Imisní zátěž z Prunéřova se v řadě míst zhorší

3. 11. 2010

Místní sdružení "Chomutov -- pod pokličkou ČEZ" spolu s Greenpeace upozornilo na fakt, že parametry elektrárny Prunéřov II, tak jak je navrhuje společnost ČEZ, by mohly znamenat nepřijatelné zatížení zdraví obyvatel žijících v jejím okolí. Podle vlastních podkladů poskytnutých společností ČEZ by samotná elektrárna mohla vystavovat desetitisíce lidí hodnotám znečištění oxidem siřičitým (SO2), které přesahují hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Navíc imisní zátěž z Prunéřova bude v řadě míst oproti stávajícímu stavu dokonce horší.

Řada epidemiologických studií prokázala vztah mezi koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší a úmrtností. Za velice významný faktor zvyšující zachytávání SO2 a zhoršující jeho zdravotní dopady jsou považovaný prachové částice (PM). Právě znečištění oxidem siřičitým a prachovými částicemi je pro postiženou oblast typické. Znečištění prachovými částicemi je v Ústeckém kraji natolik významné, že Česká republika požádala Evropskou komisi o zproštění povinnosti uplatňovat denní mezní hodnotu pro prachové částice PM10.

"Podle podkladů ČEZu by samotný příspěvek elektrárny Prunéřov mohl v případě oxidu siřičitého překračovat doporučené 24-hodinové koncentrace pro více než 100 tisíc obyvatel severních Čech. Kromě Chomutova a Jirkova by šlo zejména o Klášterec nad Ohří a Kadaň, kde by samotný provoz Prunéřova mohl vést k dvou- až trojnásobnému překračování doporučení WHO", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, a dodal: "V případě Kadaně by míra znečištění SO2 mohla ještě po několik desítek let dokonce překračovat cíl, který WHO v roce 2005 označila za dosažitelný během několika let pro rozvojové země."

Prunéřov je jedním z největších zdrojů znečištění nejen v severočeském regionu, ale i v celé ČR. [6] Podle výpočtů obsažených v dokumentaci EIA by se po rekonstrukci elektrárny na některých místech 24-hodinové koncentrace SO2 dokonce zvýšily. "Je naprosto neslýchané, že by se znečištění z Prunéřova dokonce ještě zhoršilo. Ti, kteří žijí u elektrárny blíž, včetně Chomutova, by si tedy oproti stávajícímu stavu pohoršili. ČEZ totiž místo vysokým komínem bude vypouštět spaliny z elektrárny chladicími věžemi, které nemají tak velký rozptyl," vysvětlila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.

Členka chomutovského sdružení "Chomutov -- pod pokličkou ČEZ" Jana Pravdová k tomu dnes řekla: "ČEZ nám jaksi zapomněl říct, že příspěvek Prunéřova k denním maximům SO2 by se po rekonstrukci v řadě měst dokonce zvýšil! Naše sdružení vzniklo proto, že považujeme za nehorázné, aby ČEZ vydělával na našem zdraví a Prunéřov nám po další čtvrtstoletí otravoval vzduch. To se netýká jen nás Chomutovanů, ale např. i obyvatel Jirkova či Žatce."

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 3.11. 2010