V případě vily Tugendhat se o žádný podvod nejedná

9. 6. 2009

Reakce na článek Jana Sapáka Bude vila Tugendhat navždy spojena s podvodem?

Článek je obsáhlý a propracovaný a nemám prostor (ani chuť) jej systematicky vyvracet. Žabomyší spory se vlekou již řadu let a my žijeme dalšími zakázkami - na rozdíl od pana Sapáka, kterého živí Komora architektů jako člena představenstva a má nekonečně času. Ale výběrovým způsobem jej vyvrátím rád a snad tím dostatečně zpochybním tuto osobu jako důvěryhodnou, napsal spoluautor kritizovaného projektu sdružení Omnia Ing. Marek Tichý.

Tedy například:

1. Sapák uvádí, že projekt je jen z 85%  hotový. Není to pravda, projekt byl ještě PŘED pravomocným rozsudkem z 22. 11. 2006 (pro nás překvapivým a nesprávným) zcela dokončen, což dokládá předávací protokol.

2. S. uvádí, že Omnia byla neznámou firmou. Tento subjekt ale ještě před soutěží úspěšně dokončil např. projekt obnovy a restaurování vělké části zámku v Kroměříži (památka Unesco), projekt obnovy pláště zámku v Lednici (památka Unesco) a projekt restaurování pláště   Národního divadla v Praze - o takových prestižních památkových zakázkách si mohl a může druhořadý provinční architekt Sapák nechat pouze zdát.

3. S. uvádí na mnoha místech, že byl užit podvod, nás označuje za podvodníky. Neustále s tím operuje jako s faktem, nijak to však nedokládá. Naopak na základě trestního oznámení, které sám inicioval, byla věc přešetřena protikorupční policií a bylo shledáno, že nic podvodu nenapovídá. Na vysvětlenou - to, co neustále vydává za nezákonnost a silný důvod k vyloučení je: že v naší nabídce byla v jedné formalitě - doložení autorizace architekta, použit jeden z možných způsobů zajištění  - zaměstnaneckou smlouvou s autorizovaným architektem. Byla doložena jeho autorizace. Sapák a jím ovlivněný krajský soud nakonec naznal, že se musí smluvní vztah uzavírat trochu jiným způsobem..... To je celé. Pro informaci - pan Sapák a jeho nabídka nebyla ze soutěže vyloučena, přestože se pokusil podvádět s cenou a uvedl jiné DPH! Soud ke svému právnímu (velmi spornému) názoru dospěl po mnoha letech ve chvíli, kdy již dokumentace byla ze 100% hotova - tak jaký podvod??? Snad bezvýznamná formální chyba. Ostatně město soutěž zrušilo, právě proto, že se ukázala být (zpětně) formálně chybná.

4. To hlavní (vady kvality, velmi nebezpečný zásah do základů...) - nesmysl - účelově zneužitá odborná diskuze mezi námi a památkáři. Je to takto: Původní renomovaný statik, pracující pro Omnii obdržel od zadavatele závazné vstupní podklady, které určovaly stav podloží jako katastrofální. Na základě toho provedl výpočty dle závazných norem. Proto navrhl hloubkové zajištění základů - 8 cm silými mikropilotami zcela pod zemí, které by se pouze přišroubovaly ke starým betonovým patkám. Nezávislá komise poté konstatovala, že závěry vstupních podkladů, které Omnia nezajišťovala jsou nesprávné a řešení může být předimenzováno.. Proto na vlastní náklady Omnia pořídila druhou variantu, minimalistickou. Obě varianty jsou nejspíš správné, památková péče však upřednostnila sice rizikovější, ale  zcela neinvazivní variantu. Pan Sapák se na tom nijak pozitivně nepodílel a vše proběhlo úplně běžným postupem. Žádnou vadu kvality dosud na projwektu nikdo nenalezl, německá sekce DOCOMOMO jej naopak při prezentaci chválila. Na konferenci Materiality byly diskutovány pouze možnosti jiného nového využití vily (a to jde mimo projektanta). Nikdo kvalitu nezpochybňoval, pochopitelně kromě p. Sapáka.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.6. 2009