Vědci a politici konfrontovali své názory na vědu

26. 4. 2010

tisková zpráva Fóra Věda žije

"VĚDA VE SPOLEČNOSTI -- PŘEŽIJE ČESKÁ VĚDA VOLBY 2010?" Odpověď na tuto otázku se včera pokusili najít přední čeští vědci spolu se zástupci šesti politických stran. Sobotní diskusní odpoledne připravilo občanské sdružení Fórum Věda žije! v divadle Archa v Praze. Odpověď na úvodní otázku účastníci nenalezli a také se neshodli na prioritách české vědy a způsobech jejího financování po parlamentních volbách v květnu 2010. "Diskuse, jejímž cílem bylo přispět ke vzájemné komunikaci politiků s akademiky, kterou pro řešení stávající situace pokládáme za naprosto klíčovou, jasně prokázala obrovský deficit vzájemného věcného dialogu," říká Martin Krummholz, předseda o. s. Fórum Věda žije! Akce se nakonec zúčastnili zástupci všech parlamentních stran.

"Naše velké rozpaky vyvolal postoj ODS, která se účasti v debatě snažila za každou cenu vyhnout. Svědčí to o jejím postoji k vyhrocené situaci, za niž nesou zodpovědnost především bývalý premiér Topolánek a ministryně školství Kopicová, kteří v posledních letech řídili vládní Radu pro vývoj, výzkum a inovace. Účast odmítly též Věci veřejné, které jsme v souvislosti s předvolebními průzkumy rovněž zvali," dodává Martin Krummholz k zastoupení politických stran v diskusi.

Podle prof. Heleny Illnerové, bývalé předsedkyně Akademie věd ČR, je osud vědy v naší zemi velmi nejistý. "Očekávám od nové politické reprezentace, že se budou vědě věnovat a bude pro ně prioritou," uvedla profesorka Illnerová. Komentovala tak situaci, v níž v podstatě všechny politické strany uvádějí ve svých volebních programech podporu vědecké práce.

Europoslanec za ČSSD Jiří Havel prohlásil, že "balíky peněz, o kterých rozhodují vědci, existují, ale sami vědci musejí jasně říci, jak s nimi naloží". Uvedl, že věda je samozřejmě jednou z priorit ČSSD a připomněl, že právě za doby její vlády vzrostly nejvíce finanční prostředky, které stát dal na vědecké bádání. Dodal však, že vždy to bude politik, který nakonec rozhodne, na co konkrétní peníze budou vynaloženy.

Předseda Strany Zelených Ondřej Liška uvedl, že cokoliv je ve volebním programu, nesetkává se s realitou. "Optika stranická a rezortní je jiná, než programová," řekl Liška.

Zdeněk Vostracký, delegovaný do diskuse za ODS, mj. řekl, že je nejvyšší čas, abychom všichni pochopili, že věda přináší prosperitu a zároveň politickou moc.

Jan Vitula z TOP09 pokládá pro budoucnost české vědy za ozdravné přísné hodnocení kvality. Pro práci špičkových týmů je zásadní dlouhodobá stabilita.

Přítomní politici se jednoznačně shodli na podpoře vědy, což vyvolalo několik reakcí přítomných vědců, z nichž bylo patrné, že obě strany sporu si navzájem v podstatě nerozumějí. Dokumentovala to i část diskuse nad vládní Radou pro vědu, výzkum a inovaci, s jejíž činností většina akademické obce kategoricky nesouhlasí.

Profesor Rudolf Zahradník zřejmě nejlépe vystihl mínění většiny přítomných jak na pódiu, tak v zaplněném divadelním hledišti, když prohlásil, že je překvapen hlasy, které současné problémy financování vědy v ČR redukují na téma "zrušení Akademie věd". "Likvidace akademické obce a v podstatě i naší vědy, kterou provedl v době II. světové války protektor Neurath, byla strašnou ranou. Ti, co pracují na zániku AV, postupují stejně," uvedl prof. Zahradník.

Diskusní odpoledne bylo volně přístupné pro veřejnost i novináře. Bylo rozděleno do tří částí. První, nazvaná "Věda -- politika -- veřejnost", proběhla jako panelová debata šesti politiků a šesti akademiků před publikem. Zúčastnili se jí zástupci politických stran (ČSSD, SZ, KDU-ČSL, KSČM, ODS,SZ a TOP 09) a přední badatelé z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Moderátorskou roli v diskusním odpoledni přijala Barbora Kroužková, redaktorka České televize. "Čaj a štrúdl o páté" pak umožnil neformální setkání všech hostů a návštěvníků v kuloárech divadla. V závěrečné části "Vědci a politici, seznamte se!" mělo dvanáct politiků a dvanáct akademiků možnost navázat osobní kontakt během pětiminutových rozhovorů mezi čtyřma očima. Po celou dobu trvání akce probíhala v předsálí divadla výstava fotografií "Plody české vědy".

Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce. V posledních měsících se sdružení zaměřuje hlavně na jednání s politiky o současných problémech vědy v ČR a o budoucí koncepci jejího řízení. Doposud jednalo mimo jiné s premiérem J. Fischerem, ministryní školství M. Kopicovou nebo poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny.

Záznam z debaty VĚDA VE SPOLEČNOSTI -- PŘEŽIJE ČESKÁ VĚDA VOLBY 2010? z divadla Archa z 24. 4. 2010 ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 26.4. 2010