Vláda projedná návrh ČEZu na omezení občanských práv

10. 8. 2010

Společná tisková zpráva: Ekologický právní servis a Zelený kruh

Praha, 10. srpna 2010 -- Vláda zítra rozhodne o senátním návrhu novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Součástí novely je návrh firmy ČEZ, a.s., který prakticky vylučuje místní lidi ze spolurozhodování o velkých projektech, jako jsou přehrady, elektrárny či vedení vysokého napětí, v jejich obci. Vnáší chaos do správních řízení a je v rozporu s platnou českou i evropskou legislativou. To může ohrozit čerpání evropských peněz u projektů, které se podle něj budou povolovat. Ekologické organizace vyzývají vládu, aby novelu z dílny ČEZu zamítla.

Podstatou senátní novely je rozšíření působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, i na výstavbu energetické a vodní infrastruktury. O stavbách velkých elektráren či přehrad by se podle senátorů mělo rozhodovat ve sloučeném územním a stavebním řízení. Tato výjimka platí již dnes u dopravních staveb. Novela podle firmy ČEZ (1) navíc do sloučeného územního a stavebního řízení zahrnuje také posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tím ovšem zcela popírá jeho smysl.

Posouzení dopadů na životní prostředí je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Umožňuje včas zapojit experty i místní občany do hledání takové varianty projektu, která bude mít nejmenší dopady na své okolí. Podle návrhu ČEZu by ale výsledné stanovisko z procesu EIA -- včetně podmínek stanovených pro ochranu životního prostředí občanů - příslušný úřad obdržel později, než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení.

"To bude v praxi znamenat, že výsledky práce expertů i připomínky místních občanů budou ignorovány, aby nákladná dokumentace nemusela být dodatečně měněna" komentuje návrh Martin Fadrný z Ekologického právního servisu. "Podle našeho názoru by přijetí novely znamenalo porušení práva EU," dodává právník.

Petra Humlíčková ze Zeleného kruhu k tomu uvádí: "Utajování a vylučování veřejnosti z rozhodování je živnou půdou pro korupci. Je tím nebezpečnější, že s ním otevřeně přichází jedna z nejmocnějších českých firem."

Poznámky:

1) Návrhy akciové společnosti ČEZ byly předloženy na jednáních senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Senátoři si je osvojili. Kompletní návrh novely poté schválilo plenární zasedání Senátu. Své stanovisko k návrhu zítra připojí vláda a následně jej bude projednávat Poslanecká sněmovna PČR.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 10.8. 2010