POZNÁMKA NA OKRAJ:

Kdo je prý inteligentnější?, neboli O možném omylu levičáků

8. 3. 2010 / Uwe Ladwig

Konzervativci mají v průměru větší příjmy než levičáci a liberálové, ale zato nižší inteligenční kvocient (IQ); nejen na to prý přišel známý a v tomto případě také sporný psycholog Satoshi Kanazawa. V téhle poznámce něco o omylu, který je možná s tímto zjištěním spojen...

Konzervativní čtenáři se asi neradi ze Spiegel Online dozvěděli, co levičáci a liberálobé možná milerádi potvrdí, protože kdo by neslyšel rád, že je inteligentnější než druhý, a to i tehdy, když to vše mohlo být velkým omylem -- nejen kvůli tomu, že někteří z nich ani nepoznají, že vlastně patří ke špatně zařazeným konzervativcům. O tom, někteří údajní 'levičáci' jsou ve skutečnosti vlastně tvrdohlavými konzervativci, jsem ale už v Britských listech psal. Proto bych dnes chtěl jen poukázat na to, jakým by bylo nesmyslem identifikovat se s jakýmkoliv průměrným kvocientem nějaké skupiny lidí, i když člověk nejen omylem myslí, že do skupiny patří, ale dokonce i tehdy, kdyby tomu tak bylo -- a kdyby to byla například jen ta skupina Němců nebo Čechů, kteří v zimě nosí zimní boty.

Ovšem že se ví, že v různých společenských skupinách existují nejen inteligentní, ale také dost hloupí lidé -- a že průměrný kvocient také v případě IQ říká jen málo ohledně podílového rozdělení, a při porovnání dvou skupin dokonce bez dalšího údaje o většinách neříká vůbec nic. Proto také není jasné, jestli člověk, který k článku o Kanazawových poznatcích doplnil titulek 'Konzervativci mají nižší IQ' nepatří právě do opačné skupiny, než ve které by se rád viděl. Je ale také možné, že o tom z nějakého důvodu ani nepřemýšlel, takže by nebyl jen špatným novinářem, když zapomněl na krátkou, ale významnou formulaci 'v průměru'. Nebo myslíte, že by to těm konzervativcům chtěl jen 'ukázat', protože se sám jako člen redakce Spiegelu vidí automaticky ve skupině inteligentnějších levičáků nebo liberálů?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 8.3. 2010