Cenu plynu v Británii a v ČR nelze srovnávat jednorázově

5. 3. 2010 / Jan Hošek

Polemika s článkem "Britské firmy plyn zlevňují, české zdražují"

Faktem je, že co se týče ruského plynu (na hranicích s Německem), jeho velkoobchodní cena se odvíjí od cen ropy, přičemž vývoj je cca půl roku opožděn. V souladu s tím cena ruského plynu ve 2. a 3. čtvrtletí 2009 prudce klesala, ve 4. čtvrtletí minulého roku však již mírně rostla a v prvním čtvrtletí letošního roku již zaznamenala růst o více než 17 % (zdroj MMF).

Maloobchodní cena plynu se odvíjí od velkoobchodní ceny komodity, navíc však zahrnuje ještě cenu za přepravu, distribuci a skladování. Na cenu samotné suroviny nemají distributoři v ČR prakticky žádný vliv, přitom její podíl v konečné ceně pro spotřebitele činí cca 70 %. Dalších cca 5 % tvoří náklady na skladování. Zbytek nákladů připadá na přepravu a distribuci. V těchto činnostech mají distribuční firmy prakticky monopol. Přesto ani zde nemohou svého postavení zneužívat, neboť právě poslední dvě složky jsou regulovány a na tvorbu jejich konečné ceny dohlíží Energetický regulační úřad.

Kromě toho je nutné uvést, že maloobchodní cena plynu v ČR od 2. čtvrtletí 2009 neustále klesala (o 3%, 6,3 % a 2,8 % v roce 2009) a o dalších 0,7 % se snížila i v 1. čtvrtletí 2010 (zdroj ČSÚ), přesto že v sobě zahrnovala o 1 procentní bod vyšší DPH. Takže zvýšení ceny o 2,8 % od dubna 2010 je naprosto logickou reakcí na vývoj světových cen ropy a plynu.

Pokud chceme porovnávat s vývojem ve Velké Británii, měli bychom sledovat delší úsek než pouze aktuální čtvrtletí. V Británii rovněž v roce 2009 ceny plynu klesaly, ale méně, než v ČR (3,9 %, 0,5 %, 0,2 % a 0,0%). Takže zatímco v ČR v uvedeném období klesly ceny plynu pro domácnosti o 12,2 %, v UK to bylo pouze o 4,5 % (zdroj Eurostat).

Odlišný vývoj může být částečně ovlivněn odlišným vývojem kurzu libry a koruny k dolaru. Pokud se na další čtvrtletí v UK chystá zlevnění plynu, může se jednat o sezonní výkyv, kdy distributoři snižují cenu v období s nižší spotřebou (a taky je to méně "bolí").

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 5.3. 2010