Strategické případové studie zřejmě nikomu nechybějí

1. 11. 2010 / Ivan Sommer

Opomíjení analýz dopadu přijímané legislativy na obyvatelstvo bylo dokonce  posvěceno Ústavním soudem v nálezu o slučitelnosti poplatků ve zdravotnictví s Ústavou. Snad jediný dopad, který současnou vládu zajímá v zájmu zachování její moci, je tzv. požadavek na konstruktivní vyslovení nedůvěry vládě, což znamená, že vláda nepadne po vyslovení nedůvěry, jestliže opozice nemá připravenu vládu novou.

Mám dojem, že stav mysli vládnoucí pravicové vrstvy vyjádřil už za Topolánka velice pregnantně Váš bývalý kolega O. Neff jednou zrána v rozhlasu - že prý vláda je příliš benevolentní k opozici, dříve se to řešilo šavlemi nebo kulomety.

Rodilí mluvčí se kupodivu vyskytovali na školách poměrně často za komunistů. Jednoho asi znáte -- Don Sparling na MU Brno. Značná část obyvatelstva se orientovala na němčinu jako místní jazyk, což je pozorovatelné ještě dnes. Angličtina byla doménou vědecké obce, vycházely české odborné časopisy v anglické mutaci. Angličtina byla však ve velké menšině, její nástup nebyl po listopadu dostatečně podchycen a  bylo by velice vhodné zvát rodilé mluvčí, jak navrhujete.  Možná zapůsobil i neoliberální názor, že vzdělání je soukromou investicí a státu nepřísluší takové aktivity podporovat. 

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.11. 2010