Zánik Laterny magiky -- další zlikvidované rodinné stříbro, nebo opravdová nutnost?

17. 8. 2009 / Tomáš Koloc

9: května 2009 uplynulo padesát let od založení prvního multimediálního divadla na světě (prvenství má na svém vrubu víc), a to Laterny magiky, jako stálé divadelní scény. Od 30. 6. téhož roku jí Národní divadlo neprodloužilo smlouvu na pronájem Nové scény, v níž Laterna magika sídlí. Od 1.1. 2010 ji pak Ministerstvo kultury ČR jako samostatný subjekt ruší. Tichý způsob jejího zániku není v historii první (a nejspíš ani poslední), a přesně odpovídá duchu, v němž si s Laternou magikou už vyřizovali účty mnozí mocní minulého půlstoletí.

Nová scéna ND nebyla stavěna výhradně pro Laternu

17. 8. 2009

Chtěl bych jen stručně reagovat na článek o Laterně magice. Není totiž pravda, že by budova Nové scény byla stavěna výhradně pro Laternu. Jednalo se tenkrát skutečně o "novou scénu Národního divadla", která svou kapacitou umožňovala Národnímu divadlu inscenaci komornějších kusů. Ze začátku se tam mj. provozovala i komorní opera. Ukázalo se však, že prostor je akusticky nešťastně vyřešen, a tak byla budova dlouhodobě pronajata Laterné magice, píše Marko Ivanović, dirigent ND.

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE

Rozvrat veřejných financí v ČR a možná řešení

17. 8. 2009 / Ilona Švihlíková

„V důsledku ekonomické recese došlo k významné změně fiskálního cíle. Ten nyní spočívá v udržení deficitu státního rozpočtu maximálně ve výši 166 mld. Kč v roce 2010, 164 mld. Kč v roce 2011 a 158 mld. Kč v roce 2012. Tomu odpovídá i plánované snížení střednědobých výdajových rámců v letech 2010 a 2011 a jejich nastavení pro rok 2012. Takto definovaná fiskální politika znamená pro rok 2010 zhoršení deficitu vládního sektoru na 5,1 % HDP a následné mírné zlepšování deficitu až na 4,3 % HDP v roce 2012.“

Zdroj: Fiskální výhled ČR, květen 2009, Ministerstvo financí ČR

Přestože ekonomičtí experti odborů již dlouho upozorňovali na to, že reforma veřejných financí vlády M. Topolánka povede k závažným výpadkům příjmů, byli v odborné debatě upozaděni. V současné době se opět (byť je před volbami) rozbíhá debata o neudržitelném stavu českých veřejných financí, který byl patrný latentně již delší dobu, ovšem vynikající hospodářské výsledky především let 2005-2007, kdy se česká ekonomika ocitla na svém vrcholu, tyto problémy přikryly.

Kterak iDnes bezostyšně opisuje a kterak necituje zdroje

17. 8. 2009

ŠOK│ Říká se, že není nic staršího, jak včerejší noviny. To platilo kdysi. V době RSS, alertnews a online zpravodajství světových agentur lze mít i tři dny staré zprávy a vydávat je za horkou novinku. Tomu se říká v Česku mainstream. Bez udání původního zdroje, bez udání autora, bez udání zdroje kde se autor inspiroval. Proč ne? Kdo by se za ty prachy namáhal, že, když jde celkem beztrestně vykrádat kolegy, kteří pracně vyhledávají a překládají článek, který ovšem kterýsi anglicky píšící novinář napsal na základě "jednozdrojových" podkladů z tiskové zprávy lobbistické organizace...

Budeme muset objevit znovu i kolo?

17. 8. 2009 / Štěpán Kotrba

reakce na příspěvek čtenáře Jiřího Kotnova "V ČR se experiment s veřejnoprávními médii nezdařil"

Fascinují mne lidé, kteří, ač nevědí nic, mají jasný, jiskřivě jednoznačný názor - na cokoliv. A kdo se dívá na televizi, ví zcela jistě, jak ji řídit a jak má - podle něj - vypadat . Názor čtenáře BL, jinak také autora deníku Haló noviny Jiřího Kotnova od postoje bývalé televizní radní za ODS Jany Dědečkové, šéfredaktorky serveru "Klausových sirotků" Virtually, neodlišuje prakticky nic. Odpor k tomu, co nechápeme a čemu nerozumíme, je přirozenou součástí jakékoliv víry. Katolicismus vymítal ďábla neznáma i s jeho vyznavači. Ohněm i mečem. Přesto dnes nepochybujeme o tom, že Giordano Bruno měl pravdu více než jeho kati. Na Facebooku jsem si včera večer přečetl větu, která mne zaujala: "Ideály včerejška - boží stát, demokracie, beztřídní společnost, ... dnes s konečnou platností nahrazuje daleko skromnější ideál: ideál přežití na této zemi."

Abychom přežili i bez ideálů, nemusíme mít ani Národní divadlo, ani Národní muzeum. Kultura a její instituce nejsou nezbytné pro pouhé přežití. Nemusíme platit ani média veřejné služby. Kultura ani nezávislost není nezbytná, chceme-li žít jako primitivové či stačí-li nám jen přežít a ne žít.

V ČR se experiment s veřejnoprávními médii nezdařil

17. 8. 2009

Teze o nezastupitelnosti veřejnoprávních médií hlásaná v polistopadovém období všemi parlamentními stranami a také vlivnou skupinou příznivců tzv. nepolitické politiky, se před osmnácti lety opírala o doporučení Evropského parlamentu číslo 1147 (1991) "O parlamentní odpovědnosti za demokratickou reformu vysílání".

V reálném životě se experiment s veřejnoprávními sdělovacími prostředky nezdařil. Stal se jednou z největších mystifikací veřejnosti, podobně jako propagace kuponové privatizace. Je to zákonité neboť ve státě, kde politické strany mohou beztrestně obchodovat s mandáty zákonodárců, nelze předpokládat, že se tzv. veřejnoprávní mediální sféra nestane předmětem lobby a tržních praktik. Česká televize a Český rozhlas jsou ve skutečnosti soukromé podniky financované z veřejných zdrojů, míní čtenář Jiří Kotnov.

Obama opouští plán na socializované zdravotnictví

17. 8. 2009

Prezident Barack Obama je ochoten vzdát se plánu na vládou řízené zdravotnictví a nahradit ho systémem družstevních pojišťoven. Bylo to oznámeno v neděli jako důsledek tlaku Republikánů. Změna nabízí šanci kompromisu s Republikány, která zřejmě rozzuří Obamovy levicové stoupence, ale mohla by vést v této věci k úspěchu, který Obama silně potřebuje.

Německé volební nejistoty

17. 8. 2009 / Štěpán Steiger

Do voleb zbývá ve Spolkové republice sotva šest týdnů -- konají se 28. září. Průzkum veřejného mínění, provedený počátkem srpna agenturou Forsa, ukazuje pro sociální demokraty nejhorší letošní výsledek: dostali by pouhých 20% hlasů. Ocitají se tak v bodu, který dosahovali před rokem, krátce před odsunutím svého tehdejšího předsedy Kurta Becka. K tomuto výsledku výrazně přispěla aféra sociálnědemokratické ministryně zdravotnictví Ully Schmidtové: nechala si k soukromému pobytu ve Španělsku dopravit služební vůz, který tam pak byl ukraden. (V Česku fakt, že ministerský předseda při návratu ze zahraniční "služební" cesty použil vládní letadlo k návštěvě přátel v Alpách apod., vyzněl velice rychle do ztracena.)

Jozef Ftorek: Public relations jako ovlivňování mínění - Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat

Public relations nikoliv pro MIPSy

17. 8. 2009 / Irena Ryšánková

Jozef Ftorek: Public relations jako ovlivňování mínění - Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat, 2. rozšířené vydání. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 9788024726786

Public relations jako ovlivňování mínění, je kniha, která vychází v druhém vydání. To samo o sobě ukazuje, že čtenářům k něčemu je. Nezabývá se oborem public relations jako podnikovým marketingem či vztahy s veřejností. Jak prodat jogurt tedy poradí jen okrajově – na příkladech velmi odtažitých. Public relations je v autorově pojetí aktivní a řízený proces ovlivňování veřejného mínění. MIPS je zkratka označující mladého idiota plného síly. Manažera, který si myslí, že ví vše a podle toho se chová. Český ekvivalent anglického yuppie - young upwardly-mobile professional. Nejnověji se mladí ctižádostiví podnikatelé zapojují též jako youth understanding politics. Autorem knihy je mediální profesionál se schopností nahlédnout oboru pod pokličku. I té politice...

Absolvent policejní akademie, masové komunikace na FSV UK a mediální teorie na NYU Jozef Ftorek se sice dotýká témat, které čekáme od každé „pořádné“ příručky PR – tedy například jak vypadá tisková zpráva a jak ji sepsat. Nicméně se vymyká záplavám plácání o ničem, k němuž se autoři instantních příruček na ovládání světa pro manažery často uchylují, když o oboru nevědí nic. Možná proto, že autor sám má za sebou rozsáhlou vlastní zkušenost...

Octopus vulgaris.

Solidarita otřesných

17. 8. 2009 / Karel Dolejší

V bestselleru Josepha Stiglitze Globalization and its discontents (London, Penguin Books 2002) lze kupodivu nalézt i několik odstavců o České republice. Jádro tvoří sedmá kapitola věnovaná sporu "šoková versus gradualistická reforma", kde Stiglitz poukazuje na výsledky čínských ekonomických reforem a "šoková" ČR mu přitom slouží jako negativ: Klausův "velký skok vpřed" dal vzniknout skupině zločinců v bílých límečcích (white-collar criminals), kteří sice vynikají ve schopnosti obírat naivní spoluobčany, nevytvořili však žádný rozumný základ dalšího zdravého vývoje ekonomiky. Tolik Stiglitz.

Rozdělení majetků během kritizované "rychlé" privatizace poté nezrevidovala ani halasně vytrubovaná Zemanova "Akce čisté ruce" - a tak majetky horečně vzniklé v dobách, kdy politikové nedokázali poznat špinavé peníze, vytvořily lehce-topně-olejové podhoubí, z nějž časem vyrašila mafiánská politika s pravolevou tváří. Prezidentovy halasné nářky nad tím, že politika prorostla lobbyingem, jsou v této souvislosti vrcholným pokrytectvím - vždyť jde jen o zralý plod toho, co on sám na počátku 90. let pomáhal zakládat. Nezávislé kandidátky a nové strany usilující o reformu zasmrádajících poměrů jsou z principu nezávislé především na penězích spočívajících "v těch správných rukou", které za scénou hýbou českou politikou, a v případě skutečného úspěchu se nová politická uskupení stávají rutinním cílem náhončích nabízejících přízeň vlivných hospodářských subjektů - a možná i něco více...

Britská vláda označí sedm milionů občanů za zločince

17. 8. 2009

Sedm milionů lidí by se mohlo stát terčem trestního stíhání podle plánů britské vlády pro boj proti internetovému pirátství, který má být zahájen na podzim. Protizákonné stahování hudby a filmů z internetu, na němž se podílí každý dvanáctý britský občan, má vést k vážnému omezení uživatelova přístupu na internet a k pokutě až 50 000 liber (1,5 milionu Kč).

Důchodci se mají hůř než dříve

17. 8. 2009

tisková zpráva Rady seniorů České republiky

Rada seniorů ČR důrazně odmítá tvrzení předsedy ODS Mirka Topolánka, že „čeští důchodci se mají nejlépe od roku 1989 a že jejich životní úroveň za vlád ODS se nebývale zvýšila“. Podle mezinárodních standardů je životní úroveň, respektive sociální postavení starobních důchodců, měřeno tzv. obecným náhradovým poměrem, tj. relací průměrné penze k průměrné mzdě (k hrubé nebo čisté). V roce 1989 činil náhradový poměr průměrné penze k průměrné hrubé mzdě 50,4 %, tedy penze byly na poloviční úrovni mezd. Nejvyšší úroveň sociálního postavení českých seniorů pak byla v roce 1991, kdy relace průměrné penze k průměrné hrubé mzdě činila 55,3 %. Od tohoto roku sociální postavení českých seniorů v určitých cyklických výkyvech permanentně klesá, a to až na úroveň 39,8 % v roce 2008. Sociální postavení českých seniorů se tedy za posledních 20 let zhoršilo o třetinu.

Brutální pravda o americkém zdravotnictví

15. 8. 2009

Dostavili se po tisících, stáli frontu celou noc na pásku na ruce, která jim umožňovala vstup do podivného paralelního vesmíru, kde je lékařská péče zadarmo a je základním právem a nikoliv drahým luxusem. Někteří tito Američané sem šli pěšky celé kilometry, jen aby si nechali změřit tlak. Někteří spali v autě v naději, že se jim podaří nechat si vyšetřit oči nebo udělat mamogram, jiní přivedli své děti na očkování, které by jim jednou mohlo zachránit život.

V týdnu, kdy se američtí Republikáni vysmívali britskému státnímu zdravotnictví jako "zlovolnému a orwellovskému", byly tyto neuvěřitelné scény v městě Inglewood v Kalifornii jasným připomenutím, proč se prezident Obama snaží zreformovat systém amerického zdravotnictví, napsal v sobotu britský deník Independent.

MILAN KUNDERA:

Glorifikace autorského gesta

17. 8. 2009 / Jakub Češka

V následujícím příspěvku bych rád načrtl jistou jednotící linii v rozmanitém díle Milana Kundery. Pro názornost bych použil metaforu kruhu či kruhového pohybu: Pomyslný počátek můžeme hledat v lyrickém gestu, v antropomorfních metaforách, které zlidšťují nelidský svět; dále se můžeme přesunout k distanci vůči tomuto gestu, odkud vede cesta ke glorifikaci vyprávění: vyprávění je v tomto ohledu výsostný, ničím neohrožený post.

Jsem pro Hnutí za překlenovací vládu

17. 8. 2009 / Jaromír Máša

Mezi tolika různými více či méně fundovanými, více či méně vychtěnými a -- nemohu se zbavit toho podezření -- objednanými předvolebními průzkumy jakoby se v nich něco ztratilo v propadlišti.

Průzkumy zkoumají kdejakou stranu ("malá i ta velká strana, říká, že má o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že maj' hlas ze Štěchovic"). Je mi líto, ale o poměru lidí k současné vládnoucí vládě ani slovo, to jako by byli jacísi mezilidé.

Operace Anvil

HISTORIE

15. srpna 1944: francouzsko-americká invaze do jižní Francie

17. 8. 2009 / Karel Košťál

„Druhý Den D“, zoufale očekávaný odbojem ve francouzských a italských Alpách, konečně přišel 15. srpna 1944. Operace Anvil začíná ve 4 hodiny ráno, v den výročí Napoleonova narození. Po dlouhých tahanicích s Churchillem se konečně podařilo spojencům odvolat téměř půl miliónu mužů z absurdního italského bojiště, a vylodit je na jihu Francie, kde německá obrana byla mnohem slabší než v Normandii a v Itálii.

Vakcína proti prasečí chřipce: Pozor na Guillain-Barrův syndrom

17. 8. 2009

Lékaři mají dávat bedlivý pozor, zda aplikace vakcíny proti prasečí chřipce, která bude v Británii k dispozici od říjnba, nezpůsobí vzrůst výskytu smrtelného Guillain-Barrova syndromu.

Guillain-Barrův syndrom napadá nervový systém a může způsobit ochromení a smrt. Je spojován s infekcemi chřipky, ale také s předchozí vakcínou proti prasečí chřipce, s níž byl její výskyt spojen v řadě případů v Americe v sedmdesátých letech.

ČPS: Čeká nás návrat cenzury? Blokování internetu od O2

17. 8. 2009

Tisková zpráva České pirátské strany

Od loňského června společnost Vodafone filtruje přístup na Internet z mobilních telefonů svých klientů. Nedávno s filtrováním začala i společnost Telefónica O2. Filtrování probíhá na základě seznamu dodaného britskou neziskovou organizací Internet Watch Foundation. Nejde o volitelnou službu pro zákazníky, ale trvalé opatření platné pro všechny bez výjimky.

Česká pirátská strana je znepokojena tímto postupem a považuje ho za porušení práva na svobodný přístup k informacím zaručený Ústavou. Údajně jde o filtrování nelegálního obsahu. V demokratické společnosti ale o tom, co je nelegální, rozhoduje jen a pouze nezávislý soud. Ne soukromé společnosti nebo zahraniční neziskové organizace.

ASAT

Do roku 2030 se vesmír změní v prostor pro válku

17. 8. 2009

LVI│ Velitel ruského letectva generálplukovník Aleksandr Zelin minulý týden řekl, že v roce 2030 budou mít některé země, především USA, vesmírné zbraně schopné zasáhnout cíle v Rusku a že ruské ozbrojené síly musejí být schopny takový útok odrazit. Vojenský analytik z agentury RIA Novosti Ilja Kramnik však tato tvrzení zpochybňuje.

Vzbouřenci plánují v Británii volební povstání

17. 8. 2009

Martin Bell, bývalý válečný reportér BBC v Bosně (byl postřelen při živém vysílání) a Terry Waite, bývalý velvyslanec anglikánského arcibiskupa, který byl léta vězněn na Blízkém východě jako rukojmí, plánují "vzbouřenecké akce" pro nadcházející britské všeobecné volby. Chtějí zorganizovat síť nezávislých kandidátů, kteří by kandidovali ve volebních okrscích, kde mají poslaneckou funkci osoby, zdiskreditované zneužíváním diet v Dolní sněmovně. Informace o tom, jak kteří poslanci hrubě zneužívali systém vyplácení diet, na jaře systematicky zveřejňoval deník Daily Telegraph.

Martin Bell byl čtyři roky nezávislým poslancem poté, co kandidoval r. 1997 proti konzervativnímu poslanci Neilu Hamiltonovi, který přijímal úplatky za interpelace v parlamentu. Podle něho je recept na úspěch ve všeobecných volbách (ve většinovém systému) v okrscích, kde kandidují zkorumpovaní poslanci, relativně jednoduchý. Je třeba splnit tři podmínky: Musíte mít známého kandidáta (nemusí to být televizní celebrita, stačí známý místní lékař či radní), dobrá kauza a zranitelný protikandidát.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vysoký nárůst úmrtí na infekce ze špíny v britských nemocnicích

17. 8. 2009

Za posledních pět let zemřelo v Anglii a ve Walesu více než 30 000 pacientů poté, co onemocněli nemocničními infekcemi na MRSA (methycillin-resistant staphyloccocus aureus) a Clostridium difficile. Vyplývá to z britských oficiálních statistik.

Opoziční politikové kritizují vládu, že dovolila "děsivý počet mrtvých" v důsledku své pomalé reakce na rostoucí míru infekcí v britských nemocnicích.

Infekce se poprvé rozšířily do britských nemocnic za vlády Margaret Thatcherové, avšak pak bylo dovoleno, aby situace "eskalovala a vymkla se z rukou," uvedl Norman Lamb, liberálně demokratický mluvčí pro zdravotnické otázky. Vlády usilovaly o snížení čekacích lhůt na operace a o zefektivnění nemocnic, a nesoustředily se přitom na vynucování nutných hygienických norem, dodal.

Odborníci na nemocniční infekce opakovaně varují, že počet úmrtí na ně je zřejmě ve skutečnosti ještě daleko vyšší, protože lékaři neradi uvádějí na úmrtních listech, že pacient zemřel v důsledku špíny v nemocnici, tak si vymýšlejí falešné příčiny smrti.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Zrušte maturity, doporučuje labouristický guru pro školství

17. 8. 2009

Peter Hyman, odborník na školství, který byl téměř deset letčlenem úzké skupiny poradců Tonyho Blaira a pak se stal učitelem, konstatuje, že život "na frontě" ho přesvědčil, že vládní školská strategie je nesprávná.

Hyman poukazuje na to, že zkoušky jsou koncipovány tak, že se děti neučí myslet. Jeho kritika přichází ve chvíli, kdy vyplynulo z průzkumu šéfů firem, že jsou silně znepokojeni úrovní absolventů vycházejících z dnešních britských škol. Každý pátý podnikatel charakterizoval kvalitu vzdělávání v britských školách jako slabou nebo velmi slabou, polovina z nich ji označila za "průměrnou".

Jak se vyznat v hospodářské krizi?

17. 8. 2009 / Adam Votruba

Chcete rozumět hospodářské krizi? Snadná rada: Poslouchejte jen jednoho ekonoma. Každý ekonom je vám schopen dát jednoduché a srozumitelné vysvětlení, ale již druhý ekonom vám může říci přesný opak. Proto je lepší se tomu druhému již vyhnout. Jste-li jednodušší povahy, nečtěte ani můj článek, neboť já už jsem těch ekonomů slyšel vícero.

Jak si u EasyJetu spletli Bristol

17. 8. 2009 / Jan Turnovský

Mým domovem se po dvě minulá léta (po pěti letech, která jsem strávil v různých destinacích převážně mezi Anglií a Walesem) stal anglický Bristol.

Nejznámější ikonou anglického Bristolu je bezesporu visutý most, navržený geniálním architektem Isambardem Brunelem. Klene se nedaleko prehistorického hradiště nad kaňonem vyhloubeným řekou Avon, pyšnící se druhým největším přílivem na světě (ano, tady u moře řeky podléhají přílivu...). Pokud se vám nad mostem v srpnu podaří vyfotografovat přehlídku závratného množství a tvarů horkovzdušných balonů startujících z nedalekého Ashtonského parku, málokdo vám doma uvěří, že jsou pravé a vy nejste pouze průměrnými uživateli Photoshopu.

Kde jsou ti mediální mágové?

17. 8. 2009 / Irena Ryšánková

Budou volby. Kdyby to náhodou nikdo nevěděl, tak na to brzo přijde. Přišel opět ten čas krásných usmívajících se rodin, touhy politiků setkat se s voliči a konat pro ně dobro. Dobro... Slyšíte to, voliči? DOBRO ! Bohužel, nápadnost takto nárazové lásky k lidu je více, než patrná, zejména pokud se k nám donese informace, že před prázdninami mediální poradci Jiřího Paroubka odmítli rozhovor do novin, zatímco nyní po něm touží. Volby se holt blíží. Mediální poradci, to je to klíčové předvolební sousloví.

Brasília.

O Brazílii, Češích tamtéž, São Paulu, panu Štreitovi a vůbec, neboli Všade je Morava

16. 8. 2009 / Josef Mikovec

Protože někoho nezištně napadlo zprivatizovat letiště v Brasílii, hlavním městě Brazílie, konala se tam stávka a demonstrace zaměstnanců. Jak bývá téměř zvykem, nejde-li o počin revoluční, tak s píšťalkami, houkačkami, trubkami, maskami a transparenty s výstižnými a inteligentními nápisy. Protože stávkujícím nešlo o ně samotné, ale o věc, tak bez vulgarity, samolibosti a házení vajec, které patří do odlišného kulturního pásma. Namodralou domněnku, že privatizace by mohla vést ke zlepšení a zlevnění služeb přenechme prostověřícím budulínkům, neoliberálním svazákům a profesionálním dohazovačům. Povede k opaku. Skoro bych se vsadil, že vím, kdo asi bude kupec v případě prohry Brazilců a proč, ale neřeknu.

Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná, třetí utržená

15. 8. 2009 / Karel Dolejší

Zatímco čerstvé zprávy potvrzují předchozí pozorování ohledně bídného stavu americké spotřebitelské poptávky, blogger píšící pod pseudonymem Fabius Maximus si na okraji sporu o reformu amerického zdravotnictví všímá březnové zprávy dozorčích orgánů systémů Social Security a Medicare, které poskytují veřejné sociální a zdravotní pojištění. Bilance zdravotního pojištění je v mínusu již od roku 2004, zatímco sociální pojištění, jež se dosud tak tak drží nad hladinou, podle prognóz spadne do červených čísel v roce 2016. Demografie je neúprosná: Silná generace poválečného babyboomu odchází z produktivního života, veřejné sociální služby začínají být neufinancovatelné. Oba průběžně financované systémy pojištění měly po celé dekády příjmů nadbytek, vláda je však bezstarostně utrácela a teď není kde brát. Češi, nepřipomíná vám to něco?

Fabius Maximus je přesvědčen, že insolvence americké republiky si vynutí buď radikální reformu, nebo změnu režimu. Nevěří, že by výpadky v existujících systémech pojištění bylo možno nahradit zvýšením daní; v tom má patrně pravdu, protože ti, kdo by mohli rozpočty obou insolventních systémů vyrovnat, dělají všechno pro to, aby se podobným povinnostem vyhnuli. Na straně bohatších chybí vůle udržet to, co dvě generace obyčejných Američanů považovaly za naprostou samozřejmost a co bylo základem sociálního smíru. V této situaci zbývá jediné: Sociální benefity bude nutno přizpůsobit možnostem veřejné kasy a v politicky velice riskantním procesu přizpůsobování se pokusit najít nový základ sociálního konsensu.

Čelní britští konzervativci mají styky s americkými ultrapravicovámi kritiky britského zdravotnictví

"Labouristé zahájili hysterickou kampaň na podporu Obamovy reformy"

14. 8. 2009

Nile Gardiner, ředitel Střediska Margaret Thatcherové pro svobodu v Heritage Foundation ve Washingtonu, která těsně spolupracuje s organizací Atlantic Bridge, uvedl: "Labouristická vláda v Británii zahájila hysterickou kampaň, jejímž cílem je podpořit Obamovu zdravotnickou reformu. Je to naprosto nevhodný zásah do domácí americké politiky pod rouškou obrany britského státního zdravotnictví. Bude to kontraproduktivní, protože jakákoliv zmínka o britském státním zdravotnictví v televizi vyvolává u většiny Američanů hrůzu. Atlantic Bridge je vysoce respektovaná organizace věnovaná podpoře zvláštního přátelského vztahu mezi Británií a USA."

Vlivní poslanci z vedení Konzervativní strany mají těsné styky s americkými Republikány, kteří útočí na britské státní zdravotnictví, zjistil britský konzervativní deník Daily Telegraph.

POZDVIŽENÍ V BRITÁNII:

Politici hájí britské státní zdravotnictví

14. 8. 2009

◄ David Cameron hájí britské státní zdravotnictví v pátek v britském rozhlase a v televizi těmito slovy:

"Včera jsem řekl jasně, že nesouhlasím s Davidem Hannanem a Konzervativní strana stojí stoprocentně za britským státním zdravotnictvím, je stranou britského státního zdravotnictví, my to zdravotnictví podporujeme, budeme ho rozšiřovat, ochraňujeme jeho rozpočet, za konzervativní vlády dostane britské státní zdravotnictví více peněz. Je naším cílem č. 1 ho zlepšovat. Jistě si vzpomínáte, že před několika stranickými sjezdy jsem řekl, že se politika naší strany dá shrnout do tří písmen NHS - National Health Service - britské státní zdravotnictví. Dneska je to stejně tak pravda, jako to bylo pravda tehdy.

David Hannan má některé dost výstřední názory na různé věci. V politických stranách jsou vždycky někteří lidé, kteří se nedrží stranické linie. V některých otázkách. Nikdo by neměl být na pochybách, že pro Konzervativní stranu je britské státní zdravotnictví naší prioritou číslo jedna. Budeme do něho investovat, budeme ho dál rozšiřovat. Je to opravdu důležitá, nesmírně významná, celonárodní instituce. Faktem je, že v této zemi můžete jít do nemocnice, můžete jít k obvodnímu lékaři, a oni se vás neptají, kolik peněz máte v bance, ani kdo jste, jestli jste muž nebo žena, nebo jestli žijete ve městě či na venkově. Je to jedna z našich velkých celonárodních institucí. Chceme ji rozšiřovat a zlepšovat.

No, myslím si, že každá země si musí zvolit svou vlastní cestu. Svůj vlastní zdravotnický systém. My jsme své rozhodnutí udělali. Máme tady v Británii státní zdravotnictví, které je zadarmo pro všechny, bez ohledu na jejich majetek. Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. Pro nás to funguje dobře. Musíme to samozřejmě zlepšovat, naše zdravotnické výsledky, co se týče uzdravování, naše výsledky při léčení rakoviny a srdečních chorob nejsou dost dobré, musíme dělat víc. Ale máme podle mého názoru správný systém a ten si ponecháme a budeme ho dále rozvíjet. "

Po řadě útoků na britské státní zdravotnictví ze strany amerických Republikánů se v pátek šéf britské konzervativní strany David Cameron důrazně postavil na jeho obranu.

Bývalý britský vicepremiér hájí státní zdravotnictví

14. 8. 2009

◄ Bývalý britský místopředseda vlády John Prescott hájí britské státní zdravotnictví na YouTube v projevu pro americké občany. Řekl:

"Dobrý den. Já se jmenuju John Prescott. Za Tonyho Blaira jsem byl deset let náměstkem ministerského předsedy. Před několika týdny jsem byl v Americe a naslouchal jsem s velkým zájmem kontroverzní debatě, která se teď v Americe odehrává. Avšak teď jsem byl zděšen, že britský poslanec, Daniel Hannan, vám zkreslil, o co jde ve věci státního zdravotnictví tady v Británii. Byl jsem tím neuvěřitelně překvapen.

Je to kontroverzní otázka, ale musím říci, sedím tady na terase Dolní sněmovny v této nádherné Dolní sněmovně, kde se konala tahle debata o zdravotnictví před více než šedesáti lety. Byla to politická, sociální a morální otázka. Mělo by se poskytovat zdravotnictví všem, anebo by se to mělo nechat trhu a mělo by se za léčení platit?

Winston Churchill byl bolševik

14. 8. 2009

Hádejte, kdo pomohl zavést státní zdravotnictví v Británii? Absolutní symbol konzervatismu Winston Churchill - a byl na to hrdý, píše na stránkách www.salon.com Joe Conason.

Jak vzniklo britské státní zdravotnictví

14. 8. 2009

Jak vzniklo před více než šedesáti lety britské státní zdravotnictví. Podívejte se na úryvek z vynikajícího dokumentárního seriálu televize BBC od Andrewa Marra Modern Britain - o historii Briánie ve dvacátém století.

Atleeho vláda byla schopna realizovat svůj dlouhodobě trvalý úspěch - jednu věc, kvůli níž na ni vzpomínáme dodnes. Britské státní zdravotnictví.

"5. července zahajuje činnost britské státní zdravotnictví. Zvolte si svého lékaře teď!"

Dnes si často stěžujeme na stav britských státních nemocnic, ale před vznikem NHS existovala neúplná síť zdravotní infrastruktury, soukromých, charitativních, dobrovolných a komunálních nemocnic.

Když už berete lidem chleba, nechte jim alespoň hry

14. 8. 2009 / Miloslav Štěrba

Za minulého režimu se vládní komunistická strana rozrostla do nebývalých rozměrů a počet členů dosahoval jeden a půl milionu. Čili téměř každá rodina měla nějakého svého komunistu, mohla se s ním ztotožnit nebo naopak. U nedělního oběda tak bylo postaráno o další výživnou porci. Rovněž v každé hospodské sešlosti se vyskytl nějaký straník, což tato zařízení obohatilo o další rozměr: mezi karban a kulečník se vetřely politické vtipy a komentáře, pikantní tím, že potrefení byli přítomni.

V dnešní hospodě už na straníka nenarazíte.

Rozvod manželství politiky a moci v Evropské unii

14. 8. 2009 / Ladislav Žák

„Ozaj, odtial to tak vyzerá“, zní známá pointa starého dobrého vtipu na téma, že když se jdete podívat do místnosti oknem zvenčí, může to v ní vypadat úplně jinak, než když jste byli uvnitř. Bylo to první, co mne napadlo, když jsem obdržel téma tohoto příspěvku. Dovolím si ještě jeden citát. Když zněly před časem komentáře po utkání Česka a Slovenska na MS v hokeji, tak jeden z komentářů ze slovenské strany zněl asi takto: „No, čo,... Česi majú body, my máme euro a stabilnú vládu.“ Nejsem s to určit, do jaké míry se jednalo o ironii a do jaké míry šlo o vyjádření určitého hlubšího postoje.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2009

10. 8. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V červenci 2009 přispělo celkem 200 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 35 570.28 Kč, příjem z reklamy byl 4285 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31. 7. 2009 částku 20 612.62 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a