Babičko, dědečku, nedejte se!

23. 4. 2010 / Jiří Baťa

Je jasné, že reakce na Zelenkův Klip s Issovou a Mádlem bude různá, v závislosti na těch, komu je určen. Ať už tak či onak, forma, resp. obsah klipu je, slušně řečeno, morálně daleko za hranicí společenské etiky. Psychický útok na staré lidi je natolik nevkusný, že způsob, jakým byl do volebních, zatím v relativně únosných formách (no, jak kdy) uplatňován, tímto klipem šel na úroveň zatuchlé antisociální hysterie. Otevřený atak na staré občany, babičky a dědečky je nejen nevkusný, ale přímo dehonestující lidské stáří, kdy jsou tito lidé považováni za kategorii lidí, kteří již neumí uvažovat, nemají rozum, či jsou zaslepeni "falešnou vidinou sociální spravedlnosti a nesoudností k budoucnosti", když prý chtějí uvalit na bedra svých dětí a vnuků dluhy, které jsou jim jako falešné sliby předkládány levicovými stranami (o panelových - obrazových pomůckách ani nemluvě).

Je pravda, že starší či staří lidé jsou více náchylní k některým skutečnostem, které se jim zdají být čestné a upřímné, což pramení z typické stařecké dobrosrdečnosti a laskavosti k druhým. Nelze však zcela spoléhat na jejich jasnozřivost, logiku a racionální uvažování, neboť stáří je stáří, které se projevuje nejen fyzicky, ale i duševně, mnohdy i mentálně. Senilita, ztráta orientace v čase (někdy i v prostoru) a jiné typické projevy pokročilých let jsou příhody, kterým nelze účinně či jednoznačně zabránit. A právě tyto neduhy stáří zneužívají autoři či představitelé klipu jako snadný prvek manipulovatelnosti na tuto část seniorské populace, spoléhajíc na silné zapůsobení na jejich city a psychiku s vědomím, že snadno podléhají různým vlivům a zvláště emotivně podaným informacím. Klip, který si zaslouží být považován za zavrženíhodný, netaktní, nemorální, nelidský a antisociální.

Přes všechny obavy, které sdílím s ostatními rozumnými a slušnými lidmi vidím jistou naději v tom, že jednak ne všichni synové a dcery, resp. vnuci a vnučky budou mít pro takové ostrakizování svých milovaných bytostí pochopení, že "naštěstí" jde jen o videoklip, který asi nebude dostupný všem těm, kterým je určen, tedy seniorům a pokud ano, budou disponovat s takovým dostatkem rozumu (vycházeje ze životních zkušeností), že takovým či podobným útokům pravicových sil (stran) budou schopni čelit.

Je-li centrem, či hlavní formou předvolební propagace pravicových stran demonstrace zastrašování a programové ohlupování lidí, zvláště seniorské části občanů, svědčí to o jejich ubohosti, bezcharakternosti a zoufalství, neboť jejich pozice výrazně ztrácí na síle a vidina vítězství se jim vzdaluje. Proto jsou schopni používat i takových amorálních a podpásových forem boje, jen aby za každou cenu získali na svou stranu větší počet voličů a pro ně tolik potřebné hlasy.

Jestliže pravicové strany zastrašují "babičky a dědečky" nezodpovědností vůči svým potomkům z předhazovaných dluhů v budoucnosti s nesplnitelnými sliby levice, není od věci se zamyslet, zda jejich propagované sliby a záměry nejsou stejně "nerealizovatelné, stejně neefektivní a stejně falešné" jako ty, co proklamuje levice. Mám-li být upřímný, je to prašť jak uhoď. S tím rozdílem, že pokud tyto proklamace jdou zprava, jdou k dobru zámožným a bohatým, pokud jdou zleva, má šanci většina občanů na nikoliv bohatý a přepychově bezstarostný život v Alpách, Toskánsku či Bahamách, ale udržitelný a důstojný život člověka ve společnosti, nacházející se ve 21. století. Komu více věřit, není snadné, ale zkušenosti občanů s vládnutím pravice od sametové revoluce nejsou zrovna ty nejlepší. O mnoho lepší to není ani s levicí, ale buď jak buď, její cíle jsou vedeny ku prospěchu občanům. A toho si, alespoň doufám, i přes svůj věk budou senioři vědomi.

Klip jako takový sice může být úspěšný u lidí, jejichž mravní hodnoty a charakter zřejmě nebudou inklinovat k sociální spravedlnosti a solidárnosti s méně bohatými, event.. chudými občany (a už vůbec ne s důchodci - vyžírkami). Je mi jich upřímně líto, jsou-li v takovém vztahu ke svým spoluobčanům a ještě více mi jich je líto, že jsou ochotni takovému "škváru" (obrazně ) zatleskat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.4. 2010