Samková: Arcelor Mittal se tuneluje zevnitř

20. 1. 2010 / Klára Alžběta Samková

Dnes, dne 20. 1. 2010 v 10:00 se bude Krajský soud v Ostravě v zabývat žalobním návrhem devíti minoritních akcionářů proti společnosti Arcelor Mittal a.s. na vyslovení neplatnosti valné hromady. Žalobci tvrdí, že majoritní vlastník společnosti zneužívá svoje dominantní postavení a v podstatě společnost tuneluje tím, že z jejího zisku poskytuje za mimořádně výhodných podmínek půjčky svým dalším nadnárodním společnostem, které mají finanční problémy.

Minoritním akcionářům nevyplácí dividenty, ačkoliv společnost je v zisku. Tím je nejen připravuje o výnosy z jejich majetku, ale fakticky i znehodnocuje jejich akcie. Minoritní akcionáři se tomuto postupu brání a žádají, aby rozhodnutí o půjčkách dalším společnostem A. Mittala bylo anulováno.

Poukazují na skutečnost, že podobné praktiky, které p. Mittal používá v České republice, jsou v ostatních zemích zcela nepřípustné a odporují dobrým mravům i obchodním zvyklostem - jsou také v řadě zemí zákonem přímo zakázány. Rozhodnutí soudu může mít zásadní dopad na jednání všech minoritních akcionářů v ČR.

V době, kdy jsou lidé vyzýváni, aby převzali odpovědnost za svoje zajištění na stáří, považují mnozí za vhodné investovat svoje prostředky do cenných papírů, u kterých je oprávněný předpoklad, že jim přinesou určitou míru zisku a tím i sociální zabezpečení. Případ A. Mittala ukazuje, že takoví zodpovědní jedinci mohou naopak být za svoje jednání penalizováni, když jejich majetek bude fakticky vyvlastněn majoritním akcionářem.

To, zda soud poskytne ochranu minoritním akcionářům před zneužíváním postavení majoritního vlastníka proto může mít vliv i na tak zdánlivě odlehlou oblast, jako je systém sociálního zabezpečení v ČR.

Autorka JUDr. KLára Veselá Samková, Ph.D., je advokátka žalobce - minoritních akcionářů Arcelor Mittal

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.1. 2010