Školné jako bonus

9. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Zavedení školného může výrazně změnit vztah adeptů o společenský vzestup při výběru vysoké školy. Jestliže opakovaně slyšíme nářky nad zvětšujícím se nezájmem mladých o studium technických oborů, experti nastaví platby za studium tak, aby z výše poplatků jednoznačně vyplynula výše budoucího ohodnocení absolventa. Vše se odvíjí z ústředního myšlenkového směřování: o všem nakonec rozhodne trh.

A tak budoucí strojař, o něž je a bude vždycky rvačka, zaplatí ročně dvojnásobnou částku za semestr než jeho kolega, který si vybral studium práv, neboť těch je už nyní jako máku. Nemusíme ani hádat, že uvedená praxe z VŠ se odrazí i u středoškoláků, a posléze u učňů -- řemeslníků. Pravidelná informovanost veřejnosti o absenci odborníků-řemeslníků se okamžitě projeví ve výši poplatků za návštěvu odborného učiliště. Nelze přece znevýhodňovat jednu skupinu učňů a nevnímat pohyb na trhu práce.

Odborné pedagogické ústavy, existují-li dosud, zaměří svoji metodologii na zkoumání postupů, jimiž bude uspokojován státní rozpočet z příjmů absolventů. K ohodnocení a posléze ke zdanění nejrůznějších benefitů bude nutno zapojit další pracoviště, nejlépe však ze soukromého sektoru, abychom měli záruku, že peníze nevyhodíme oknem. Neměli bychom zapomínat na možnost financování z evropských fondů a naše zkušenosti předávat do Bruselu k co nejrychlejšímu zavedení v celé EU, což přispěje k odvrácení státních bankrotů většiny členských zemí.

Školné zásadním způsobem změní postoj veřejnosti k tomuto vzdělanému segmentu populace, neboť vůči zadluženým osobám je v převážně levicově zaměřeném elektorátu vždy dostatek empatie a nezbytného soucitu. Už se sotva bude opakovat, že na semaforu si chodci odplivnou, spatří-li projíždějící mercedes s rozjařenou mladistvou tváří čerstvého absolventa almy mater. Otevírá se tu prostor pro bohulibé aktivity nejen charitativních organizací, ale zejména pro manželky bývalých politiků, sportovců a pornoherců. Do správních rad zmíněných spolků bude možné zasednout i bez lustračních osvědčení.

Jediným a zřejmě nepřekonatelným problémem se jeví možný nárůst nespokojenosti pedagogů všech stupňů. Vždyť dlouhodobě připravovali ve třídách a posluchárnách voliče pro porodníky moderního a atraktivního školného. A opět se nenajdou finance na jejich platy. Ostatně, u nás je přece zvykem, že dobrý čin musí být po zásluze potrestán.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.6. 2010