Anglie: Zákaz kouření ve veřejných místnostech vedl k výraznému poklesu infarktů

9. 6. 2010

V Anglii byl od 1. července 2007 zaveden zákaz kouření ve veřejných místnostech. Vědci, kteří zkoumali statistiky nemocných v následujícím roce, zjistili, že počet osob, přijatých do nemocnice s infartkem, poklesl o 1200.

Výzkum dokazuje, že kromě dlouhodobého poškozování zdraví, které způsobuje kouření, má sekundární kouření vážné krátkodobé důsledky. Je-li člověk vystaven třeba i malému množství kouře v atmosféře, může to mít bezprostřední důsledky na jeho krev, která zhoustne. K zhoustnutí krve dochází do třiceti minut po vystavení kouři. Vznikají tak krevní chuchvalce, které mohou vést k infarktu.

Ze studie, zveřejněné v British Medical Journal, vyplynulo, že zákaz kouření v Anglii vedl k dosud největšímu poklesu kouření kdy zaznamenanému v této zemi. V prvním roce po zákazu kouření ve veřejných místnostech se v Anglii vykouřilo o 2 miliardy méně cigaret. Více než 400 000 lidí přestalo kouřit, což povede, jak předvídají vědci, k tomu, že v následujících 10 letech zemře o 40 000 méně lidí na rakovinu plic, srdeční choroby a další nemoci způsobené kouřením.

London Health Observatory zaznamenala, že pokles početu infarktů ušetřil britskému zdravotnictví 8,4 miliony liber, což se rovná 11 700 operacím šedého zákalu či 1600 operacím na výměnu kyčelních kloubů.

Zavedení zákazu kouření ve veřejných místnostech vedlo k uvolnění až 10 000 postelí na pohotovosti v britských nemocnicích.

Británie nyní uvažuje o zákazu kouření v automobilech na ochranu dětí. Miliony dětí jsou vystavovány sekundárnímu kouření, které je horší v automobilech v důsledku omezeného prostoru. Kouření v automobilech je zakázáno v některých státech v USA, v Austrálii a v Kanadě.

Uvažuje se také o minimálních cenách alkoholu a o dani "z obezity", uvalené na fast foody a na sladkosti. Británie chce následovat příklad Rumunska, které se letos rozhodlo zavést daň na hamburgery a další junk food.

Podrobnosti v angličtině

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.6. 2010