Reformovat při nedostatku financí znamená hazardovat s kvalitou vysokého školství

10. 8. 2010

tisková zpráva

Praha, 10. 8. 2010

Studentská komora Rady vysokých škol nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ČR, v jehož důsledku by resort školství měl do konce roku 2011 přijít o zhruba 3,5 mld korun. Za takových podmínek není možné bezpečně a úspěšně realizovat jakoukoliv reformu. Terciární vzdělávání přitom změny potřebuje.

Lze předpokládat, že úspory v rámci "rozpočtové odpovědnosti" vysoké školství hluboce zasáhnou. Tím spíše, pokud nemá dojít ke snižování platů vyučujících v regionálním školství. Zároveň však chce vláda podle svého programového prohlášení začít s rozsáhlými reformami. Vysoké školy čekají změny ve financování, diverzifikace a "racionalizace" jejich počtu a zaměření. Zavést se má například i odložené školné.

Úspěšná realizace reformních kroků se ale těžko může obejít bez dodatečných investic, upozorňují představitelé národní studentské reprezentace. Vysoké školy již nyní v důsledku hlubokého podfinancování řeší, jak zachovat svou existenci a nerezignovat na kvalitu. "Požadavek, aby provedly vlastní transformaci a vystačily si přitom s podstatně nižším objemem zdrojů než v minulých letech, vystavuje české vysoké školství i úspěch kvalitní reformy vysokému riziku," míní předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.

Zejména v době ekonomické recese je podle studentů krátkozraké snižovat výdaje na vysoké školství, vědu a výzkum, které mají potenciál křivku hospodářského výsledku obrátit pozitivním směrem.

České vysoké školství přitom skutečně změny potřebuje. Jejich nutnost není jen otázkou politického rozhodnutí, ale vyplývá především z potřeb samotného systému terciárního vzdělávání. "Mezi naléhavé potřeby terciárního vzdělávání patří dnes především stabilizace ekonomických podmínek, diverzifikace institucí a důraz kladený na kvalitu místo na kvantitu," říká Jašurek. "Jejich naplnění je cestou k udržení a zvýšení kvality vysokého školství. Je tedy i způsobem, jak v dlouhodobém horizontu dosáhnout daleko efektivnějšího ekonomického a kulturního přínosu, než jaký mohou zajistit krátkozraké škrty."

O SK RVŠ:

Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol. Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC). Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 10.8. 2010