Hloupost a oplzlost

25. 4. 2010 / Milan Valach

Video kritizující Issovou a Mádla je nyní dostupné ZDE . Původní klip, svou vulgaritou, oplzlostí a celkovou primitivností, se strefuje do vkusu určíté části populace. A v tomto je vcelku úspěšný. Skupina jeho příznivců na facebooku má již přes 7 500 členů ZDE), tj. asi dvakrát tolik co skupina jeho odpůrců. Sám klip Přemluv bábu si přitom stáhlo na 160 000 diváků.

Pokud se někdo domnívá, že se jedná o parodii, neví nic o názorech a mentalitě, které se šíří v části mladé generace.

Cílem klipu je rozdělit společnost v duchu starého hesla "Rozděl a panuj!" Mladí, ale spíše velmi mladí lidé jsou velmi snadno manipulovatelní, neboť jim chybí sociální zkušenost. Podobná primitivní propaganda pak může cílit na jejich současný egoismus a zaslepenost. Nikdo z nich si neuvědomí, že důsledné uplatněný pravicový princip: Ať se stará každý sám o sebe!, by byl zničující především pro ně.

Jestliže jej dovedu do důsledků, pak bych musel požadovat podstatné snížení, resp. úplné zrušení nemalé částky, kterou ročně odvádím na sociální a zdravotní pojištění. Tyto peníze pak stát přerozděluje i ve prospěch mladých lidí a jejich rodičů. V logice individuálního sobectví by ovšem nebyl důvod přispívat jiným na jejich životní náklady a pomáhat jim v obtížné životní situaci.

V důsledku toho by muselo dojít k:

1) zavedení školného ve výši pokrývající plně náklady studia, a to minimálně od střední školy včetně, ve skutečně radikální podobě pak již od školy základní

2) zrušení porodného

3) zrušení mateřské dovolené

4) utvoření individuálních zdravotních účtů, na které by si každý přispíval sám a z nichž by byly hrazeny jeho náklady na léčení do výše uspořené částky. Po jejím vyčerpání by již léčen nebyl.

5) zrušení všech sociálních dávek a příspěvků

A to je jen část, z toho, co by zaniklo, při naprostém vymizení solidarity ve společnosti. Bohužel, lidi, kterým se líbí vulgarita a arogance Zelenkova klipu, vychovali jejich rodiče a vychovali je právě takto. V české společnosti došlo k přerušení kontinuity generací. Základní morální hodnoty, bez nichž není život ve společnosti možný, starší generace svým dětem nepředávají. A to je jedna z hlavních příčin, proč v této společnosti mizí úcta k druhému člověku, i zcela elementární pocit vzájemné sounáležitosti.

Je nutné to zastavit, dokud je čas.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.4. 2010