Eric Hobsbawm: Volby demonstrovaly úpadek evropské sociální demokracie

9. 6. 2009

KD│Nejnápadnějším rysem těchto voleb není hrozba ze strany krajní pravice, i když je zde jasný posun do prava a středopravicové vlády pravděpodobně poskytnou krajní pravici více ústupků. To oč ve skutečnosti jde je krize levice, odpověděl historik Eric Hobsbawm v anketě Guardianu věnované zvolení dvou zástupců krajně pravicové Britské národní strany (BNP) do Evropského parlamentu.

Už se to kdysi stalo ve 30. letech, kdy výsledným efektem Velké deprese bylo posílení pravice a zrušení levice - parlamentní klub Labouristické strany se v roce 1931 ztenčil na 50 členů. Levice se pak zase vzpamatovala, ale tentokrát nejsem optimistou. Sociálně demokratické strany v celé Evropě upadají. Tento úpadek není tak dramatický jako u komunistů o generaci dříve, ale stejně je výrazný. Evropská levice závisela na dělnické třídě, která ve své staré formě již neexistuje, a aby se vzpamatovala, potřebovala by novou voličskou základnu. A to může být těžké.

Levice je všude v problémech: Labouristická strana v Británii, francouzští socialisté, italští demokraté. Španělští socialisté, jedna z mála levicových stran, která v nedávných letech sílila, také zaznamenala skluz. SPD v Německu nedopadla tak zle jak se čekalo, ale ztratila kolem 20% a ztráty nejsou vyváženy hlasy pro novou stranu Die Linke. Byli jsme svědky demoralizace francouzské levice a určité desintegrace levice v Německu. Sociální demokraté budou potřebovat novou vizi, stejně jako nové voliče.

Celý článek v angličtině: ZDE

Třetí vlna nacionalismu?

9. 6. 2009

Nepokojů se už neúčastní ti, kdo prohráli - jsou to lidé, kteří až dosud patřili k vítězům. Právě ti nyní hledají obětní beránky.

KD│V zemích, jež prošly zkušeností změny režimu, může hospodářské krize zrodit třetí vlnu nacionalismu. Střední třídy mohou čelit existenční hrozbě. Lidé, kteří dosud patřili k vítězům, začnou ztrácet. Modernizátoři ženoucí zemi směrem k Evropě, lidé zaměstnaní v odvětví vyspělých technologií a ti, kdo si vzali půjčky ve švýcarských francích - ti všichni mohou přijít o práci, úspory a síť kontaktů, napsal politolog Laszlo Lengyel na serveru Hvgonline.

Střední a východní Evropa po roce 1989 zažila sérii reforem, které ve svém souhrnu znamenaly skutečnou revoluci. Ideály národní nezávislosti a suverenity šly ruku v ruce s reformami, jež vedly k demokracii, Evropě a westernizaci. Avšak v letech 1990 a 1991 začaly také nacionalistické revoluce, které zvěstovaly změnu režimu; jejich protagonisté požadovali oddělení etnických skupin od států a opatření proti menšinám. To byl případ pogromu v Targu Mures a rapidně se rozpadající Jugoslávie, byl to čas sametového rozvodu Československa, nemluvě o ideologii mezinárodního spiknutí Maďara Istvána Csurky. Tato první vlna nacionalismu byla zaměřena proti Rusům, Němcům, Židům, národnostním menšinám, Evropě, Americe a západnímu světu. Živila ji historicky daná zranění a hněv smíšené s novou averzí vůči privatizaci a liberalizaci. Existoval strach z toho, že západní životní standard nebyl dosažen, že vznikla nezaměstnanost, vysoká inflace a ztráta bezpečí.

Nepřeceňujme evropské volby -- ani jiné tanečky obdobného druhu!

9. 6. 2009 / Petr Kužvart

Samozřejmě, že se stydím za své pražské spoluobčany a sousedy, kteří tak houfně volili stranu politické korupce a vydírání, stranu tunelářů a prosazovatelů darebáckých, protilidových neoliberálních reforem! Ale pokud se nad tím pestrým rejem zamyslíme, tak vlastně o nic podstatného nejde. Volí se 22 postav z víc jak sedmisetčlenného zastupitelského sboru, který je jednak daleko, jednak v evropské integraci hraje daleko nejspíš roli takového hodně nákladného politického křoví. Reálnou moc a skutečné rozhodování má v rukou byrokracie seskupená kolem Rady a především kolem Komise ES.

"Hlavně nám dejte se vším pokoj!"

9. 6. 2009 / Luděk Toman

Volby do Evropského parlamentu ukázaly stále velmi solidní kondici strany tunelářů z 90. let. Ta informace, úplně stejně jako v době před nějakými deseti, patnácti lety, kdy strana modrých ptáků se nacházela na svém zenitu, se podobá mrazivému šípu, který zasahuje iluze o českém voličstvu na nejcitlivějším místě.

Protože: Jak je možné změnit zkorumpovanou politickou třídu České republiky, když český volič, podoben kačátku cupitajícímu za svou mámou-kačenou, spořádaně pochoduje za těmi vůbec nejzkorumpovanějšími?

Martin Bursík: Odstupuji z vedení Strany zelených

9. 6. 2009

Sent: Tuesday, June 09, 2009 00:00

Subject: [SZ] rezignace na fci předsedy strany / pracuji dále pro stranu

Milí zelení,

dnes jsem na jednání PSZ rezignoval na fci předsedy strany tak, jak jsem avizoval v dopise dnes po poledni. Předsednictvo vzalo moji rezignaci na vědomí a pověřilo vedením strany 1. místopředsedu Ondřeje Lišku. Vnímejte prosím mě rozhodnutí tak, že tímto převzetím odpovědnosti za výsledek v eurovolbách chci pomoci straně projít změnou, která, věřím, povede k šanci na úspěch v předčasných parlamentních volbách. Nezávisle na výsledku voleb bych ještě jednou chtěl poděkovat všem lídrům z první pětky kandidátky, kteří pracovali beze zbytku obětavě a nezištně pro úspěch SZ, který se však nedostavil. Děkuji i dalším kandidátům a všem dobrovolníkům, kteří se do kampaně zapojili.

Bude Evropský parlament shromážděním excentriků?

9. 6. 2009 / Jan Čulík

Stále se snižující účast občanů na volbách do Evropského parlamentu spolu se systémem poměrného zastoupení zřejmě zajistí postupnou proměnu eurosněmovny v komoru výstředníků, zhrzenců a extremistů. Při minimální účasti na volbách se totiž do Evropského parlamentu dostane kdekdo. A čím podivnější bude jeho složení, tím menší bude jeho autorita a tím méně bude hlasovat občanů ve volbách do Evropského parlamentu - je to začarovaný kruh. Možná, že tak dojde za čas suchou cestou k likvidaci Evropské unie.

Piratpartiet v Evropském parlamentu

Členská základna švédské Pirátské strany je druhá největší v zemi

9. 6. 2009

Švédská Pirátská strana (Piratpartiet) dosáhla skvělého úspěchu ve volbách a míří do Bruselu. Zisk 7,1% hlasů při 41,3% voličské účasti pro naše severské kolegy znamená jeden silný europoslanecký mandát. Na Švédsko připadá 18 poslaneckých křesel. Tímto výsledkem PP pokořila řadu zavedených hráčů na švédské politické scéně a dala ostatním politickým stranám najevo, že poslouchat lobbyistické tlaky nahrávacích společností a ochranných svazů je může připravit o podporu voličů.

Hodný táta Míra, zlý strejda Jíra

9. 6. 2009 / Marie Haisová

Jsem četla na volebním billboardu u portrétu šéfů našich největších stran a usmála se. K volbám nás přišlo 28 %, na normálních zasedáních a jednáních by to byl neusnášení schopný, nebo usnášení neschopný počet. Jako třeba na schůzi společenství vlastníků obyvatel domu, kterého jsem se zúčastnila pár dní před volbami. Čekalo se na každou dušičku, až jsme se dočkali kýženého počtu a jednání mohlo začít.

Dobré výsledky voleb (Fundovaná úvaha)

9. 6. 2009 / Wenzel Lischka

Po volbách nastala radostná a spokojená atmosféra. Voliči, vítězové i poražení mohou být v podstatě zcela spokojení, protože demokracie jednoznačně vítězí. V jedné straně se dokonce uvolnila postel předsedy.

Spokojení jsou i nevoliči, kterých bylo 72 %, protože k volbám chodí jen nespokojení lidé. Alespoň tak to bylo jednou řečeno z nejvyšších míst. Není to úžasný úspěch, že je u nás pouze 28% nespokojených občanů? A to, prosím, přestože zuří světová krize!

Helsinský výbor amerického Kongresu bude jednat o zvyšujícím se násilí proti Romům

9. 6. 2009

Protiromské násilí se prohlubuje, což bylo dramaticky ilustrováno hroznou vraždou otce a jeho pětiletého syna v Maďarsku v únoru a hozením zápalné láhve, po kterém dvouleté dítě v České republice utrpělo popáleniny na 80% svého těla. Podobné násilí v minulosti vedlo ke zvýšené vlně žadatelů o azyl v Severní Americe.

Výbor si vyslechne 4 experty pracující v oblasti romských lidských práv, kteří budou diskutovat o tom, jak současná špatná ekonomická situace, spolu se zvýšeným násilím proti Romům, mohou vyvolat podobné efekty i v tomto roce, o možné mezietnické nestabilitě a o problémech s ukončením marginalizace největší evropské menšiny.

Vystoupí následující mluvčí:

Katalin Barsony (Maďarsko), Socioložka, režisérka a projektová vedoucí Budapešťské organizace Romedia Foundation

Stanislav Daniel (Slovensko), Výzkumný poradce, European Roma Rights Center

Isabela Mihalache (Rumunsko), Senior Program Manager, Open Society Institute (OSI)

Andrzej Mirga, Poradce pro romské otázky, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights

Martin Šimáček: Přínos "romské" agentury se ukáže až koncem roku

9. 6. 2009 / Pavel Pečínka

Marka Podlahu vystřídal před časem ve funkci ředitele Agentury pro sociální začleňování v romských komunitách Martin Šimáček. Vystudoval žurnalistiku na Karlově univerzitě, osm let působil v organizaci Člověk v tísni.

Vyhrál jste konkurs, čím jste chtěl zaujmout výběrovou komisí?

Představil jsem vizi praktické spolupráce na městské úrovni, kterou jsem v uplynulých třech letech uplatňoval v Kladně, Libčicích nad Vltavou a Neratovicích. Opírá se o základní předpoklad, že bez spolupráce všech skupin, které ovlivňují integraci sociálně vyloučených lidí, je tento proces nemožný. Se školami, úřady práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, policií, neziskovkami a s vedením měst jsme uskutečňovali projekty zaměřené na rozvoj vyloučených lokalit, vzdělávání, sociálních služeb, kariérového poradenství, návratu na trh práce, na prevenci kriminality a další. Stejný přístup musíme uplatňovat také v rámci agentury.

Nabízel jsem však také intenzivní spolupráci s resorty, které mají klíčový dopad na systémy sociálních služeb, péče o dítě, vzdělávání a bezpečnosti. Udělám všechno pro to, aby agentura byla respektovaným orgánem pro spolupráci v postupu proti sociálnímu vyloučení i na úrovni odborníků z dotčených ministerstev.

V případě vily Tugendhat se o žádný podvod nejedná

9. 6. 2009

Reakce na článek Jana Sapáka Bude vila Tugendhat navždy spojena s podvodem?

Článek je obsáhlý a propracovaný a nemám prostor (ani chuť) jej systematicky vyvracet. Žabomyší spory se vlekou již řadu let a my žijeme dalšími zakázkami - na rozdíl od pana Sapáka, kterého živí Komora architektů jako člena představenstva a má nekonečně času. Ale výběrovým způsobem jej vyvrátím rád a snad tím dostatečně zpochybním tuto osobu jako důvěryhodnou, napsal spoluautor kritizovaného projektu sdružení Omnia Ing. Marek Tichý.

Projekt rekonstrukce vily dokončen není, Omnia nemá zkušenosti s rekonstrukcí modernistických objektů

9. 6. 2009

Reakce Jana Sapáka na článek Marka Tichého V případě vily Tugendhat se o žádný podvod nejedná
1. Sapák uvádí, že projekt je jen z 85% hotový. Není to pravda, projekt byl ještě PŘED pravomocným rozsudkem z 22. 11. 2006 (pro nás překvapivým a nesprávným) zcela dokončen, což dokládá předávací protokol.

Projekt, v daném případě je to také plnění smlouvy, hotov nebyl a není. Chybí všechny dozory, což je (ale pozor), také projektování. Je to závěrečná část projektu, je to aktivní část, při které se upravují či doplňují některé části projektu. Je to asi něco jako střih u filmu. Představuje nejméně 2 roky práce a finanční plnění ve výši 1.190.000,- Kč. Projekt prostě hotov není. Smlouva splněna není. Protože všechny normativy považují nepochybně autorský dozor za součást projektu. Rozsudek je platný okamžikem vyhlášení. Kdo chce být poslušen práva, ten podle něj jedná. Hra na právní moc je jen oddalování a chytračení. Ještě v den vyhlášení rozsudku poskytl předseda senátu rozhovor televizi, což ještě téhož dne věděli všichni, jež to zajímalo. Vedle toho byli všichni, kterých se to týkalo, informováni druhý den písemně. Prováděcí část projektu byla v tu chvíli sotva rozpracována.

Mohu předložit smlouvu, podmínky soutěže i předávací protokoly.

The process which turned Milan Kundera into an informer

8. 6. 2009 / Jakub Češka

This essay is written within the tradition of French structuralism. It has been inspired by the work of Roland Barthes, who more than fifty years began the semiotic analysis of modern myths.

I am going to discuss a mythology which is almost exactly like those that Barthes analysed. I think this is perhaps the only framework for the "scandal", which has been created around Milan Kundera by the Czech newsmagazine Respekt. Roland Barthes (Mythologies , 2004) shows convincingly how persuasive is the labelling which turns the natural into something artificial and which gives the artificial an irresistible polish of "being natural", "self-evident" and hence "inevitable".

This basic characteristic can be applied equally to the denunciatory texts in which their authors construct a narrative on the basis of a single ambiguous clue of doubtful authenticity as to the way in which the material is laid out in the Respekt newsmagazine. The cover features a frowning caricature of the author, over which a headline is superimposed "Milan Kundera's denunciation".

The Czech original of this article is HERE.

Petr Třešňák, Adam Hradilek, "Milan Kundera's denunciation", Respekt magazine HERE

Voliči potrestali Paroubka

8. 6. 2009 / Štěpán Kotrba

Flagrantní prohra ČSSD vůči ODS není jen součást "evropského trendu", kdy zvítězila pravice nad levicí. Ani to není "neprohra", i když si ČSSD nejvíc polepšila... Slovenský premiér Fico ukazuje, že levicovou politiku lze dělat úspěšně. Že lze hájit národní ideje a vůči Evropské unii nestát v předklonu. Že lze nestát v předklonu ani před USA, ani před různými velkopodnikateli. Že lze reprezentovat názory občanů. Marketing ČSSD však vsadil na národně sociální ideje živnostenské strany v kombinaci s elitářským eurohujerstvím a tesilovým designem svého předsedy. Paroubek se díky svým mediálním poradcům stal ztělesněním role z filmu Bye, bye, Lenin.

Soupeřící politická předvolební shromáždění zablokovala v Teheránu provoz

9. 6. 2009

Íránská předvolební kampaň dosáhla bodu varu. Mir Hossein Mousavi, umírněný kandidát na prezidenta, který kandiduje proti ortodoxnímu Mahmoudu Ahmadinežádovi, zorganizoval v Teheránu obrovské shromáždění svých stoupenců. Znamená to, že páteční volby v Íránu budou zřejmě dramatické.

Stoupenci Mousaviho vytvořili lidský řetěz, který procházel po celé délce 25 kilometrů bulváru Valiasr, hlavní ulice probíhající Teheránem ze severu na jih.

Channel Four zveřejní zadarmo 10 000 svých pořadů na internetu

9. 6. 2009

Televize Channel Four se stane první britskou televizní stanicí, která zadarmo zveřejní 10 000 svých odvysílaných pořadů a seriálů na webu. Budou divákům přístupné, aniž by si je museli kupovat na DVD. Od července zpřístupní Channel Four na svých stránkách 4000 hodin svých pořadů - asi 10 000 titulů.

Podmínky přežití

8. 6. 2009 / Karel Dolejší

Jan Kubalčík navrhuje, aby aktuální problematika nelegální migrace do středomořských zemí byla řešena kombinací "represe a prevence". Pod represí rozumí "podstatné zpřísnění ostrahy vnějších hranic". Pan Kubalčík je profesí matematik, na "měkké" hodnoty evidentně příliš nevěří, tedy počítejme: Podle CIA World Factbook měří řecké pobřeží 13 676 kilometrů, italské 7 600 kilometrů, kyperské 648 kilometrů; to je dohromady bratru 22 000 kilometrů, značně členitých, aniž jsme ještě započítali Španělsko, jižní Francii, Sardinii, Chorvatsko, Slovinsko, Černou Horu nebo Albánii, na jejichž pobřeží mohou nelegální migranti plující na lodích rovněž přistávat. (Pro srovnání: Celková délka hranice ČR je necelých 2 300 kilometrů.) Zde samozřejmě vyvstává otázka, zda je vůbec technicky možné takto rozsáhlé pobřeží účinně hlídat; a pokud by to technicky možné bylo, zda náklady na něco tak monstrózního nebudou přinejmenším srovnatelné s provozními náklady uprchlických táborů pro několik milionů lidí. Pokud bychom se však přece jen rozhodli Evropu opět obehnat ostatým drátem, připravme se na to, že uprchlíci mohou použít ocelové nůžky, případně i razantnější prostředky. Museli bychom brzy za dráty vykopat zákop a do něj usadit vojáky. Ale to už bychom se dost přiblížili hrůzným vizím editora UPI Martina Sieffa. Podle něj by Evropané měli důkladně studovat irácko-íránskou válku, protože brzy budou v pozici zakopaných iráckých vojáků, na něž se valí jedna lidská vlna za druhou...

Potřebujeme objevit oheň nebo vymyslet kolo II.

8. 6. 2009

KD│ Dokončení rozhovoru s prognostikem Gerardem Celentem

Freeman: Myslíte si, že by v důsledku finančních problémů středomořských zemí a nových členských zemí na východě mohly padnout Evropská unie a euro?

Celente: Ano, to si myslíme. Předpověděli jsme to ještě předtím, než bylo euro zavedeno. Všechno, co k tomu potřebujete, je nacionalistický populista v jedné členské zemi, který si myslí, že krizi dokáže zvládnout pouze vystoupením z EU - a potom se Unie rozpadne. Vždyť Berlusconi už něco takového naznačoval, hrozil odstoupením od Schengenské smlouvy kvůli počtům přistěhovalců.

Masová migrace je velikým problémem. Západní země jsou zaplavovány lidmi, kteří touží po lepším životě nebo chtějí utéci před bídou. Zde nám nepomůže žádný altruismus, kdo to má všechno platit? Kde vzít pro cizince ubytování, potraviny a práci, když sa sotva dokážeme postarat o vlastní obyvatele?

OPOŽDĚNÁ ANTROPOLOGOVA RECENZE V AKTUÁLNÍM KONTEXTU

Inteligence, rasy a "tabu" v sociálních vědách

8. 6. 2009 / Vladimír Blažek

Před časem vyšla kniha Tabu ve společenských vědách, ve které se její autor Petr Bakalář snaží mimo jiné ukázat, že vědecké myšlení v naší společnosti je „ohroženo“ tabuizací témat z důvodu jakési posttotalitní loajality vědecké komunity, omezující svobodu projevu. Vlastní téma knihy (a podobně dalších téhož autora, především již názvem příznačné Psychologie Romů) je však jiné. Jednou z hlavních myšlenkových linií je zde existence rozdílů mezi rasami a vzhledem k profesní orientaci se týká zvláště inteligence. Autor mne přesvědčil, že je svými názory biologickým deterministou i přes své humanitně zaměřené vzdělání. Navíc bych si dovolil ho kvalifikovat jako velmi ortodoxního biologického deterministu. Nalepování etiket ale není vůbec podstatné.

Výraz "králíkárna" lidé Václavu Havlovi jen tak neodpustí

8. 6. 2009 / Jan Sova

Na můj příspěvek "Sny o panelových králíkárnách" přišlo několik desítek odpovědí. Prakticky všichní "svědci" se shodovali v tom, co jsem si myslel (snad jsem to někde zaslechl), ale nemohl nijak dosvědčit: s označením "králíkárny" přišel bývalý prezident Václav Havel, když těsně po revoluci navštívil Jižní Město. Byl o jeho výsměchu obludným králíkárnám prý poměrně dlouhý televizní šot v hlavních zprávách ČT1.

Nezapomněl Václav Žák na "ŽÁČKY"?

8. 6. 2009 / Miloslav Štěrba

Končící působení Václava Žáka v čele Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se odráží v jeho zvýšených mediálních vystoupeních. Předseda RRTV se dokonce osobně zapojuje do diskuzních programů. Naposledy jsme ho mohli slyšet na ČRo 6, v pořadu moderovaném Radko Kubičkem o volbách do Evropského parlamentu v neděli 7. června. Jakoby už nemohl strpět nehoráznosti šířené v pořadech tohoto typu. Od politiků, ale i od diskutujících, jejichž nesmyslné výroky zůstávaly bez odezvy ze strany moderátorů.

Z pošty:

Bude Digizdat fungovat?

8. 6. 2009 / Jaroslav Čejka

Vážení přátelé,

zhruba před týdnem jsem Vás informoval o zahájení zkušebního provozu internetového nakladatelství a čítárny Digizdat. Od 1. června byly na adrese www.digizdat.cz ke stažení čtyři digiknížky od Jana Cimického, Václava Duška a Michala Fiebera, od 6. 6. jsou k dispozici další tři - Kniha lidských přání Michala Černíka, Jízlivosti Michaela Lorence a Praštěné sonety Jiřího Žáčka.

V pondělí 8. 6., jen několik hodin po oznámení volebních výsledků rozšíří nabídku román o volbách do EP - ale nejen o nich - z pera Jeronýma Dubského. Jedná se o satirickou "ságu" rozvětvené české rodiny, která v uplynulých třiceti letech prožívala normalizaci, privatizaci, recesi a depresi :-)

Tím se však přiblížím k první kritické hranici.

Češi a delegování

8. 6. 2009 / Michal Petřík

Po několika měsících se lze snad již s dostatečným odstupen ohlédnout za naší letošní reflexí 40. výročí sebeupálení Jana Palacha. Kam se česká společnost za tu dobu posunula?

Vlastenecké dějiny dle ruského Pramini

8. 6. 2009 / Karel Dolejší

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.

Борис Пастернак: Гамлет

Minulý týden se vyskytla zvláštní sekvence událostí. Začnu od konce: V sobotu proběhla na Krakovském předměstí Varšavy slavnostní vernisáž výstavy, jíž Spolková republika Německo dvacet let po sjednocení děkuje sousedním zemím. Tiskový atašé ambasády při té příležitosti vyzvedl význam Polska, které jako vůbec první z bývalých sovětských satelitů souhlasilo s pádem Berlínské zdi. Výstava, jež se týden předtím v Praze obešla bez větší pozornosti, měla bohatý doprovodný program končící dnešním převozem expozice do Gdańska.

Ještě pár dní předtím však došlo k jiné, dosti zvláštní události rovněž související s Polskem a Německem - a to v Moskvě. Na stránce ministerstva obrany byla zveřejněna studie Sergeje Kovaljova tvrdící, že Polsko vyvolalo II. světovou válku. Podle autora, který se tváří, jako by dodatkové protokoly paktu Molotov-Ribbentrop nikdy neexistovaly, to byla právě polská neústupnost vůči "dosti uměřeným" německým územním požadavkům, jež prý způsobila celosvětový ozbrojený konflikt. Co na tom, že německé požadavky ve skutečnosti následovaly teprve po sovětsko-německé dohodě ohledně dělení Polska a byly zcela zřetelně zaměřeny na vyvolání konfliktu - takže i kdyby je Polsko nakrásně splnilo, brzy by následovala další ultimáta s cílem vyprodukovat casus belli. Kovaljov, který šéfuje severozápadní sekci oddělení ministerstva obrany pro historický výzkum, publikoval svůj výtvor v oddílu resortních webových stránek nazvaném Historie: Proti lžím a falzifikacím. Není tedy divu, že studie, která kromě pochopitelného protestu Varšavy vyvolala i nepříznivé přijetí v ruských mimovládních kruzích (list Vremja novostěj napsal, že článek Rusko poškozuje, a předseda sdružení Memorial Arsenij Roginskyj jej označil za manipulativní a znechucující), je spojováno s nedávnými výroky prezidenta Dmitrije Medveděva kritizujícími "falšování dějin", které opět úzce souvisejí s vrchnostensky již schváleným úsilím bojovat proti "falšování dějin", o němž hovoří nedávno schválená Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020. (Britské listy přinesly překlad dokumentu ve dvou částech, 15. a 22. května.) Varšavě bylo sděleno, že vyjádření významného zaměstnance ministerstva obrany "v žádném ohledu" nevyjadřuje pozici Ruské federace, a text byl tiše stažen z webu. Nepříjemné otázky nicméně už zůstaly viset ve vzduchu.

DOKUMENT: programové prohlášení vlády Jana Fischera

7. 6. 2009

Přinášíme programové prohlášení sedmnáctičlenného úřednického kabinetu Jana Fischera, které předložil 7. 6. 2009 Poslanecké sněmovně ke schválení. Diskuze začala v 14:00, důvěru vláda dostala v 18:22. Z přítomných pro ni hlasovaly kluby ODS, ČSSD, SZ, část poslanců KDU-ČSL a někteří nezařazení poslanci. Poslanci KSČM a část poslanců KDU-ČSL se zdrželi. Poslanec Melčák byl proti návrhu - jako jediný....

Rozprava poslanců k programovému prohlášení - důvěra vládě ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za duben 2009

4. 5. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V dubnu 2009 přispělo celkem 185 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 40 935.43 Kč. Příjem z reklamy byl 4 000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 4. 2009 částku 27 264.36 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a