Čí zájem hájí tato vláda?

8. 11. 2010 / Michal Vimmer

Nepříjemných anekdot z českých čekáren, vyšetřoven, ošetřoven, nemocničních pokojů a operačních sálů znám mnoho.

Jako pacient, medik, posléze nuceně nasazený lapiduch na civilní službě a konečně lékař jsem přežil a zažil řadu příhod, ze kterých i po letech zatrne a přejde chuť.

Nebudu nic z toho vyprávět, protože kdykoli jsem nebyl sám objektem péče, zůstávám vázán mlčenlivostí. Ano, stejně jako pan Strož dobře znám situace, kdy je U Nás člověk - pacient nesmyslně a zbytečně ponižován člověkem v bílé, modré nebo zelené uniformě zdravotníka. (Hulvát zůstane hulvátem, říká profesor Pafko.)

České zdravotnictví je jednou z variant rabovaných a decimovaných veřejných systémů východního typu. U Nás na Východě jsou materiál, přístroje, léčiva atd. "jako na západě," chování perzonálu bývá zatraceně východní.

Každému potřebnému se bolestné anekdoty se vryjí do paměti jako výkřiky zoufalství - ale zatím pořád ještě jako výjimky systému, který, díky lidem, kteří jsou jeho krví, tym druhé lidi - pacienty ve dne v noci zachraňuje, léčí a uzdravuje.

Nejsme ještě na dně, neklesli tak hluboko, aby se zcela přepólovala znaménka a čeští zdravotníci zasloužili být kolektivně odsuzeni.

Skandálních praktik se lze nadít i mezi Němci a dále na Západě. Psal jsem o nešťastném vystoupení ministra Hegera na 2. sněmu mladých lékařů.

Sněmu nespokojených doktorů se zúčastnil také věhlasný český chirurg profesor Pafko. Uvedl se také jako "lékař na odchodu."

70letý profesor Pafko neodchází do ciziny, kterou dobře poznal, ale z vedoucích postů, kterých jako vynikající odborník dosáhl.

Lékař, který chápe, co U Nás děje: Krize v české medicíně nepřichází, nenastává, ale je dávno pevně zakořeněna.

Nemocničních lékařů je málo, odcházejí do penze, umírají a není kdo by je nahradil. Pouhých 6% chirurgů je mladších 30 let! ( viz stanovisko české chirurgické společnosti). Kdo U nás bude za pár let operovat, skutečně zachraňovat životy v situacích, kdy jde o minuty?

Profesor Pafko představil na sněmu výsledky své ankety, kterou obeslal primáře českých lůžkových chirurgií: Již dnes na většině chirurgií ve službě NENÍ PŘÍTOMEN ATESTOVANÝ, tzn. zkušený, kvalifikovaný lékař.

Již dnes na většině chirurgií musí lékaři po službě zůstávat další den v práci, místo aby regenerovali, protože NENÍ, KDO BY JE ZASTOUPIL.

V této situaci česká vláda ve jménu "rozpočtové zodpovědnosti" nehnutě přihlíží tomu, že kvalifikovaní lékaři odcházejí pryč ze země.

Čí zájem vláda hájí? Čí zájmy zastupuje ministerstvo zdravotnictví, když je mu lhostejné, kdo a za jakých podmínek bude občany státu léčit?

Občané, spotřebitelé dobře vědí, že benzín, zboží, potraviny jsou U Nás v lepším případě stejně drahé jako v Rakousku. Ale kolik stojí den pobytu v nemocnici ve Vídni a kolik v Praze?

Prof. Pafko to ví: ve Vídni cca 20 000, v Praze 4000 korun.

Opakuji - materiál, potraviny, energie atd. jsou U Nás skoro za stejnou cenu.

A kolik stojí pobyt v Hiltonu U Nás a ve Vídni? "Náš" Hilton je o cca 500 Kč levnější, zjistil prof. Pafko. Tak jsme 20 let šetřili na lidech. Výsledek? Tahle anekdota opravdu není k smíchu.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 9.11. 2010