Lidové noviny se musí omluvit Rathovi a Kubkovi

23. 9. 2010 / Michal Sojka

Vrchní soud v Praze rozhodl dne 21. září 2010 o žalobě MUDr. Milana Kubka a MUDr. Davida Ratha proti vydavateli Lidových novin tak, že je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku (tj. od doručení rozsudku účastníkům) zveřejnit na 1. straně deníku Lidové noviny omluvu MUDr. Milanovi Kubkovi a MUDr. Davidovi Rathovi za nepravdivé údaje zveřejněné dne 9.2.2009 v článku Hany Čápové "Rathova podivná atestace".

Vrchní soud konstatoval, že údaj o tom, že „David Rath vydal sám sobě“ a Milanovi Kubkovi „lékařskou atestaci“ je zjevně nepravdivý, protože oba lékaři složili první i druhou atestaci z interního lékařství dlouho před tím, než se David Rath stal ministrem zdravotnictví. Stejně nepravdivý je i údaj o tom, že to jim mělo otevřít cestu, aby si v daném oboru mohli otevřít soukromou lékařskou praxi, protože oba lékaři provozovali soukromou lékařskou praxi dlouho před tím, než se David Rath stal ministrem zdravotnictví. Oba nepravdivé údaje se dotýkají profesní cti obou lékařů a omluva, kterou požadovali, je jedním z nejmírnějších prostředků satisfakce, když finanční zadostiučinění nepožadovali.

Vrchní soud v Praze rovněž konstatoval, že Městskému soudu v Praze nepříslušelo přezkoumávat pravomocné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství, pokud se tak nedělo v rámci správního soudnictví a byl naopak podle zákona povinen z tohoto rozhodnutí vycházet. Pokud Ministerstvo zdravotnictví v roce 2006 vydalo na základě dvou atestací z interního lékařství osvědčení o specializované způsobilosti MUDr. Kubkovi a MUDr. Rathovi pro obor praktického lékařství, je třeba konstatovat, že v té době bylo toto osvědčení vydáno všem lékařům s touto kvalifikací, kteří o to požádali a nešlo tedy o žádné zvýhodnění obou jmenovaných lékařů. Rozhodování bylo plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví.

Vrchní soud konstatoval, že ochranu profesní cti lékaře je nutno odlišit od jeho politické a společenské angažovanosti a oba lékaři, ač jsou společensky činní, mají právo na ochranu své osobnosti a profesní cti, která byla nepravdivými údaji dotčena.

Vydavatel Lidových novin je rovněž povinen nahradit oběma lékařům náklady soudního řízení.

Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod spisovou značkou 1 Co 39/2010, předsedou senátu byl JUDr. Jaroslav Bureš.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.9. 2010