V Praze proběhlo čtvrté Sympozium České prezidentky

1. 11. 2010 / Zdeňka Petáková

Nad odpovědí na otázku "Co je důležité pro naši zemi a kam by měla směřovat?" se již čtvrtým rokem zamýšlely české ženské osobnosti na setkání nazvaném Sympozium České prezidentky, které proběhlo 26. října 2010.

Chybějící transparentnost v nejvyšším politickém dění a zneviditelňování znevýhodněných skupin obyvatel jsou naše velké nešvary, upozornila ve vstupním projevu ředitelka Výboru dobré vůle -- Nadace Olgy Havlové Milena Černá. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, provedla posluchače uceleně a srozumitelně podanou stručnou historií romské komunity a doložila příkladem z praxe, že zlepšení je možné -- cestou drobné každodenní práce při vzdělávání romských dětí. Rostya Gordon Smith, manažerka v oblasti lidských zdrojů s rozsáhlou mezinárodní zkušeností, s vervou sobě vlastní předala tipy a triky k úspěšnému životu -- sebevědomí, pozitivní přístup ke změnám, stálost hodnot i úctu k emocím shledává velmi důležitými. Na ohrožování všelidských hodnot a naši povinnost je každým okamžikem chránit svou osobní statečností a zodpovědností, upozornila zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Bezkoncepčnost vedení státu vidí jako největší problém doby profesorka Vladimíra Dvořáková, politoložka. Mravní zušlechťování člověka jako hlavní úlohu vzdělávání vyzdvihla v závěru setkání Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu a rektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a zdůraznila také význam regionálních vysokých škol pro sociální a kulturní vývoj místa.

Do auditoria Sympozia se dostavila řada vzácných hostí, mezi nimi sociolog a prognostik profesor Martin Potůček (http://www.martinpotucek.cz) a Marie Imbrová, zakladatelka Klubu přátel Tengenenge pro pomoc při vzdělávání afrických dětí ( http://imbrova.cz.cc). Všichni, kdo přišli, symbolicky podpořili myšlenku potřebnosti vyššího zapojení žen do veřejného života i vyšší participace žen v rozhodovacích pozicích.

Sympozium uspořádala na dobrovolnické bázi nadstranická platforma Česká prezidentka, ve spolupráci s Českým svazem žen, Fórem 50 % a organizací BPW ČR (http://www.bpwcr.cz).

Rozsáhlá výstava obrazů "Krajina rodu ženského" skupiny šesti českých plenérových malířek provázela akci. Neobyčejnému půvabu vystavené kolekce by také slušel název "Česká imprese se vrací". Rovněž zásluhou organizátorů Sympozia byl vydán katalog k výstavě, v počtu 200 kusů.

Dokumentární audiovizuální záznam 4. Sympozia České prezidentky, který pořídila režisérka Hana Železná, bude veřejnosti k dispozici na http://ceska-prezidentka.webnode.cz.

Na příští rok je plánován pátý ročník akce.

Ti, kteří zažili všechna čtyři Sympozia, se shodují: V roce 2007 připomínalo prototyp, první verzi, a lidé kolem něj inženýry, ještě se chvějící, zda bude jejich dílo funkční (Vzpomínka na akci viz ZDE .) Dnes je ze Sympozia pěkně rozjetý expres. Tak šťastnou cestu!

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.11. 2010