10. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2001

Ministr vnitra před poslanci

Proč je třeba omezit svobodu shromažďování

Stanislav Gross
Úprava, tak jak je dnes platná v našem právním řádu, vznikla [...] v roce 1990 a jednoznačně přirozenou snahou tehdejší doby, tehdejších zákonodárců bylo vytvořit zákonné podmínky pro uplatňování jednoho ze základních politických a občanských práv. Myslím si, že je zcela logické, že v té době se myslelo spíše na v té době aktuální politické procesy, kterými byla především demokratizace, a výkon práva shromažďovacího v tomto procesu velice výrazně pomohl. V té době se samozřejmě příliš neuvažovalo o tom, že jednou, po určitém období, se Česká republika dostane do stejné situace jako i jiné demokracie, kde právo shromažďovací lidé zneužívají.

Proneseno v PSP ČR dne 6. 12. 2001:

Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně a páni poslanci, předstupuji před vás s dalším zákonem, který je z jiného soudku, nepříliš se vztahující k reformě veřejné správy, i když i tento zákon se fungování veřejné správy velmi dotýká a dotýká se některých dnes již neexistujících článků jako jsou národní výbory.

V současné době problematiku práva shromažďovacího upravují následující předpisy: za prvé zákon o právu shromažďovacím, tak jak byl přijat hned po revoluci v roce 1990; za druhé zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a o civilní službě.

Již z tohoto je zřejmé, že přece jen je to nějaký čas, co u nás byla otázka výkonu práva shromažďovacího zakomponována do našeho právního řádu, a to je jeden z důvodů, proč vláda předkládá Poslanecké sněmovně tento nový návrh.

Úprava, tak jak je dnes platná v našem právním řádu, vznikla, jak již jsem řekl, v roce 1990 a jednoznačně přirozenou snahou tehdejší doby, tehdejších zákonodárců bylo vytvořit zákonné podmínky pro uplatňování jednoho ze základních politických a občanských práv. Myslím si, že je zcela logické, že v té době se myslelo spíše na v té době aktuální politické procesy, kterými byla především demokratizace, a výkon práva shromažďovacího v tomto procesu velice výrazně pomohl. V té době se samozřejmě příliš neuvažovalo o tom, že jednou, po určitém období, se Česká republika dostane do stejné situace jako i jiné demokracie, kde právo shromažďovací lidé zneužívají. Zneužívají ho k projevům, které jsou jinak ve společnosti nepřípustné, ať již jde o to, že by se jednalo o přestupky, nebo že by se jednalo o trestné činy nebo jen o porušování norem slušného chování.

V poslední době jsme zaznamenali v mnoha místech ve světě situaci, kdy výkon tohoto práva je zneužíván některými profesionálními demonstranty, byť to slovo demonstrant spíše znevažují, protože využívají shromáždění k anonymnímu projevu typu útoku na osobu, útoku na majetek, a je evidentní, že právní úprava, která u nás vznikla po roce 1990 z důvodů, o kterých jsem hovořil před krátkou chvílí, je nevyhovující k tomu, aby státní orgány dokázaly individuálně postihnout osoby, které se takovéhoto nepřípustného jednání dopouštějí.

Cílem úpravy, pokud bych to měl říci jednou větou, je to, aby se ve větší míře přenesla odpovědnost za dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti na svolavatele takovýchto shromáždění a tím vytvořit lepší předpoklady pro to, aby bylo ochráněno zdraví, život, ale i majetek při takovýchto shromážděních.

Z důvodů ucelenosti zákonné úpravy se zasahuje i do zmíněného zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, kde se výslovně určují orgány, resp. druhy a stupně orgánů veřejné správy, které na tomto úseku působí.

Jedna z věcí, kterou řeší tento návrh, je kromě přenesení větší zodpovědnosti na svolavatele i řešení anonymity účastníků takových shromáždění, kde se v minulosti stávaly situace, kde se nedaří orgánům policie zjistit konkrétní totožnost osob, které porušují právní předpisy, které se dopouštějí přestupků nebo i trestných činů, a potom důkazně u soudu je velmi obtížné prokázat, že osoba skrývající se za šátkem, skrývající se za plynovou maskou nebo čímkoli jiným je konkrétně osoba XY, proti které mohou být předloženy důkazy, a často se stává, že takovýto způsob zastírání své identity potom vede k neúspěšným soudním procesům vůči takovýmto osobám. Takže tento zákon, pokud bude schválen, založí povinnost, aby osoby účastnící se takovýchto shromáždění na výzvu policie v okamžiku, kdy Policie České republiky by zahájila služební zákrok proti takovémuto shromáždění, tak aby došlo k tomu, že budou mít tyto osoby sankcionovanou povinnost se odmaskovat, tak aby bylo možno, ať už individuálně přímo na místě, nebo pomocí videozáznamů, dojít ke konkrétnímu ztotožnění jednotlivých účastníků takovýchto akcí.

To, proč je to konstruováno takto, je to, abychom neznemožnili jiné záležitosti, jako jsou třeba karnevaly, kdy samozřejmě nemůže mít nikdo námitek proti tomu, že osoby účastnící se například nějakého průvodu nosí maškarní masky, a nebylo by dobré, abychom jim zákonem v tomto bránili.

Další z věcí, která se řeší tímto zákonem, je stanovení některých nových skutkových podstat, přestupků a správních deliktů a dále se také zvyšují hranice pokut, které mohou být orgány za porušení stanovených předpisů ukládány.

Co se týče vztahů k právu Evropského společenství, tak tato věc není v rozporu s právem Evropského společenství, a to především z toho důvodu, že tato věc není jednotně upravena právem Evropského společenství, nýbrž normami vyšší právní síly, tzn. příslušnými lidskoprávními úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Dámy a pánové, na závěr svého úvodního vystoupení bych chtěl požádat sněmovnu, aby umožnila projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny, kde, doufám, najdeme rozumnou rovnováhu mezi tím, abychom umožňovali výkon tohoto základního politického a občanského práva a zároveň umožnili to, aby státní orgány mohly efektivně konat v případě, že někdo bude chtít zneužívat právě tohoto základního práva a svobody.

(Autor je ministrem vnitra)

                 
Obsah vydání       10. 12. 2001
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
10. 12. 2001
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže
9. 12. 2001 Britský ministr vnitra: Nejsem žádný dělník ze sídliště, aby se na mě vytahoval nějaký soudce
10. 12. 2001 Cenzura o Afghánistánu ve sdělovacích prostředcích Marek  Liebscher
7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek
10. 12. 2001 Podporuji Tomáše Pecinu! Pavel  Kořenský
9. 12. 2001 Policie vyřídila naši stížnost na chybějící služební čísla policistů Tomáš  Pecina
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo
9. 12. 2001 Anatomie šikmé plochy - systému, který se někam posouvá
8. 12. 2001 Bývalý agent BIS Hučín byl obžalován ze sedmi trestných činů Štěpán  Kotrba
7. 12. 2001 Mikulášské provolání k národům Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo   
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže   
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?   
9. 12. 2001 John Whitbeck: OSN musí vyvořit nové mírové řešení na Blízkém Východě   
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
7. 12. 2001 Bude šéf Talibánu propuštěn na svobodu?   
7. 12. 2001 Choďte s mikulášskou nadílkou, dostanete baseballovou pálkou Tomáš  Nejedlík
7. 12. 2001 Srovnání: Guardian versus Lidové noviny Luboš  Kreč
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
7. 12. 2001 Harvardský Holding: Příliš mnoho důstojníků Radek  Mokrý
6. 12. 2001 Jak čelit různým šílencům a zločincům Jan  Čulík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek
10. 12. 2001 Podporuji Tomáše Pecinu! Pavel  Kořenský
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže   
9. 12. 2001 Anatomie šikmé plochy - systému, který se někam posouvá   
9. 12. 2001 Válečná modlitba Mark  Twain
9. 12. 2001 Britský ministr vnitra: Nejsem žádný dělník ze sídliště, aby se na mě vytahoval nějaký soudce   
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
6. 11. 2001 Všichni jsme extremisté Josef  Novák