Vznikla nová politická třída

2. 11. 2010 / Vít Klíma

Skončily obecní volby a prapor "třídního boje" mezi levicí a pravicí byl tiše stažen ze stožáru. Koalice, ať už otevřené či skryté, vznikají - až na malé výjimky - na principu maximalizace zisku pro všechny zúčastněné. Jejich solidarita jde dokonce tak daleko, že odměňují i poraženou velkou stranu.

Článek Jana Čulíka "Pozoruhodná arogance české vlády" vyvolal velkou diskusi. Chtěl bych jen v této souvislosti upozornit na jeden, zatím opomíjený, aspekt problému -- v ČR vznikla nová samostatná třída "politické elity" s vlastními zájmy. Zdaleka už neplatí známé Marxovo "prorůstání kapitálu a politiky". Třída "politiků"a s nimi spjatá vrstva špičkových státních úředníků se už zcela osamostatnila.

Kdo novou třídu tvoří?

Nejdříve musíme odpovědět na otázku, co dnes znamená politika a politické strany. Politika dnes znamená boj politických stran o nadvládu zejména nad státním majetkem a státními penězovody. Druhým důležitým momentem při definici této třídy je špatně napsaná česká ústava. Roli výkonnou má hrát vláda a roli kontrolní parlament. Problém je v tom, že vítězná koalice obsadí jak vládu, tak i parlament a moc výkonná i kontrolní se tak soustředí v jedněch a týchž stranických rukou. Jinými slovy - v praxi splývá v jednu. Třetím důležitým momentem při její definici je v české ústavě zapsaná jejich neodvolatelnost a beztrestnost v průběhu volebního období. Novou třídu pak můžeme definovat jako nikým nekontrolované, prakticky neodvolatelné (pokud se mezi sebou sami nerozhádají) a beztrestné politiky a s nimi spjaté vysoké státní úředníky ovládající státní majetek, penězovody a státní orgány za účelem maximálního obohacení se v průběhu daného volebního období.

Nejmocnější třída v ČR

Třída politiků má "pod palcem", parlament, vnitro, armádu, rozvědku a kontrarozvědku, státní zastupitelství, soudy, díky čemuž je bezkonkurenčně nejmocnější třídou v ČR. Nezanedbatelný vliv jí zajišťuje i postavení v mezinárodních orgánech a organizacích jako EU, Interpol, NATO, WTO a dalších.

Financování nové třídy

Kdeže jsou staré Marxovy poučky o prorůstání kapitálu a politiky. Třída politiků je dnes založena na samofinancování. Může totiž sama zprostředkovávat za úplatu prodej státního majetku, může zprostředkovávat státní zakázky, rozdělovat peníze z Bruselu, poskytovat ochranu (prokuratura, policie ani daňový úřad nic nevidí a neslyší) a přinejhorším může vydávat i státní dluhopisy.

Politické dopady

Skutečnost, že vláda (resp. politické strany) se sama stala (-y) podnikatelským subjektem - navíc v postavení monopolu - v praxi znamená, že nezastupuje zájmy svých voličů, ale zájmy podnikatelských subjektů (kterými jsou politické strany samy o sobě) a tím i své vlastní. Zájem "vládnoucí elity" a podnikatelů je totiž naprosto totožný -- maximalizace zisku.

Koalice a třídní solidarita

Skončily obecní volby a prapor "třídního boje" mezi levicí a pravicí byl tiše stažen ze stožáru. Koalice, ať už otevřené či skryté, vznikají - až na malé výjimky - na principu maximalizace zisku pro všechny zúčastněné. Jejich solidarita jde dokonce tak daleko, že odměňují i poraženou velkou stranu. Princip solidarity spočívá v očekávání, že dnes tobě poskytnutou výhodu mi v budoucnu vrátíš. V tisku proběhla informace, jak si čelný člen pražské sociální demokracie přivydělal téměř 20 mil. Kč v organizacích Pražského magistrátu, a to za vlády "modré" strany. A nebyl jediný. Znáte lepší příklad "třídní" solidarity? Snad tento výklad částečně odpovídá i na otázku, proč se všichni tak zoufale v politice snaží udržet, a proč vznikají strany, jako podnikatelské subjekty.

Nová ústava

Nejdůležitější je neplakat nad rozlitým mlékem, ale v budoucnosti udělat vše proto, aby se současná situace neopakovala. Znamená to v budoucí ústavě zejména oddělit moc výkonnou od moci kontrolní. Mnou navrhovaná nová ústava bude obsahovat čtyři vyvážené mocenské prvky: moc výkonnou, kontrolní, zákonodárnou a soudní. Moc výkonná, hlavně vláda a jí řízené instituce bude sestavená z odborníků vybraných ve výběrovém řízení a kdykoliv odvolatelných, pokud se ve svých funcích neosvědčí. Moc kontrolní, představovaná Kontrolní rada státu, obdoba jakési "dozorčí rady" společnosti bude volená a nahradí tak kontrolní funkce Parlamentu a Senátu, které v nové ústavě úplně ruším. Do její kompetence bude spadat mj. výběr vlády a jmenování nejvyšších státních úředníků, včetně diplomatů. Organizačně pod ní budou spadat veškeré kontrolní složky společnosti, počínaje NKÚ, NBÚ, BIS, Inspekce Ministerstva vnitra, Úřad ombudsmana až po ochranu spotřebitele. Předseda kontrolní rady státu bude i vrchním velitelem ozbrojených sil, namísto prezidenta, jehož funkci též ruším. Dovedu si přestavit i přímé volby v případě soudců Ústavního soudu.

Závěr

Vím, že mnohým čtenářům se budou zdát moje návrhy příliš radikální. Nicméně nevidím jinou cestu, jak současnou situaci změnit. Navrhované složky moci nejsou dogma a jsem připraven akceptovat i jiné návrhy a náměty z Vašich řad.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 2.11. 2010