Exit strategy a ztráta paměti

20. 1. 2010 / Štěpán Kotrba

Média zveřejnila s velkým zájmem očekávanou exit strategy. Má to být dokument, který jak nás ujišťují vládní představitelé, má vytyčit cestu, jak se česká ekonomika dostane ze současné krize. Ponechme zatím stranou jednotlivé návrhy. Beztak je skoro zbytečné o nich diskutovat, když už nás média zahrnují tvrzeními, že právě tato opatření znamenají záchranu. Tak jaképak o nich diskuse, že? Zastavme se jen u jednoho tvrzení, protože ono velmi výmluvně ukazuje, jak tato vláda uvažuje.

Na začátku exit strategy se dočteme, že „vláda provede již v průběhu roku 2010 obrat od expanzivní fiskální politiky roku 2009 k restriktivní rozpočtové politice“ a dále, že „expanzivní rozpočtová politika minulého roku znamenala pro podniky určitý polštář, který tlumil bezprostřední dopady krize.“

Najednou to vypadá tak, že Topolánkova vláda svůj státní rozpočet na rok 2009 vlastně úmyslně sestavila tak, aby nakonec skončil ve vysokém deficitu – bezmála 200 mld. A jeho vláda to udělala proto, aby podnikům umožnila vyrovnat se s krizí. Možná, že bychom to mohli číst i tak, že kdyby nakonec deficit byl o 50 a ještě více mld větší, že by to podnikům pomohlo ještě více a mohly dnes být již plně adaptovány na krizi.

Vláda s námi samozřejmě žertuje a myslí si, že lidé už ztratili úplně paměť, že zapomněli s jakým návrhem státního rozpočtu Topolánkova vláda a její ministr financí vlastně přišli do Parlamentu.

Stačí se podívat na jeho první kapitoly. V nich se např. uvádí, že MF „s uklidněním vývoje vnějšího prostředí očekává po zpomalení přírůstku reálného HDP k 4,6 % v roce 2008 jeho opětovnou akceleraci těsně pod 5 % v roce 2009.“ Ministerstvo si zde ještě – aby zdůvodnilo svůj optimismus - pomáhá tím, že uvádí, že k podobným výsledkům došlo kolokvium 14 institucí (státní správy, ČNB a také bank a investičních společností).

Toto všechno probíhalo v době, kdy již v okolních ekonomikách byly publikovány prognozy nejen o zpomalení hospodářského růstu, ale i o poklesu HDP v dalším roce. Jen čeští ekonomové, kteří asi potřebují dokazovat svoji servilitu vůči vládě, nic takového nečekali. Pro ně byl prý pokles HDP velkým překvapením...

Ale jde ještě o něco jiného. MF pak své tehdejší představy o tom, jak se ekonomice v roce 2009 bude dobře dařit, dovedlo k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 s deficitem 38,1 mld Kč. A tento deficit zdůvodnilo tím, že usiluje o jeho snížení oproti roku 2008, kdy byl plánovaný deficit 70 mld Kč.

K tomu už snad není co dodat a čtenář si snad umí udělat vlastní představu o tom, jak moc tehdy – v roce 2008 – ministerstvo financí myslelo na to, jak dobré podmínky vytvoří pro podniky, aby se adaptovaly na krizi, když o ní v té době ještě nevědělo. Očekávalo přece uklidnění situace a urychlení hospodářského růstu.....

Proč vlastně tato vláda, která by měla usilovat o objektivitu a být nestranná, se uchyluje k takové svérázné argumentaci a zjevné nepravdě? Proto, že její ministr financí byl tvůrcem tak povedeného rozpočtu na rok 2009? Nebo je to proto, že se vláda snaží dokázat, jak dobře bývalý ministr Kalousek - dostal přece v říjnu 2008 v MMF cenu pro nejlepšího ministra financí v zemích východní Evropy – rozpočet na rok 2009 připravil? Není to náhodou zrovna taková malá úlitba ve prospěch TOP 09 s nadějí, že pak otevře pro některé ministry a případně premiéra další perspektiva po volbách? TOP 09 má přece slušné preference a do složení vlády stejně jako do prezidentské volby může promluvit.....

Inu, za vším je nutno vidět člověka. Proto možná si stačí uvědomit odkud, z jaké části politického spektra pochází poradcovský sbor premiéra. Pak možná tato úvaha není tak daleko od reality...

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.1. 2010