5. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 6. 2002

Ohrožení občanů Orlové nebezpečným metanem zatím není zažehnáno

V posledních době muselo být náměstí v Orlové na Karvinsku už několikrát uzavřeno kvůli nebezpečí výbuchu metanu, který se hromadí ve starých opuštěných šachtách. Orlovská hrozba je o to vážnější, že se zde plyn objevil v uzavřeném prostoru, v kanalizaci, kde by při náhodném výbuchu napáchal nedozírné škody a ohrozil lidi. Takové nebezpečí nevyloučilo ani květnové jednání představitelů orlovské radnice se zástupci ministerstva životního prostředí a Důlního průzkumu a bezpečnosti Paskov.

Potřebu neodkladného a účinně řešení si uvědomují všechny strany, které se jednání zúčastnily. Problémem je, kdo likvidaci starých důlních děl a případné odsávání vyvěrajícího metanu zaplatí. Zástupci ministerstva životního prostředí přiznali, že na celkové řešení problému nejsou peníze. Zdeněk Venera z tohoto ministerstva se domnívá, že by se potřebné peníze mohly najít v rámci projektu Revitalizace Moravskoslezského kraje, který se připravuje a na nějž by mělo jít z Fondu národního majetku až 120 miliónů korun.

V současné době tedy lze řešit problém metanu v Orlové v rámci rozjetého projektu, na nějž bylo vyčleněno 13 miliónů korun. To je však zřejmě málo. "Prostředky musí zajistit státní rozpočet, nebo některé z fondů, do nichž plynou prostředky z OKD za vytěžené uhlí, jak ukládá zákon o hornické činnosti. Není možné, aby sám těžař nesl náklady, které vznikly dřívější těžbou," míní poslanec Břetislav Petr, který sám pracoval mnoho let v báňském průmyslu, a před příchodem do Poslanecké sněmovny jako hlavní inženýr dolu Darkov a je uznávaným odborníkem na problematiku důlní bezpečnosti a odstraňování plynů.

Vyvěrání metanu na povrch je podle expertů spojeno také s tzv. karbonským oknem. Znamená to, že karbonské horniny jsou na povrchu a nejsou pokryty žádnou překrývající vrstvou, která by úniku metanu na povrch nejrůznějšími puklinami, spárami a tektonickými poruchami zamezovala. Kolik metanu se může v hlubinách skrývat, nikdo neví. V blízkosti orlovského náměstí je řada starých důlních děl, jako jsou staré jámy Mühsam, Arcibiskupská, Jiří, Švábská a další.

Jediným současným řešením problémů s metanem v Orlové je tak důsledné monitorování případných úniků tohoto plynu. Bylo provedeno několik vrtů v sousedství mateřské školy a u fotbalového hřiště Slovan. Důlní průzkum a bezpečnost zde instaloval čidla, která mají plyn v případě úniku zaregistrovat.

"Další řešení se nabízí v rámci odsávání vyvěrajícího plynu," uvedl ředitel Důlního průzkumu a bezpečnosti Paskov Zdeněk Vavrušák. Zda se však k tomuto kroku sáhne, se musí teprve vyhodnotit. Vše je zatím ve stadiu zkoumání celého problému.

Metan zde totiž nevystupuje stále. Na jeho únik většinou působí barometrický tlak. Dalším z technických řešení je, aby poklopy kanalizace měly otvory, aby mohl případný plyn uniknout ven do ovzduší. Šlo by tak o přirozené odvětrávání. Uvažuje se rovněž i o možnost využití odsávaného metanu k výrobě elektrické nebo tepelné energie. Aby se to však vyplatilo, muselo by jít o vydatnější zdroj.

"To si ale občané Orlové přejí ze všeho nejméně," míní starosta Bohumír Bobák. A tak jediným konkrétním výsledkem květnového jednání představitelů města s ministerskými úředníky bylo, že do konce letošního listopadu přibude v Orlové asi deset pozorovacích čidel, která změří i velmi nízké koncentrace metanu.

Představitelé města Orlová byli přístupem úředníků ministerstva životního prostředí v otázce řešení problému zklamáni. Chtějí, aby se metan nejen měřil, ale také odstranil. Jedním z řešení jsou mobilní odsávací stanice, které se běžně používají například na skládkách nebezpečného odpadu. Cena takové stanice se pohybuje od jednoho do pěti milionu korun. Venera ale přiznal, že na odsávací stanice peníze v rezortu nejsou.

Během posledního květnového víkendu došlo k prudkému poklesu barometrického tlaku a 28.května ve večerních hodinách byly v lokalitě čp.91 na Starém náměstí opět naměřeny anomální hodnoty metanu v rozmezí 6-8 %. Byl okamžitě vyrozuměn orgán Integrovaného záchranného systému a dále postupováno "standardním" způsobem, tj.prostor byl ohraničen a střežen Městskou policií, byly otevřeny kanály na náměstí, dostavila se jednotka hasičského sboru a byly informovány další odpovědné subjekty s tím,že bude prováděno pravidelné měření a odvětrávání příslušných prostorů a jejich ostraha. Následující den byly v ranních hodnotách naměřeny již nulové hodnoty a mimořádná situace byla odvolána.

Minulý čtvrtek navštívil starosta Orlové Bohumír Bobák v doprovodu poslance poslance Břetislava Petra, ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a požádoval realizaci okamžitých opatření a uvolnění potřebných finančních prostředků k zajištění bezpečnosti občanů a majetku v ohrožené oblasti. "Ministr Kužvart se staví k situaci s pochopením a dal příkaz k okamžitému osazení automatických čidel ve vytypovaných budovách, k provedení průzkumu všech objektů,které se nacházejí v uvedené lokalitě a do 10.června svolat do Ostravy jednání všech dotčených subjektů s cílem rychlého řešení situace," informuje starosta Bobák o výsledku jednání.

Protože za zásadní řešení je považováno umístění nejméně dvou degazačních stanic na které na Ministerstvu životního prostředí chybí finanční pokrytí, jednal orlovský starosta s poslencem i na na ministerstvu průmyslu a obchodu s náměstkem ministra Františkem Kubelkou. Zde bylo dohodnuto, že bude urychleně zpracován projekt umístění a provozu těchto stanic a předložen vládě s návrhem na financování z částky 800 mil.korun určených pro revitalizaci území postiženého důlními plyny.

                 
Obsah vydání       5. 6. 2002
5. 6. 2002 Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí
5. 6. 2002 Proč nikdo nemá rád novináře (aneb jsou média vymknuta z kloubů)? Miloš  Čermák
5. 6. 2002 Dobré úmysly, špatné nástroje: diktátoři svobodnějšího světa... Fabiano  Golgo
5. 6. 2002 Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky Jan  Čulík
3. 6. 2002 Politická a jiná nepřijatelná reklama v Britských listech Jan  Čulík
5. 6. 2002 ČT 1 dělá dobrou službu parlamentním stranám Josef  Trnka
5. 6. 2002 11. září: Únosci, kteří nebyli vypátráni, a překladatelé, kteří nepřekládali
5. 6. 2002 KNIHOVNA: Odmítám vinu Čechů vůči Němcům Pavel  Macháček
5. 6. 2002 Nielen akademický Augiášov chliev Lubomír  Sedláčik
5. 6. 2002 Ohrožení občanů Orlové nebezpečným metanem zatím není zažehnáno Jaroslav  Hlaváček
5. 6. 2002 "Proč nikdo nepíše o tomhle??? To jsou všichni tak slepí?"
3. 6. 2002 Jak Alexander Mitrofanov neví, jaké principy zastává slušný novinář
4. 6. 2002 Tak jaké je to s Británií?
4. 6. 2002 O českém biflovacím školství Fabiano  Golgo
4. 6. 2002 Černobílý svět Vladimíra Železného "Horákové" a jeho kompliců Fabiano  Golgo
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů