Pirátská cesta 23

16. 4. 2010 / Štěpán Kotrba

Proč je číslo 23 kultovní a proč je heslem free tekkna? Tajemství se pro (především starší) čtenáře Britských listů, neznalé slangu mládeže, skrývá ve fonetické interpretaci číslovek two three z angličtiny: too free jako cíl snažení alternativní subkultury. Co nejvíce volnosti, co nejvíce svobody. Pikantní je, že číslo 23 získala losem jako číslo volební Česká pirátská strana. Ti, kteří se slzou v oku vzpomínají na největší český free tekkno festival CzechTek, mají tak o důvod víc jít k volbám a volit. Too free.

Osud dal českým pirátům do rukou zbraň k oslovení nemalé části mladé generace. Ale dal jim také zodpovědnost. Protože prozatím je přes výrazně moderní levicový program Pirátská strana v Česku plná liberálně pravicově orientované mládeže, pro kterou kooperativní cíle DIY nic neznamenají a komunita či solidarita jim připadá jako sprosté slovo. Mládeže, které jde prozatím jen a převážně o snížení nákladů na konzum kultury - o bezplatné a beztrestné přepalování hudby či filmů. O kulturní kontext se v zápalu boje proti nemravným velkoproducentům kultury nestará... A původní ideje punku nepřenáší jako best practice.

Cílem pravicových stran na celém světě je posilovat moc kapitálu. Posilovat a zpřísňovat práva k duševnímu vlastnictví a silou peněz získávat pro vlastníky kapitálu monopol na znalosti. Mít ekonomický prospěch z každé informace a vytvářet tak bariéru peněz. Cílem levice na celém světě je demokratizace a dekomodifikace vzdělání, kultury, zdraví. Too free. Více svobody pro jednoho ale nemůže být za cenu ne-svobody druhého. Nezištně brát znamená také nezištně dávat. Nebojovat, spolupodílet se. Konkurence není svoboda. Svobodná je kooperace. Nezištná pomoc druhým - darování produktu všem tak, jak tak činí veřejnoprávní instituce, svobodný software a hnutí copyleft. Bez toho, aby z daru komunitě či veřejnosti (public domain) měl dárce prospěch jiný, než uspokojení ze sdílení a vyšší úrovni znalostí či prožitku celé komunity. Celek je více než jen pouhý součet jeho částí. Prachy v této kultuře neznamenají nic. Nejsou zbožštěním úspěchu ani společenského statusu. Vědět a "být" je víc než "mít". Uchopí čeští piráti osudovou náhodu jako příležitost a nebo symbol 23 na dlouhá léta promarní?

Trocha empétrojek nikoho nezabije

Vytisknout

Související články

Piráti směřují tam, kde Zelení už byli

1.8. 2014 / Štěpán Kotrba

Programová neujasněnost, do extrémů dohnaný vnitrostranický formalismus hraničící s šikanou vedení, bezuzdně cynický trolling části členské základny, integrace "zelených" a "sorosovských" agend - to vše je dnes Pirátská strana po odchodu jejího char...

Obsah vydání | Pátek 16.4. 2010