Nesmrtelný Egon Bondy

21. 1. 2010 / Marie Haisová

Právě by se dožil osmdesáti let, slavný provokatér, undergroundový básník a filosof, který byl celý život inspirací mladé generaci svou revoltou a vymezováním se vůči společnosti.

U příležitosti tohoto výročí zorganizovalo nakladatelství DharmaGaia v Literární kavárně v Řetězové ulici důstojný vzpomínkový večer, kde představilo vydané knihy z pozůstalosti: filosofické dílo "Příběh o příběhu" a výběr z básnického díla "Ve všední den i v neděli..."

Bondovu filosofii a poezii představil jedinečným způsobem editor Martin Machovec čtením vybraných ukázek. Mluvené slovo bylo doprovázeno záznamem Bondyho svérázného zpěvu, na závěr jsme si mohli připomenout Bondyho "in natura" v krátkých dokumentárních záběrech.

Protože toho bylo o životě a díle Egona Bondyho napsáno hodně a veškeré informace jsou dostupné, dovolím si na jeho počest ocitovat příspěvek z nahodile otevřené strany 60 z knihy "Příběh o příběhu" k aktuální společenské diskusi o vědě:

"....Současná věda (všechny její obory) přináší tak bohatý soubor dat, že popis skutečnosti, který získáváme, přestává být dostatečně koherentní a připomíná roztříštěné zrcadlo. Jednotlivé vědy často s obtížemi hledají možnost jak sloučit svoje výsledky, případně nedostatek souvislostí bagatelizují a raději o něm pomlčí. Pravidla, jež platí v oblasti elementárních částic, jsou jiná než ta, která platí v molekulární genetice nebo ve společenských vědách. Ani v jednom z vědních oborů dnes již neplatí jak absolutizovaný výklad kauzální, tak teleologický, tak dialektický, a není zatím nikde ani náznak toho, že by se objevoval nějaký, všemi vědami akceptovatelný a ve všech vědách aplikovatelný základní výklad nový. (I odtud nepochybně pramení ony tendence neognostického charakteru.) I kdybychom chtěli jednotící výklad hledat v oboru teorie informací, tak vzhledem k podobě, v níž se zatím tato teorie nachází, můžeme opět jen konstatovat, že informace v mikro-, makro-, a megasvětě se chovají způsobem, jenž není stejný, a toto zjištění by nás mělo vést k úvaze, že se zřejmě ocitáme v situaci, kdy bude třeba být výhledově připraven na to, že budeme nuceni ve vědě opustit celou řadu zatím tradičních a pevných východisek."

A něco poezie ze sbírky "The Plastic People of the Universe" z let 1971-1982:


Ten blbý mýtus o lidu --
ten blbý lid!
Hovňousi s neutíranou prdelí
zlá zvířata
odporné krysy
apriorně nenávistní ke vší kultuře
bahno
fašouni
establišmenťáci
televizní dobytek
slavná dělnická třída
nejhorší utlačovatelé
rdousiči svobody
ďáblovo hovno
prd ontologična --
vládci vesmíru
A kdo je takovými udělal?
Komunistická strana fašistického režimu

Egon Bondy, Ve všední den i v neděli... Výbor z básnického díla 1950-1994, Dharma Gaia, Praha 2009

Egon Bondy, Příběh o příběhu, Texty z pozůstalosti I, Dharma Gaia, Praha 2009

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.1. 2010