Strašení paragrafy

22. 12. 2009 / Darina Martykánová

Jan Potměšil by byl jistě rád, kdybych se nechala zlákat do debaty o srovnatelnosti komunismu a nacismu, ale neučiním tak. Každopádně bych chtěla konstatovat, že jsem proti zákonům, které ustavují jediný možný pohled na jakoukoli historickou událost a trestají pohledy odlišné, byť sporné či přímo nesmyslné. Zajímalo by mě, jestli bychom také měli uzákonit Jedinou Správnou Interpretaci absolutistických monarchií - ač nešlo o režimy totalitní, šlo o režimy, které zásadně popíraly rovnost lidí před zákonem a moc v nich byla z principu arbitrární (ač v praxi značně limitována).

Takže k jádru věci: Shodu o zavrženíhodné povaze nacismu nedocílíme tím, že budeme popírat jeho úspěchy v ekonomické sféře, tím pouze ztratíme kredibilitu. Shody docílíme naopak tím, že tyto úspěchy PŘIPUSTÍME, protože jsou REÁLNÉ, a uvedeme do kontextu zbrojení, expanzivní válečné politiky předpokládající agresi vůči sousedním státům, užívání lidí jako otroků v průmyslu (mimochodem ne státním, ale kapitalistickém), atd.

Neschopnost podobných pseudohistorických ústavůu oslovit a přesvědčit širší veřejnost je zapříčiněna právě tím, že prodávají zcela klišovitý pohled na minulost, v rozporu se zkušenostmi mnoha lidí, místo toho, aby včlenili LEGITIMNÍ plurální paměť nejrůznějších skupin obyvatelstva a jedinců do širšího geopolitického kontextu.

Jan Potměšil poukazuje na paragraf, podle nějž může být trestáno zpochybňování komunistického genocidia. Rada bych se zeptala: genocidy kde? Doufám, že se to týká Sovětského svazu. Doufám, že nám moci zákona nikdo nemíní vnutit, že v ČSSR se událo genocidium. Znamená to, že zákon ustanovuje, že v ČSSR komunisté provedli GENOCIDU a pokud to jako historičkA zpochybním, mohu být za to trestně stíhána? Doufám, že tato moje interpretace je mylná, protože pak by většina čestných historiků a historiček věnujících se československým soudobých dějinám seděla za mřížemi jako POLITIČTÍ VĚZNI.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 23.12. 2009