, nebo výpověď ze zaměstnání

15. 11. 2010

Tisková zpráva České onkologické společnosti

Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) upozorňuje veřejnost a politickou reprezentaci České republiky, že ani v polovině listopadu nejsou ze strany zdravotních pojišťoven podepsány dodatky na rok 2010 ke speciálním smlouvám uzavřeným mezi Komplexními onkologickými centry a plátci péče. Onkologové v centrech se dostávají před Sofiinu volbu -- "Mohou si vybrat: Buď vhodným pacientům moderní účinnou léčbu nenaordinují, a riskují tak žalobu na sebe i na zdravotnické zařízení, které je zaměstnává, protože pacienty vědomě poškodí. Nebo biologickou léčbu pacientům předepíší a vystaví svého zaměstnavatele riziku zadlužení. Vedení zadlužené nemocnice, ve které se Komplexní onkologické centrum (KOC) nachází, může odpovědného lékaře obvinit za vzniklou finanční situaci, což může v konečném důsledku vést k výpovědi lékaře ze zaměstnání," vysvětlil prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti.

Barták a Gripeny?

15. 11. 2010 / Boris Cvek

Je pozoruhodné, jak český premiér v "případu Barták" ZDE (od 3:25) argumentuje v protiútoku na sociální demokracii britským protikorupčním úřadem, který konstatoval, že v nákupu gripenů pro českou armádu opravdu došlo ke korupci.

K tomu: "Úplatky za nákup Gripenů ve střední Evropě "rozdával jménem BAE Systems rakouský hrabě Alfons Mensdorff-Pouilly" ZDE

Premiér zde dává najevo, že (ostatně jako většina populace) vůbec nevěří českým orgánům činným v trestním řízení, které nic v této věci nevyšetřily a neprokázaly. Plyne z toho zřejmě tento závěr: milí občané, jako premiér tohoto státu vám sděluji, že pokud jde o korupci, lze brát vážně pouze vyšetřování provedená zahraničními orgány, česká policie a justice jsou tu naopak proto, aby korupční případy pořádně nevyšetřily a korupci v zásadě jen zametaly pod koberec. A většina českých občanů v tomto kouzlu nechtěného jistě bude se svým premiérem souhlasit.

Pozn. JČ: Na celé věci je zajímavé, že i když české úřady měly možnost o této korupci ze zahraničí získat nezvratné důkazy, nikdo věc nevyšetřoval. Vyšla najevo teprve, když se premiérovi politicky začala hodit do krámu. Ani nyní však případ zjevně nikdo nevyšetřuje a korupčníky nestíhá. Nebo ano?

Nejhorší je, když Vás práskne Amík nebo rovnou dva...

15. 11. 2010 / Ladislav Žák

Už dlouho jsem se tak královsky nepobavil, jako když jsem viděl úřadujícího předsedu ČSSD, kterak zdůrazňuje relevanci obvinění náměstka Bartáka z korupce skutečností, že byl za korupčníka označen "dvěmi americkými občany." Nejde ani tak o to, že se říká správně "dvěma americkými občany", ale o to, jak se v hlavě našich elit utváří z dostupných informací obraz reality. Možná, kdyby to říkal český občan, nebo dva i tři, tak je asi naše elity vezmou spíše "ýbršvunkem přes hubu".

O spokojeňoučkém královstvíčku

15. 11. 2010 / Karel Dolejší

I.

Bylo nebylo -- no vlastně, toho roku v Zodpovědné konstituční monarchii postižené neúrodou spíše nebylo. Vedení Strany naprosté rovnosti se těsně po katastrofě ve volbách do Zemského sněmu zkroušeně shromáždilo v pivnici, kde Hlavní kormidelník sedě na vypitém sudu pronesl stručný, leč nezvykle otevřený proslov: "Co budeme dělat, kolegové? Jedna stranická pokladnice prázdná, druhá vysypaná; a kromě našich dlouhodobých partnerů ze Strany naprosté svobody nám ve volbách zabodovali i novotáři, co tvrdí -- ještě aby to tak mysleli vážně! -- že se podívají na zoubek nakládání s daněmi, protože se musí šetřit. Máme jedinou šanci: Pokud výrazně neuspějeme při podzimním obsazování radnic, musíme vyhlásit bankrot." Všichni přítomní vážně pokývali hlavami a rozešli se na svá místa, z nichž začali halasně odsuzovat úsporná opatření Strany naprosté svobody. A takhle to pokračovalo až do obecních voleb.

Bývalý agent KGB ve Skotsku vášnivě hájil svobodu projevu

15. 11. 2010

Ruský mediální mogul Alexander Lebeděv, který vlastní britské deníky Independent a Evening Standard a v Rusku vydává protivládní list Novaja gazeta v přednášce na shromáždění ředitelů tiskových firem v Glasgow vášnivě obhajoval roli tisku jako obhájce svobody projevu a jako účinného nástroje v boji proti korupci.

Několik novinářů Lebeděvova ruského listu Novaja gazeta bylo za odkrývání korupce v Rusku zavražděno. Lebeděv se v Glasgow zapřísahal, že neustoupí od "boje proti tyranii". Tisk je podle něho "zdrojem světla, které svítí do temných oblastí, kde mocí a zkorumpovaní chtějí své záležitosti ukrývat".

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vlády ignorují nesouhlas veřejnosti

15. 11. 2010 / Jan Šťastný

Ukázka z knihy "Rozčarování aneb jak to bylo v Listopadu" boří dlouholeté přesvědčení nemalé části českého národa o tom, že v průběhu devadesátých let sice "došlo k chybám a přehmatům" a "ne vše dopadlo podle představ", nicméně vývoj vytčeným směrem byl podle tehdejších (i dnešních) vůdců nevyhnutelný, neboť ani neexistovaly věrohodné alternativy. Je zřejmé, že alternativy existovaly, byly však záměrně ignorovány. Těžko se zbavit dojmu, že dnešní vývoj má v tomto ohledu s praxí let devadesátých mnoho společného. I dnes se argumentuje "nevyhnutelností" škrtů a opatření s nimi spojených, přičemž jiné možnosti jsou negovány či přehlíženy.

Revolta občanské společnosti a sociálních hnutí?

15. 11. 2010 / Marek Hrubec

Jsou v posledním období občanská společnost a sociální hnutí na Slovensku a v Česku v úpadku nebo se začíná krystalizovat revolta? Jaká je současná role občanských sdružení, think-tanků a sociálních hnutí (A-Z, ProAlt, MDA, Sociální fórum, FES, Utopie, Greenpeace, KNS, ASA apod.) na Slovensku a v Česku? Jaké změny nastaly v občanské společnosti po posledních parlamentních volbách, v nichž měly největší procentuální úspěch sociálnědemokratické strany, ale vládu sestavily pravicové strany? Jaký má tento vývoj dopad na levicové strany?

Neděkujte, zaplaťte

15. 11. 2010 / Petr Jánský

Čeští lékaři se chystají k odchodu. Často ještě ani nenastoupili do praxe a už vědí, že u nás by se měli špatně, že v cizině jim bude lépe. Reklamní letáky a nabídky pracovních míst zvláště z Německa visí na nástěnkách lékařských fakult. Což teprve veletrh pracovních příležitostí, kde si německé kliniky rozloží stánky a tisíce lékařů mají informace z první ruky. Je těžké odolat několikanásobně vyššímu platu.

Společnosti brání přijetí lékařských inovací

15. 11. 2010 / Boris Cvek

Jeden z velkých problémů onkologické léčby je vysoká cena a zároveň malá efektivnost léků. Farmaceutické firmy investují stále více peněz do vynalézání nových léků a když se jim konečně podaří nějaký lék dostat do nemocnic, často nejde o lék, který vás vyléčí, nýbrž pouze o lék, který prodlouží váš život. V tomto ohledu má pro zdravotní systém, jako je náš nebo ten britský, zásadní význam otázka, které léky ještě platit ze zdravotního pojištění a které už jsou tak drahé a tak málo efektivní, že je platit nelze. V Británii posuzování efektivity léků dělala instituce National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); před několika týdny ovšem konzervativní vláda tyto pravomoce institutu NICE odebrala.

Přidat se k tanci

15. 11. 2010 / John Michael Greer

Proto když nakloníte nad ruku sáček s osivem a vysypete do dlaně jediné semeno, držíte informace shromažďované po dvě miliardy let.

KD│ Zdá se, že poslední zprávy staví tolik vychvalované tvrzení, že žijeme v informační společnosti, do velmi zajímavé perspektivy. Mám zde na mysli především právě probíhající pomalou havárii amerického bankovního systému, laskavost ze strany téhož systému, který rozdělil a zabalil hypotéky, což bylo před několika lety vychvalováno až do nebe coby brilantní finanční inovace.

Přírodní neštěstí v období dlouhé agonie jako zlomový okamžik mezi možností obnovy a posledním krokem ke katastrofě

15. 11. 2010 / Ilona Ponavičová

Minulý týden zasáhlo srbské pětašedesátitisícové město Kraljevo s přilehlými obcemi nečekaně ničivé zemětřesení, jehož odeznívání v mírnějších vlnách stále pokračuje.

V Kraljevu jsem několikrát byla. Když jsem se dozvěděla, co se stalo, vyhledala jsem lidi, které tam znám, abych se přesvědčila, že jsou v pořádku. Zahraniční zprávy o tomto zemětřesení (pokud vůbec nějaké byly) nebyly nijak hrozivé, takže jsem nepochybovala o tom, že téměř o nic nešlo. Ale šlo ...

Kdo chce psa bíti, hůl si najde, nebo napíše článek

15. 11. 2010

Jest mou morální povinností dementovat krátkozrace napsaný článek na severu idnes.cz ZDE, píše čtenářka Kateřina Vávrová.

Už z nadpisu je jasné, že autoři chtějí zaujmout a nejsou jim cizí ani přehnané výrazy. Smrtící peklo záplav? Opravdu? Já tam byla také.

Ráda bych tedy přiblížila pravdě tato zavádějící tvrzení autorů Jiřího a Gabriely. Snad někteří vyplašení čtenáři-turisté získají zpět důvěru v cestování po Ladákhu a především českou ambasádu v Dillí.

Demokracie po tovačovsku:

My hoši, co spolu chodíme, se vždy nakonec na všem domluvíme

15. 11. 2010 / Miroslav Pořízek

Letošní komunální volby v Tovačově se vyznačovaly dosud nejvyšším počtem kandidujících stran a sdružení od převratu v roce 1989. Mnozí kandidáti to od roku 1990 zkoušeli již na několikáté jiné kandidátce. S přebíhajícími kandidáty se ale jistě setkat můžeme i v jiných městech. Rekordní počet kandidujících znamenal i to, že řada občanů nebyla spokojena s minulým vedením města a chtěli změnu. Tuto skutečnost potvrdily i volby - tři z pěti dnes už bývalých členů rady města nebyli již do nového zastupitelstva zvoleni, ač všichni dotyční opět kandidovali. Některá sdružení byla navíc jen rezervní kandidátkou dvou velkých stran.

Reakce

15. 11. 2010

Redaktor Britských listov, pán Tomáš Koloc, vo svojom článku "Středoevropský pátek v Bratislavě: Neznámá fakta o životě Romů ve Střední Evropě, empatické perličky na dně autistických reflexí a živý vizionář Zygmunt Bauman" interpretoval náš rozhovor spôsobom, ktorý nezodpovedá tomu, ako som ho vnímal ja. Nebolo mojim cieľom kritizovať Britské listy, ale práve naopak, vyjadriť svoje uznanie za to, že dali priestor názoru Koalície neochotných a prispeli tak k vyjadreniu postoja, ktorý na Fóre 2000 nezaznel, píše organizátor Středoevropského fóra v Bratislavě Tomáš Profant.

Stabilita, ale nuda

15. 11. 2010 / Pavel Pečínka

Výraz "departement", ať už vyslovený francouzsky, či španělsky, zní jaksi důstojně. "Provincie" taktéž, ale trochu mate, člověk si spíš než malou část státu vybaví palmy zámořské kolonie. "Újezd" či "župa" vyvolávají představy časů císaře pána. Když ale vyhřezl "pracovní název" pro znovuzaváděné regiony v Česku "vyšší územně samosprávné celky", vypadalo to, že ho vymýšlela celá kumpanie byrokratických sucharů bez imaginace. Nakonec však vznikly libozvučnější "kraje" a roku 2000 se poprvé volbami zaplnila jejich zastupitelstva.

Irsko: Mladí lidé emigrují, země se připravuje na bankrot

14. 11. 2010

Studentka Niamh Buffini pracuje tvrdě.Je v Irsku nejlepší sportovkyní v bojovém umění taekwondo a je v něm dvanáctá nejlepší na světě. Chtěla by Irsku získat olympijskou zlatou medaili.

Ale koncem listopadu bude její budoucnost rozhodnuta silami, které jsou mimo její kontrolu a zřejmě i mimo kontrolu irské vlády. Irsko se blíží bankrotu. Někteří ekonomové argumentují, že už bankrot udělalo.

Buffiniová se brzo dozví, jestli univerzitní školné na její škole, v Technologickém institutut v Tallaghtu, na jihu Dublinu, stouplo natolik, že si už nebude moci dovolit studovat. Její otec je "stavebník na volné noze" - což je v poslední době eufemismem pro nezaměstnanost.

"Můj studijní kruh se v příštím roce zmenší o 50 procent," vysvětluje Buffiniová. "I profesoři se účastnili nedávných studentských protestů, protože v Irsku bude za těchto podmínek brzo jen velmi málo vzdělaných lidí. Moji nejlepší přátelé už odjeli - pracují v hostincích ve Španělsku a v Austrálii.

Jak Britové používají sociálních sítí proti orwellovskému státu

13. 11. 2010

Tisíce občanů zveřejnilo na Twitteru vtip, za který byl účetní Paul Chambers odsouzen k vysoké pokutě.

Britský soud v pátek odmítl odvolání Paula Chamberse, sedmadvacetiletého účetního odborníka, který byl odsouzen k pokutě 1000 liber (cca 30 000 Kč) za to, že na Twitteru zveřejnil vtip.

Měl totiž obavu, že zmešká svůj let do Belfastu. Na Twitter letos v lednu napsal: "Sakra! Letiště Robina Hooda (v Nottinghamu) je uzavřeno. Máte týden a něco na to, abyste ho uvedli v provoz, jinak ho vyhodím do povětří!"

BRITÁNIE:

Policie hledá, kdo hodil ze střechy hasicí přístroj

13. 11. 2010

Policie zatkla třiadvacetiletého studenta z Anglia John Ruskin University v Cambridgi v souvislosti s incidentem, při němž kdosi hodil ze střechy třicetipatrového ústředí britské Konzervativní strany hasicí přístroj. Dopadl těsně vedle na zemi stojících policistů a vysekl z betonového chodníku část povrchu. Policisté strávili dlouhé hodiny analýzou videozáznamů středeční demonstrace. Zatčený student byl posléze propuštěn na kauci. Policie chce viníka obvinit z pokusu o vraždu, avšak podle informací deníku Guardian ze soboty dopoledne hledání osoby, která hodila ze střechy hasicí přístroj, dál pokračuje.

V pátek londýnská Metropolitní policie oznámila, že při středečních studentských demonstracích v Millbanku zatkla 54 osob. 10 z nich je mladších 18 let a většina ostatních jsou studenti ve věku od 18 do 26 let, 33 mužů a 21 žen. Z toho, zdá se vyplývá, že tvrzení médií, že Millbank okupovali profesionální, anarchističtí extremisté, není příliš přesvědčivé.

Britské aktivistické servery zveřejnily právní instrukce pro demonstranty, kteří se obávají, že je odhalí a zatkne policie.

Tisíce studentů po celé Británii už začaly organizovat další masové protesty na 24. listopadu. S organizací protestů pomáhají i univerzitní učitelé.

Britští liberální demokraté ohledně univerzitního školného záměrně lhali voličům před volbami

13. 11. 2010

Liberální demokraté připravovali dva měsíce před všeobecnými volbami tajné plány, že po volbách zruší klíčový předvolební příslib šéfa strany Nicka Clegga, že jeho strana zabrání zvýšení univerzitního školného.

Navzdory tomu před volbami všichni liberálně demokratičtí poslanci a aktivisté demonstrativně a veřejně podepsali tento příslib. Po volbách ho porušili.

Vzkaz iniciativě Vzdělání není zboží

Pozvěte Mádla a Issovou

13. 11. 2010 / Stanislav A. Hošek

Nedivím se vašemu odporu vůči škrtvládě. Podporuji proto vaši iniciativu alespoň takto verbálně. Přeji vašemu pochodu dne 17. listopadu co největší úspěšnost, stejně jako všemu dění studentských akčních dnů, píše Stanislav Hošek.

Jsem již dosti starý penzista nato, bych vás podpořil vlivněji. S ohledem na své dlouhé zkušenosti a aktivní způsob svého života bych si dovolil jen připomenout, že nestojíte proti vládě osamocení, že právě vy mladí byste si to měli velice dobře uvědomit a především podle toho jednat.

Je totiž záhodno v současné době, abyste se připravovali na společné akce s odboráři, kteří poprvé už demonstrovali a abyste také "nebojovali" pouze za své požadavky, ale za všechny vládou postihované, od hendikepovaných, přes penzisty, po osaměle žijící matky atd., především tedy ty, kteří se nikdy nedokáží zorganizovat.

PS: Doufám, že pozvete do čela svého průvodu Mádla a Issovou. To by bylo velice záslužné.

Protesty skupinky anarchistů, nebo národa proti "izolované" vládě 18 milionářů?

12. 11. 2010

Hlavním principem je marketizace celé společnosti. Je to snaha od základů změnit étos britských univerzit. Představa vzdělání jako hodnoty prospěšné celé společnosti má být zrušena a nahrazena tím, že dobré je jen to, co je dobré pro podnikání.

London Review of Books nedávno citovala z Brownovy analýzy o "reformě" univerzit: "Vysoké školy jsou důležité, protože podporují inovace a hospodářskou transformaci. Vysoké školství pomáhá vytvářet hospodářský růst a to přispívá k národní prosperitě." Brownova zpráva projevuje naprostý nezájem o univerzity jako místa vzdělávání. Univerzity jsou prostě považovány za motory hospodářské prosperity a za instituce, které umožní budoucím zaměstnancům dostávat vysoké platy.

Aaron Porter (25) předseda britského Národního svazu studentstva, mluví, obléká se a vystupuje tak, že je zjevné, že chce v britském politickém establishmentu dělat velkou kariéru. Je členem Labouristické strany a jeho strategie není nerealistická: dosavadní vysocí činitelé Labouristické strany zahájili svou kariéru jako funkcionáři ve svazu studentstva, píše v deníku Guardian John Harris.

UKÁZKA Z KNIHY

"Naděje se vzdát neumím": Rozčarování aneb jak to bylo v Listopadu

12. 11. 2010 / Miloš Pick

Miloš Pick: Naděje se vzdát neumím, nakladatelství DOPLNĚK, Brno 2010, 128 stran, ISBN 978-80-7239-248-3

Opožděná zpověď Miloše Picka není jen souhrnem vzpomínek, úvah a výpovědí jednotlivce o jeho vlastním životě, je zprostředkovanou zpovědí celé jedné generace. Je součástí naší kolektivní paměti, součástí našich vzdálenějších i nepříliš dávných dějin.

Jaroslava Milotová

V listopadu 1989 miliony lidí na náměstích svými klíči odzvonily konec normalizačního režimu a vyjádřily svou vůli po svobodě. Většina --- devadesát procent lidí --- ji ale neviděla v návratu ke kapitalismu, jak potom potvrdil průzkum veřejného mínění. Ani po dvaceti letech se tedy nevzdala nadějí Pražského jara.

Další všední dny měly dát odpověď, jak se tyto naděje uskutečňují, včetně ekonomických reforem.

Barmský vojenský režim propustil prodemokratickou aktivistku

13. 11. 2010

Vojenská diktatura v Barmě po nedávných zfalšovaných všeobecných volbách propustila z domácího vězení prodemokratickou aktivistku Aung San Suu Ťi, protože její patnáctiletý trest vypršel. Navzdory tomu, že to vyvolává povrchní, orgasmické jásání ve většině sdělovacích prostředků celého světa, informovaní pozorovatelé varují, že jde ze strany barmského režimu o reklamní tah a že to se skutečnou reformou poměrů v Barmě nemá naprosto nic společného.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za říjen 2010

7. 11. 2010

V řijnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 225 osob celkovou částkou 31 708.45 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.10. 2010 částku 121 491.74 Kč

. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2113,85 euro. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.