O spokojeňoučkém královstvíčku

15. 11. 2010 / Karel Dolejší

I.

Bylo nebylo -- no vlastně, toho roku v Zodpovědné konstituční monarchii postižené neúrodou spíše nebylo. Vedení Strany naprosté rovnosti se těsně po katastrofě ve volbách do Zemského sněmu zkroušeně shromáždilo v pivnici, kde Hlavní kormidelník sedě na vypitém sudu pronesl stručný, leč nezvykle otevřený proslov: "Co budeme dělat, kolegové? Jedna stranická pokladnice prázdná, druhá vysypaná; a kromě našich dlouhodobých partnerů ze Strany naprosté svobody nám ve volbách zabodovali i novotáři, co tvrdí -- ještě aby to tak mysleli vážně! -- že se podívají na zoubek nakládání s daněmi, protože se musí šetřit. Máme jedinou šanci: Pokud výrazně neuspějeme při podzimním obsazování radnic, musíme vyhlásit bankrot." Všichni přítomní vážně pokývali hlavami a rozešli se na svá místa, z nichž začali halasně odsuzovat úsporná opatření Strany naprosté svobody. A takhle to pokračovalo až do obecních voleb.

II.

Bylo nebylo, bylo po volbách -- a úsilí zastánců naprosté rovnosti nezůstalo bez následků. Hlavní vůdce Strany naprosté svobody seděl naproti Hlavnímu kormidelníkovi vítězné Strany naprosté rovnosti a oba na sebe usilovně pomrkávali, jako by trpěli neodstranitelným tikem. "Tak co takhle -- výstavba obecní stáje ve městě X?", pronesl polohlasem Hlavní vůdce. "Určitě," odvětil úlevně Hlavní kormidelník. "Příspěvek na obecního býka ve vsi Y?", pokračoval vůdce. "Naprosto souhlasím," opáčil kormidelník, na jehož tváři se pomalu začínal rýsovat náznak uvolněného úsměvu. "Halapartny pro ponocné v městysu Z?", kul vůdce železo, dokud bylo žhavé. "Bez námitek," odtušil kormidelník. "Šábnem se -- a co za to chcete?" "Ehm, víme oba, jak by bylo nepříjemné, kdyby sedláci k hlavnímu hradu přitáhli s vidlemi. Vypustit páru je jistě třeba, aby si ťulpasové zanadávali, žluč odtekla, odešli pak zase v klidu domů... a zaplatili už bez řečí stáje, býka, i ty halapartny. Ručíte mi za to, že při nepokojích kvůli úsporám zůstane u řečí a nepřeroste nám to přes hlavu," vysvětlil suše Hlavní vůdce. "Domluveno," uzavřel kormidelník -- a plácli si.

III.

Na mimořádném sněmu svolaném kvůli objevení draka v sousedním království Hlavní vůdce přednášel jedno za druhým mimořádná opatření, s jejichž pomocí budou poddaní Zodpovědné konstituční monarchie bráni na hůl. "Královský příspěvek pro matky s dětmi se z důvodu neúrody zrušuje," zaznělo z tribuny. "Fuj! Hanba! Protestuji!", vykřikl na to Hlavní kormidelník sedící hned vedle. "Státní příspěvek pro chronicky churavé se snižuje na polovinu," pokračoval kormidelník. "Protestuji! Hanba! Fuj!", na to kormidelník. "Daň z chleba se zvýší na dvojnásobek," beze známky vzrušení recitoval dále řečník. "Fuj! Protestuji! Hanba! Hanba!! Hanba!!! Hanba!!!! Hanba!!!!!", vypadl kormidelník z role, a zmlkl teprve, když jej vůdce pod stolem pořádně nakopl do holeně.

V závěru schůze, po odhlasování návrhů, šéf opozice šklebící se bolestí už jen stručně oznámil, že jeho strana pro nedodržení procedurálních náležitostí podá formální stížnost ke Královskému soudu.

IV.

Za pár týdnů ještě poddaní z trucu jedenkráte nepřišli do roboty -- leč Strana naprosté svobody měla prostřednictvím svých lidí vše spolehlivě pod kontrolou a předem zajistila, aby protest byl zcela bezzubý. Koneckonců, bylo dávno rozhodnuto, a defenestrovat ctihodné členy sněmu si nikdo ze slušně vychovaných poddaných netroufal. Tak se Zodpovědná konstituční monarchie onoho roku zachovala zodpovědně, jak se od ní čekalo, a Velký vůdce s Velkým kormidelníkem se šábli, jak se předem domluvili.

V.

A jestli ještě neumřeli, žijí tam takto zodpovědně dodnes.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.11. 2010