Proč právě konzervativec bojuje proti omezením dotací na soukromé činže

1. 11. 2010

V pondělí 12.10. přinesly Britské listy zajímavý článek Radovana Baroše Rebelie středních vrstev. Píše se v něm o profesorovi Borisi Groysovi z Karlsruhe, který si položil otázku s velkou teoretickou závažností, píše čtenář Josef Ladra: "Existuje pro zámožné třídy, vyjma dnes již poněkud anachronické snahy odvrátit komunistickou revoluci, ještě nějaký jiný důvod, aby sociální stát nadále udržovaly při životě?" Na tuto zdánlivě nesmyslnou otázku Boris Groys překvapivě odpovídá kladně. "Tento důvod nepochybně existuje, protože je to právě sociální stát, jemuž dnešní zámožné třídy vděčí za své bohatství."

Přiznám se, že na mne článek mimořádně zapůsobil. Pod jeho dojmem jsem si v BL o několik dnů později přečetl redakční zprávu a zjistil jsem, že slova a chování londýnského Borise plně potvrzují závěry Borise z Německa tvrdícího, že: "Současný kapitál prodává sociální stát sám sobě -- a vydělává při tom v míře, která byla dříve nemyslitelná."

Co vlastně říká londýnský starosta? Na první pohled to zní velmi sociálně: "Nedopustím, aby byli chudí lidé v důsledku škrtů v dotacích na činže vyhnáni z Londýna." Aby byla sociální stránka celé problematiky dotací ještě více zdůrazněna, jsou starostova slova doprovázena odkazem na tzv. "sociální očišťování v Kosovu", které ale vůbec s touto problematikou nesouvisí.

Nahlíženo optikou německého profesora jde však pouze o ty miliony liber, které musí skončit na účtech majitelů domů v centru Londýna. Asi mne těžko někdo přesvědčí, že právě tohle má být cílem sociální pomoci. Ve skutečnosti zrušení dotací na "housing benefits" především přinese londýnským majitelům domů přímé ztráty ve výši zrušené dotace a také další ztráty. Lidé se z drahých bytů odstěhují, příjem majitelů se sníží o ztráty na nájemném z prázdných bytů. Možná, že pak budou majitelé přinuceni snížit nájemné, aby uvolněné byty obsadili. Bude to pak ztráta nejenom pro ně, ale změní se "cenová mapa" dané lokality a ztrátu pocítí i další pronajímatelé bytů. Není proto divu, že "celá řada poslanců z volebních obvodů uvnitř Londýna je navrhovaným snížením dotací na činže vážně znepokojena", vždyť je tím přímo ohrožen zisk majitelů domů a nepřímo pak zisk dalších kapitálových skupin, které neprodají své zboží lidem spořícím na vysoké nájemné. Jde jenom o to, celou věc s dotacemi lidem dobře zdůvodnit. Proto pan starosta prohlásí: "Důrazně budu bojovat proti všem pokusům vytvořit Londýn, v němž chudí a bohatí nemohou žít společně". To je jistě skvělá myšlenka, ale proč tedy dotace, které tomu mají zabránit, nejsou vytvořeny pouze z příspěvku těch, kteří byty pronajímají? Byli to snad chudí, kdo vyhnal nájemné v centru Londýna do takové výše, že je bez pomoci sociálního státu nemůže 17 000 lidí zaplatit?

Je to prosté, milý Watsone, mé levicové přesvědčení mi říká, že chtějí-li bohatí v centru Londýna bydlet spolu s chudými, mohou jim to jednoduše a bez státních dotací umožnit snížením nájemného. Všechny řeči pana starosty jsou pouhá marketingová kampaň, která má zajistit to, co řekl německý profesor: Díky existenci sociálního státu vydělat na nájemném v míře, která byla dříve nemyslitelná. Proto ty nehorázné kecy o Kosovu, na to lidé v Británii zaručeně zaberou!

Obávám se, že ani redakce BL tento marketingový trik londýnského starosty neprohlédla a tak jestliže píše v titulku, že u londýnského starosty jde o trochu jiné konzervativní hodnoty než u Nečase, pak je to možné chápat spíše jako pochvalu našemu premiérovi. Zároveň bych ale doporučil řídit se "nejkonzervativnější knihou", kterou znám. Říká se v ní: "Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví." (Mat- 7.15).

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.11. 2010