5. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2002
V nové knize The Fall of Berlin 1945 (Pád Berlína 1945) (Viking, 490 str., 29.95 dolarů) líčí britský historik Antony Beevor dramatické týdny ukončení druhé světové války jako "příběh plný krveprolévání, hrdinství a zbabělství, loajality a zrady, který byl už mnohokrát vyprávěn z vojenského a politického hlediska, z pohledu Velkých Dějin." Jenže nová kniha Antony Beevora obsahuje kromě tradičního líčení těchto událostí i něco podstatně nového. Jak na to poukázal recenzent deníku Washington Post, autor silně využívá dobových interview, deníků a dosud nepublikovaných osobních svědectví. Popisuje hrůzné násilí, spáchané v Berlíně na civilistech. Jeho pachateli byla převážně, nikoliv však výlučně, Rudá armáda. Hlavním námětem knihy The Fall of Berlin 1945 je sexuální násilí.
5. 6. 2002
Média mají v poslední době čím dál horší pověst. Řečeno s nadsázkou mají špatný mediální obraz. Novináři jsou považováni za manipulátory a strůjce špatné nálady. Jejich vliv na společnost se hodnotí jako destruktivní. Částečně je to logické a souvisí to s rolí, kterou média běžně v demokracii hrají. Ale špatné mínění o médiích vyplývá do značné míry také z jejich nepochopení. Proč to tak je? - Toto je přednáška Miloše Čermáka, reportéra týdeníku Reflex, vypracovaná pro Salon kritického myšlení, který se konal ve dnech 24.-26.5. v Litoměřicích na téma "Média jako překážka v komunikaci". (Přispěvek Jana Čulíka, přednesený na této konferenci, jsme zveřejnili zde.)
5. 6. 2002
Dvě skutečnosti jsou jasné ohledně globalizace. První z nich je to, že je globalizace zdrojem příležitostí, i když obsahuje i rizika. Druhou je, že žádné množství protestů nezpůsobí, že by globalizace skončila.

Společnost potřebuje lépe pochopit, jak zvládnout tato rizika. Jinými slovy, jakých konkrétních akcí bude zapotřebí, začnou-li mizet venkovské zvyky v jednotlivých zemích (globalizace šíří po světě kosmopolitní způsob života), a jak zabránit, aby vznikla společnost, v níž budou všichni vypadat, jednat a myslet stejně.

5. 6. 2002

Opakovaně se tady snažíme vysvětlit, že novinář či společenský nebo politický komentátor, či občanský aktivista, který si chce zachovat dobrou pověst či integritu, se nepohrne do politiky a nebude vyjadřovat podporu tomu či onomu politickému hnutí, nebo dokonce chtít dělat stranickopolitickou kariéru. Je to na české politické scéně velký problém: intelektuálové či pseudointelektuálové vidí, že před nimi stojí lákavá politická aréna a domnívají se, že do politiky prostě musí jít: kdyby se nedali do politické pranice, něco by jim uniklo.

3. 6. 2002

Na místech, určených pro reklamu, se v BL formou výměny objevují nejen některé skutečně nechutné, polopornografické odkazy, avšak v současnosti také - naprosto v rozporu s politikou Britských listů - předvolební reklamy některých politických stran. Po odchodu Tomáše Peciny z Britských listů nemáme dosud plně zmapovány všechny technické aspekty redakčního systému a systému výměnné reklamy; za publikaci nepřijatelných, primitivních či urážlivých reklam a za celkově nízkou úroveň reklam ve výměném systému billboard.cz se čtenářům omlouváme. Učiníme co nejrychleji kroky k tomu, aby byly nepřijatelné reklamy z časopisu odstraněny.

5. 6. 2002

Včerejší pořad Bez imunity odhalil v plné nahotě bídu české politické zálohy. Pokud se po něm někteří adepti parlamentních křesel budou nazývat blekotové, nemůže to být chápáno jako urážka. Když se k tomu přidruží dokonce i neznalost názvu vlastní strany, je to nepochopitelné, jeho hledání v poznámkách pak tristní. Proklamovanou "jednotu a pevný postoj" neparlamentních stran silně zpochybňuje i apatická reakce na Šulovu výzvu, aby na protest proti nedostatku prostoru v médiích opustili hlediště.

Je pravda, že Šula příležitost dostal a využil jí (ostatní ještě ne) a mluvčí Pravého bloku později nesolidaritu elegantně (a plynule) vysvětlil, nicméně výzvy k činům od nečinných občany těžko přesvědčí.

Moderátoru Pokornému tentokrát dlužno přiznat, že se trochu kultivoval, alespoň v tom smyslu, že respektoval přání některých tazatelů neoslovovat zástupce parlamentních stran. Ti se ostatně také vyznamenali, v předvolební nervozitě se hašteřili jako slepice na dvorku. Jeden kritizoval a poučoval druhého, nejčilejší v tom byl asi Martin Říman, který umravňoval i auditorium. Švédský sociální model však neznal nikdo. To ovšem v minulosti nikomu z nich nebránilo v poučování občanů o ideálních cestách důchodové reformy (a ostatně o nejsprávnějších cestách kamkoli).

5. 6. 2002
Vychází najevo stále větší množství materiálu ohledně toho, co CIA předem věděla (anebo údajně věděla) o hrozbě od organizace al Qaeda před 11. září 2001, píše Martin D. Brown. Zdaleka se nezdá, že by bývalo šlo o spiknutí, zdá se však (pokud všem těmto informací, které nyní vyplývají na veřejnost, je možno věřit) , že docházelo k absolutnímu fiasku mnohokrát ve všech etapách vyhodnocování informací zpravodajských agentur. Selhala na celé čáře FBI i CIA. Americký týdeník Newsweek nedávno publikoval článek o tom, že CIA neinformovala FBI o přítomnosti dvou agentů organizace al Qaeda ve Spojených státech. New York Times otiskl článek od jednoho arabského experta, který kritizuje FBI za její zcela neefektivní přístup FBI při získávání jazykových odborníků.
Pavel Macháček
5. 6. 2002

"Stačí konfrontovat byť i jen tisícinu zločinů, spáchaných Němci proti nám s poválečnými událostmi v ČSR. Jde o dvě naprosto nesrovnatelné doby. I proto je nutno odsoudit celý ten sudetoněmecký cirkus, už půl století uměle vytvářený proti nám ze špatného svědomí a z trvalé víry, že Němci mají jakési přirozené právo na expanzi a na nadvládu nad českým národem."

To tvrdí autor kontroverzní knihy, kterou vydalo v papírové podobě nakladatelství Aventinum. Autor, historik a učitel, iniciátor "Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí" se pokusil o zmapování politicky výbušného tématu. Kniha je odpovědí na sudetoněmeckou publikaci "Sudetští Němci - etnická čistka - vyhnání", která byla na přelomu roku 2000-2001 vydána v češtině a distribuována vydavatelem zdarma školám, zvláště ve Slezsku a na Moravě. Macháčkova publikace není "hlasem chladného rozumu", autor nepopírá svou zaujatost, nepopírá ani své obavy z hrozeb sudetských Němců vůči České republice. Hlavním problémem je koncept kolektivní viny: těžko obviňovat z nacistických zločinů celý německý národ, stejně jako je obtížné obviňovat ze zločinů, po ukončení druhé světové války spáchaných na Němcích v Československu, český národ. Podivné je také černobílé, zastaralé vidění "oni a my". Sporná je také představa, že se německý národ snaží "ovládnout středoevropský prostor". Macháčkova kniha je - kontroverzním - protipólem snah "prosudetských" autorů, jejichž názory jsou plná současná "německá" média, vycházející v ČR v českém jazyce. Některé tyto autory nazývá Macháček "stipendisty" mnichovských univerzitních kruhů...

Kniha Pavla Macháčka "Cesta Čechů a Němců k dnešku" byla veřejnosti představena ve středu 5. června v 17:00 v pražském kině Blaník. Úvodní slovo přednesl profesor Jaroslav Valenta z Historického ústavu Akademie věd. Jaroslav Valenta se specializuje na moderní historii a historii odboje.

Knihu "Cesta Čechů a Němců k dnešku" vydávají Britské listy se souhlasem autora bezplatně na internetu ve formátu HTML (jako samotatnou část BL, která není součástí BL e-mailem) a PDF (11 MB). Současně s tím vám před stavujeme - prozatím v protoypové, statické verzi - rozšíření redakčního systému o KNIHOVNU. V ní bychom chtěli publikovat původní texty či překlady, které svým rozsahem či strukturou vylučují možnost zveřejnění v redakčním systému jako článek.

5. 6. 2002
Jedným z predvolebných "antimečiarovských" propagandistických argumentov terajšej vládnej koalície, bola kritika podľa nich zjavne politicky účelového zakladania vysokých škôl v regiónoch, s nedostatočným odborným i logistickým zázemím. Po prevzatí moci sa však ku reforme nenašla politická odvaha. Jedným z dôsledkov je aj momentálna aféra, kedy 39 platiacich študentov práva v Banskej Bystrici skončilo neakreditovaný bakalársky odbor a rektor im odmieta podpísať diplomy. Pri zrode škandálu priamo stáli dnešní vysokí politickí činitelia. Žiaľ škandál veľa naznačuje aj o mladej slovenskej "intelektuálnej elite".
5. 6. 2002
V posledních době muselo být náměstí v Orlové na Karvinsku už několikrát uzavřeno kvůli nebezpečí výbuchu metanu, který se hromadí ve starých opuštěných šachtách. Orlovská hrozba je o to vážnější, že se zde plyn objevil v uzavřeném prostoru, v kanalizaci, kde by při náhodném výbuchu napáchal nedozírné škody a ohrozil lidi. Takové nebezpečí nevyloučilo ani květnové jednání představitelů orlovské radnice se zástupci ministerstva životního prostředí a Důlního průzkumu a bezpečnosti Paskov.
5. 6. 2002

zněl výkřik jednoho anonymního čtenáře na adresu Britských listů. Týkal se tzv. Bilderberské skupiny, neformální mezinárodní organizace nejvlivnějších podnikatelů a politiků.

O Bilderberské skupině jsme ovšem v BL psali už dávno, přesně řečeno v březnu 2001, viz zde.

3. 6. 2002
Zajímavá diskuse proběhla koncem týdne v pořadu rozhlasové stanice BBC Radio Four "Feedback". Posluchači si stěžovali, že novináři z BBC nyní často také tisknou své články v britském denním tisku, který není tak nestranný jako tato veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice. Do jaké míry je to přípustné? Poškozuje novinářovu integritu, je-li v tom, co píše, poznat, které politické straně fandí? Citujeme k tomu z rozhovoru s šéfem zpravodajství BBC.

Přiřazujeme k tomu "vyznání" Alexandra Mitrofanova z deníku Právo, který se řídí úplně jinými principy než novináři z BBC. Člověk má samozřejmě právo podpořit jakou politickou stranu chce, pokud je však náhodou novinář, jeho čtenáři či posluchači jistě usoudí, zda je nestranným analytikem, který projevuje svůj profesionální úsudek, anebo propagandistou pro určitou kauzu... A to, zda jde o médium veřejné služby či o médium komerční je irelevantní. Na novináře s integritou platí tatáž měřítka tam i tam. Nebo snad to, že je nějaké médium v soukromém vlastnictví, dává novináři právo čtenáře manipulovat a veřejnost mu to snad odpustí? (JČ)

4. 6. 2002
Občas píší čtenáři, že "chtějí vědět", jak je to "doopravdy", jak se žije ve Velké Británii. Tak toto je soubor zajímavých, z nejnovější doby sebraných informací. Jenže ve skutečnosti, máme pocit, se čtenáři o život lidí jinde nezajímají - v titulku článku musí být slovo "Praha" nebo "Klaus". :) - Při příležitosti padesátého výročí příchodu královny Alžběty II. na anglický trůn se známý komentátor Neal Ascherson zamyslel v týdeníku Observer nad dnešním stavem Británie. V současnosti se těší Britové bezprecedentní prosperitě. Proč však mají stále ještě pocity nejistoty a úzkosti?
4. 6. 2002
České školství je zastaralé, jeho produktem je stádo, namísto samostatně kriticky uvažujících občanů. České školství špatně připravuje mladou generaci pro moderní svět práce. Nedávno se při maturitní zkoušce zkoušející studenta ptal, kolik stránek má určitá kniha! Před nedávnem jsem se účastnil jedné hodiny literatury. Učitelka tam zpaměti vykládala, v kterém roce ta či ona kniha vyšla. Jak je asi důležitá informace kdy přesně spatřila nějaká kniha světlo světa? Jistě, je důležité tu knihu umístit v čase, aby byl jasný kontext, kdy byla napsána - avšak učení "literatury" jako telefonní seznam jmen a dat? To je jen pochybné, vzdálené vyučování "o literární historii" - není to ani literární historie samotná.
4. 6. 2002
Ano, stává se to, že komerční sdělovací prostředky před volbami podpoří určitou politickou stranu či kandidáta. Děje se to v Británii i ve Spojených státech, ovšem spíše v těch sdělovacích prostředcích, které nemají pověst silné integrity. Skutečné nezávislá média, která chtějí, aby si jich veřejnost vážila, to nedělají. Známý šéfredaktor amerického listu Washington Post šel dokonce tak daleko, že zásadně nikdy nehlasoval při volbách - argumentoval, že si novinář musí zachovat svou nestrannost a nezávislost. Novinář, hodný tohoto slova, je pozorovatel, analytik a komentátor - nikoliv propagandista pro určitou kauzu či politickou stranu. V České republice se to tak nebere. Pokud na Západě sdělovací prostředky - ty s horší pověstí - prosazují někoho při volbách, dělají to otevřeně. České komerční televizní stanice se svou zaujatost snaží skrývat. Televize Nova i Prima podporují ODS. Všichni víme, proč tomu tak je: Vladimír Železný silně potřebuje Václava Klause, aby se nedostal do vězení, a Prima je s Železným těsně spjata. Železný dokonce ve své týdení kazatelně oslavuje nedávný vzrůst sledovanosti televize Prima, která se stala druhou nejsledovanější televizní stanicí v České republice a předstihla ČT 1. To by přece Železný nedělal, kdy byla Prima pro něho konkurenční televizní stanicí.
14. 5. 2002

Hledáme spolupracovníky, kteří by byli ochotni v zájmu nezávislé, investigativní, neúplatné práce ve prospěch české společnosti věnovat Britským listům několik hodin práce týdně, zejména psaním článků o nejrůznějších aspektech života české společnosti, o těch tématech, které se týkají obyčejných lidí (nezajímá nás příliš, co tvrdí politikové a "profesionální" novináři). Usilujeme o získání nezávislých financí z mezinárodních zdrojů, a tak doufáme, že práce případných spolupracovníků bude v dlouhodobější perspektivě honorována.

Pište prosím na tuto . Děkuji.

Šéfredaktor.

Jan Keller
12. 6. 2002

Přinášíme čtenářům Britských listů poslední část čtení na pokračování. Po devět týdnů jste zde nacházeli jednotlivé kapitoly z knihy Jana Kellera Politika s ručením omezeným, s podtitulem Proměny moci na prahu 21. století. Kniha se příští týden bude stěhovat do nově zřízené sekce KNIHOVNA.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako první svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-27-0, 144 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem autora i vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, přístupnému z níže uvedeného obsahu, který se bude dynamicky rozšiřovat.

V archivu naleznete on-line rozhovor Jana Kellera se čtenáři Britských listů, fotogalerii, pořízenou u příležitosti vydání této knihy v říjnu 2001 i autorův životopis.

  Úvod   5.  Politika na okraji globalizace
Globalizace jako velké vyprávění
O čem mlčí vyprávění
Státy létat nedokáží
Ironie dějin
Prostor pro demokracii
 
 1.  Moderní politika - dělení pokladu
Čím ospravedlnit moc státu?
Kde jsou meze státní moci?
Jak mít užitek ze státní moci?
   6.  Postmoderní politika
Guláš jako program
Politika jako tombola
Politika svádění
Postmoderní politik
 
 2.Politika a virtuální ctnosti
Simulacrum v moderním provedení
Nacionalismus jako virtuální domov
Karikatura komunity
Uctívání státní moci
Privilegium neprivilegovaných
   7.  Politika ve světě sítí
Politika ve věku organizací
Vítězné tažení sítí
Politika v síti
Nedůvěřivý volič
 
 3.  Politika tolerovaná experty
Čím více moci, tím méně kontroly
Expertní vědění a veřejné mínění
Poradenská společnost
Experty nikdo nevolí
Demokracie versus technokracie
   8.  Politika v nejisté společnosti
Špatné recepty na bezpečí
Nejistota jako styl života
Je modernizace lékem na nejistotu?
Program TINA
 
 4.  Politika a jiná rizika
Neviditelný vetřelec
Chybějící pojištění
Plnění norem
Dělba zla
Předpotopní politika
   9.  Dilemata občanské společnosti
Dilema ziskovosti
Dilema organizovanosti
Dilema sítí
 
5. 7. 2002
Vladimír Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík

Posledním dílem Čtení na pokračování ze sborníku Evropského literárního klubu s názvem Střet civilizací ? a podtitulem Dominance Západu, nebo dialog světových kultur ukončujeme deset týdnů trvající prezentaci této knihy.

Je věnovaná aktuálním politickým, ekonomickým, kulturním a geografickým problémům soudobé civilizace, závažným celospolečenským otázkám, jak je v zostřeném světle vnímáme především po tragických teroristických útocích na mocenská a ekonomická centra Spojených států amerických v loňském roce. Do popředí se vynořuje nové geopolitické uspořádání zeměkoule, které by mělo obnovit narušenou rovnováhu sil, kdy po zániku bipolárního světa hrozí nekontrolované světové konflikty. V minulosti se zánikem Západu zabývali N.J. Danilevskij, O. Spengler nebo A. Toynbee. Světovým bestsellerem se však stala až práce amerického politologa Samuela Huntingtona, který se obává, že s koncem studené války skončila západní fáze mezinárodní politiky a do popředí se posunula konfrontace Západu s ostatními civilizacemi v podobě ničivých válečných konfliktů. Naopak jeho protihráč F. Fukuyama v eseji "Konec dějin?" tvrdí, že nastává epocha definitivního vítězství kapitalismu a liberalismu, a tím i konec dějin. S předkládanými názory a myšlenkami polemizuje deset odborníků z našich vědeckých a vysokoškolských pracovišť, nezávislých novinářů a publicistů. Všichni odborníci si v knize kladou otázku, jak je možné nadcházející konflikty řešit. Zda je možné mezi technicky vyspělým a bohatým Západem a okolním světem vést smysluplný dialog, který by měl přispět k trvalejší harmonii politického vývoje jednotlivých krizových regionů a k celosvětově udržitelnému míru.

Knihu vydalo nakladatelství Evropský literární klub jako třetí svazek edice Nové směry (ISBN 80-86316-31-9, 192 str.). Text celé knihy vychází na internetu exkluzivně pro čtenáře Britských listů zdarma, se souhlasem vydavatelství. V plném znění tohoto článku naleznete vždy aktuální kapitolu - předešlé kapitoly budou součástí archivu, a budou přístupné z níže uvedeného obsahu.

 Úvod  Vladimír Nálevka  Konec dějin a střet civilizací 
 1.  Miloš MendelStřet civilizací ve světle vědy
Střet civilizací jako produkt vědecké postmoderny
Obecné slabiny paradigmatické metody
Konkrétní slabiny paradigmatické metody
    Západní civilizace
    Slovansko-pravoslavná civilizace
    Konfuciánská civilizace
    Islámská civilizace
Skutečné příčiny střetů
 
 2.  Oskar Krejčí  Hrozivé proroctví
Rytmus politické teorie
Nejasné pojmy
Kultura versus ideologie
Doktrinální rozpor
Rizika historiografie
Soužití civilizací
 
 3.  Stanislav Komárek  Prorokovali proroci... 
 4.  Luboš Kropáček   Model spíše varovný
Alternativa: jediná univerzální civilizace
Alternativa: dva světy
Islámský okruh
Křesťanský pohled
 
 5.  Zdeněk Zbořil  Střed a střet civilizací  
 6.  Ivo T. Budil   Střet kultur a vzpoura proti modernitě 
 7.  Martin Hekrdla  Postmoderní sociální konflikt
Sociální zdroje "boží pomsty"?
Boží stíny jediného světa
Problémy s modernizací
Vzpomínky na budoucnost
Čtení událostí
 
 8.  Bob Fliedr   Když odnikud někam, tak jinudy
Muslimové a války protestantů s katolíky
Oltář je dál než trůn
Střetávání dialogů
Svoboda a náboženství
Sňatek Východu a Západu
 
 9.  Tomáš Halík  Nový světový řád" a náboženství 
21. 1. 2002
Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 6. 2002 Představte si, že by Blair donutil Paxmana přestat vysílat. V Itálii se to zřejmě právě stane   
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
5. 6. 2002 Dobré úmysly, špatné nástroje: diktátoři svobodnějšího světa... Fabiano  Golgo
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí   
4. 6. 2002 Tak jaké je to s Británií?   
4. 6. 2002 Bush se chystá k útokům proti Iráku   
4. 6. 2002 Letní Vánoce: Britové se radovali z volna Jan  Čulík
4. 6. 2002 "Ošklivá Evropská unie" - bude muset ČR přemalovávat značky na silnicích? Daniela  Pilařová
3. 6. 2002 Letanovský mlyn presťahujú vraj len za desiatky miliónov korún Tomáš  Repčiak
3. 6. 2002 Embargo proti Fidelovi: potrestá to jen domácí Kubánce a bílé Američany Fabiano  Golgo